กรมชลประทาน jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Page 1 of 21 jobs
Create your resume - Let employers find you
บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)
เชียงใหม่
12,001 - 15,000 บาทต่อสัปดาห์
-การสั่งซื้อสินค้าให้ตรงความต้องการของผู้สั่ง และลดต้นทุนการจัดซื้อ -จัดซื้อให้เป็นไปตามนโยบาย และไม่ขัดต่อผลประโยชน์ขององค์กร -ดูแล จัดการเอกสารสัญญาต่างๆ...
บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)
เชียงใหม่
12,001 - 15,000 บาทต่อสัปดาห์
-ตรวจเช็คเครื่องจักรและบำรุงรักษาตามวาระให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ -ซ่อมแซมเครื่องจักรตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชา -บันทึกการปฏิบัต...
บริษัทเจ.ซี กรุ๊ป (เซาธ์อีสท์ เอเชีย) จำกัด
ธวัชบุรี, ร้อยเอ็ด
"วิศวกรสำนักงาน" 1. ถอดแบบโครงการเพื่อคิดประมาณราคาวัสดุก่อสร้าง,ทำ BOQ และคิดต้นทุนของโครงการ 2. จัดทำสัญญาจ้างต่างๆเกี่ยวกับผู้รับเหมา, จัดทำหนังส...
บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
กรุงเทพมหานคร
บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลาร่วม 29 ปี เกี่ยวกับการก่อสร้างเขื่อน ประตูระบายน้ำ ท่อส่งน้ำ และระบบป้องกันน้ำท่วม ระบบบำบัดน้ำเสีย...
บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
กรุงเทพมหานคร
บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลาร่วม 29 ปี เกี่ยวกับการก่อสร้างเขื่อน ประตูระบายน้ำ ท่อส่งน้ำ และระบบป้องกันน้ำท่วม ระบบบำบัดน้ำเสีย...
บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
กรุงเทพมหานคร
บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลาร่วม 29 ปี เกี่ยวกับการก่อสร้างเขื่อน ประตูระบายน้ำ ท่อส่งน้ำ และระบบป้องกันน้ำท่วม ระบบบำบัดน้ำเสีย...
บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
กรุงเทพมหานคร
บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลาร่วม 29 ปี เกี่ยวกับการก่อสร้างเขื่อน ประตูระบายน้ำ ท่อส่งน้ำ และระบบป้องกันน้ำท่วม ระบบบำบัดน้ำเสีย...
บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
กรุงเทพมหานคร
บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลาร่วม 29 ปี เกี่ยวกับการก่อสร้างเขื่อน ประตูระบายน้ำ ท่อส่งน้ำ และระบบป้องกันน้ำท่วม ระบบบำบัดน้ำเสีย...
บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
กรุงเทพมหานคร
บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลาร่วม 29 ปี เกี่ยวกับการก่อสร้างเขื่อน ประตูระบายน้ำ ท่อส่งน้ำ และระบบป้องกันน้ำท่วม ระบบบำบัดน้ำเสีย...
บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
สมุทรปราการ
บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลาร่วม 29 ปี เกี่ยวกับการก่อสร้างเขื่อน ประตูระบายน้ำ ท่อส่งน้ำ และระบบป้องกันน้ำท่วม ระบบบำบัดน้ำเสีย...