หางานงานกฎหมาย

Filter results by:
จัดเรียง ตาม ความเกี่ยวข้อง - วันที่
งานที่ 1 ถึง 10 จาก 2,739 งาน
สร้างเรซูเม่ของคุณ - ให้ผู้ประกอบการหาคุณเจอ

นิติกร

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) - บางรัก, กรุงเทพมหานคร
ค้นคว้า ประมวล วิเคราะห์ข้อกฎหมาย โดยสอบทาน แก้ไขสัญญาของบริษัท และ บริษัทในกลุ่ม ให้เป็นไปตามกฎหมายและ หลักกฎหมายภาษีอากร ประเภทงาน กฎหมาย สถานที่ทำงาน บางร...

พนักงานประจำฝ่ายขายและการตลาดประจำหน่วยรถ

บริษัทในเครือ หาดใหญ่ ก.ชัยแสง - ตะกั่วทุ่ง, พังงา
ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร 9 มี.ค. 2559 ถึง 31 ธ.ค. 2560 คุณสมบัติ เพศชาย หรือหญิง อายุ 21 ขึ้นไป จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป (รับนักเรียนหรือนักศึกษาจบใหม่...

นิติกร

Siam Cement PCL (SCG) - กรุงเทพมหานคร
- ให้คำปรึกษาข้อหารือด้านกฎหมาย จำนวน 5 ตำแหน่ง - ด้าน Corporate : ให้ความเห็นด้านกฎหมายบริษัท กฎหมายมหาชน กฎหมายหลักทรัพย์ จำนวน 1 ตำแหน่ง - ด้าน IP : ให...

นิติกร

บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) - ดินแดง, กรุงเทพมหานคร
1. ดูแลงานทางด้านกฏหมาย สัญญาต่างๆ 2. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายและเรื่องที่เกี่ยวข้อง 3. ติดตามร่างกฎหมาย, ระเบียบคำสั่งต่าง ๆ จากส่วนงานตรวจสอบและกำก...

นิติกร/ทนายความ

C.P.LAND PUBLIC Co., Ltd. - ดินแดง, กรุงเทพมหานคร
1. จดทะเบียนพาณิชย์ต่าง ๆ, ติดต่อประสานกระทรวงพาณิชย์ต่าง ๆ 2. ดำเนินการจดทะเบียนทางนิติกรรมสัญญา เช่น จดทะเบียน โอนกรรมสิทธิ์อาคารชุด บ้านจัดสรร ที่ดิน 3....

นิติกร

บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด - บางรัก, กรุงเทพมหานคร
-ติดต่อยื่นขอฯ และจัดเตรียมเอกสารที่ต้องใช้กับหน่วยงานต่างๆ -ตรวจสอบสัญญาและจัดทำสัญญ -งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม...

นิติกร

บริษัท คริสตอลลา จำกัด - สาทร, กรุงเทพมหานคร
1.ตรวจ ร่าง ปรับแก้นิติกรรมสัญญา และเอกสารในการประกอบธุรกิจของบริษัท 2.ให้ความเห็นทางกฎหมายในการประกอบธุรกิจของบริษัท 3.จัดเตรียมงานเอกสารของบริษัท การประชุม...

เจ้าหน้าที่นิติกร

บริษัท บ้านราชประสงค์ จำกัด (มหาชน) - ปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร
- จัดทำนิติกรรมสัญญาที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ - ตรวจรับรองเอกสาร หนังสือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับงานนิติกรรม - ดูแลตรวจสอบการทำสัญญากับลูกค้า -...

นิติกร

IPD PACKAGING CO., LTD. - บึงกุ่ม, กรุงเทพมหานคร
-ดูแลงานที่เกี่ยวข้องกับงานกฎหมายของบริษัทฯ ทั้งในแง่การเสนอความคิดเห็นและวิเคราะห์ปรับปรุง ระเบียบของบริษัทฯ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกฎหมายในยุคปัจจุบัน -ร...

เจ้าหน้าที่นิติกรและประสานงาน

บริษัท เท็น ไทย ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด - ลาดพร้าว, กรุงเทพมหานคร
รับเรื่องร้องเรียน ประสานงาน ติดตามงาน และจัดเตรียมเอกสารต่างๆ เช่น รายงานความคืบหน้าโครงการ , จดหมายนัดโอน , จดหมายยกเลิกสัญญา งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย สถานท...