กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your resume - Let employers find you
Page 1 of 10 jobs
กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด
สถานีรถไฟฟ้าบางหว้า
Manage technology support to develop business applications, or ensure business applications have high availability and adequate performance.
กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด
สถานีรถไฟฟ้าบางหว้า
Conduct periodic internal reviews or audits to ensure that compliance procedures are followed. Conduct HSE/Labor audits to ensure adherence to environmental…
กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด
สถานีรถไฟฟ้าบางหว้า
Manage IT Infrastructure department and IT service supporting (System Administration, Security, Database Administration, Networking and all fundamental of…
กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด
สถานีรถไฟฟ้าบางหว้า
Responsible in the development of Projects that may consist of a variety of innovation challenges including innovation,new products,and strategic, whitespace.
กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด
สถานีรถไฟฟ้าบางหว้า
Cost accounting supervisors oversee cost accountants and responsible for collect, analyze , and summarize both fixed and variable costs related to their company…
กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด
สถานีรถไฟฟ้าบางหว้า
HRD Supervisor (Training) is responsible for training plan development, training material preparation,and facilitating / performing instructor-led training…
กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด
สถานีรถไฟฟ้าบางหว้า
ประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป มีทักษะในการเจรจาต่อรอง. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี / ใช้โปรแกรม MS -Office ได้ดี.
กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด
สถานีรถไฟฟ้าบางหว้า
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน และระหว่างบริษัทในกลุ่ม ในการนำนโยบาย กลยุทธ์ แผนงานไปสู่การปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ.
กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด
สถานีรถไฟฟ้าบางหว้า
กำกับดูแลระบบการทำ Kaizen ขององค์กร เพื่อให้เกิดพื้นฐานการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนนำไปสู่การเกิดนวัตกรรมใหม่ได้จริง.
กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด
สถานีรถไฟฟ้าบางหว้า
Assist in social media strategy to build digital connection with consumers. Plan and monitor the ongoing presence of company and business partners on social…
» Post your resume - It only takes a few seconds