กลุ่มธนชาต jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Job Type
Create your resume - Let employers find you
Page 1 of 20 jobs
กลุ่มธนชา
Thailand
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ บัญชี การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด หรือการขายสินเชื่อ 1 ปีขึ้นไป (ย…
กลุ่มธนชา
Thailand
 • เจ้าหน้าที่การตลาดลูกค้ารายย่อย (Personal Banking Officer) ประจำสาขาโพธาราม (รับโอนย้ายพนักงานภายใน).
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร…
กลุ่มธนชา
Thailand
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ บัญชี การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง จนท.ลูกค้าสัมพันธ์ (CSR) 2 ปีขึ้นไป…
กลุ่มธนชา
Thailand
 • กรุงเทพ - รัชดา งามวงศ์วาน ธนบุรี บางนา.
 • ภาคอีสาน- อุดรธานี ขอนแก่น นครราชสีมา อุบลราชธานี.
บางพลัด, กรุงเทพมหานคร
 • Thanachart Open House เจ้าหน้าที่ติดตามยอดค้างชำระทางโทรศัพท์ วันพฤหัสบดีที่่ 13 กุมภาพันธ์ 63 เวลา 9.00น.-15.00น.
 • 022202222 ต่อ 1840 หรือ 061-8622770.
กลุ่มธนชา
กรุงเทพมหานคร
 • หากอายุ 27 ปี ไม่เกิน 35 ปี ต้องมีประสบการณ์เกี่ยวการตลาดสินเชื่อรถยนต์.
 • ต้องมีใบอนุญาตนายหน้าประกันภัย (นว) / ประกันชีวิต (นช) (อย่างน้อยต้องมี 1 ใบ).
กลุ่มธนชา
กรุงเทพมหานคร
 • เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ระดับ O-SO (Shared Services) รับโอนย้ายภายใน.
กลุ่มธนชา
กรุงเทพมหานคร
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ บัญชี การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.
 • มีทักษะการขาย / วิเคราะห์สินเชื่อ และนำเสนอผลิตภัณฑ…
กรุงเทพมหานคร
 • บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน).
 • บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้สินทั้งในส…
ปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร
 • กำหนดทิศทาง และกลยุทธ์การลงทุน ให้แก่ กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมทั้งติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน รวมทั้งบริหารควบคุมความเสี…