หางานงานกฎหมาย

Filter results by:
จัดเรียง ตาม ความเกี่ยวข้อง - วันที่
งานที่ 1 ถึง 10 จาก 3,062 งาน
สร้างเรซูเม่ของคุณ - ให้ผู้ประกอบการหาคุณเจอ

นิติกรปฏิบัติการ

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา - กรุงเทพมหานคร
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดำเนินการสอบแข่งข้นเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับ ราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญ...

เจ้าหน้าที่นิติกร

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) - กรุงเทพมหานคร
ลักษณะงาน รับผิดชอบงานด้านร่างนิติกรรมสัญญา งานจดทะเบียนนิติบุคคล ติดต่อหน่วยงานราชการ ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย (ร่างเอกสารสัญญาเป็นทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ) ค...

รับสมัครฯ ตำแหน่งนิติกร

กรมสุขภาพจิต - นนทบุรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า...

นิติกร สังกัดงานกฎหมายกิจการโทรทัศน์

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 - จตุจักร, กรุงเทพมหานคร
เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 27 - 33 ปี วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ (หากจบการศึกษาระดับปริญญาโทจะพิจารณาเป็นพิเศษ) มีทักษะด้านการใช้โปรแกรมคอมพ...

นิติกร สังกัดงานกฎหมายกิจการโทรทัศน์ แผนกกฎหมาย

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 - จตุจักร, กรุงเทพมหานคร
เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 23 - 29 ปี วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ มีทักษะด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระด...

นิติกร

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) - 6 รีวิว - บางรัก, กรุงเทพมหานคร
ค้นคว้า ประมวล วิเคราะห์ข้อกฎหมาย โดยสอบทาน แก้ไขสัญญาของบริษัท และ บริษัทในกลุ่ม ให้เป็นไปตามกฎหมายและ หลักกฎหมายภาษีอากร ประเภทงาน กฎหมาย สถานที่ทำงาน บางร...

Lawyer (ทนายความ)

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด - บางกะปิ, กรุงเทพมหานคร
หน้าที่รับผิดชอบ คุณสมบัติ - เพศชาย อายุ 28 ปี ขึ้นไป - วุฒิ ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ - มีตั๋วทนาย - มีประสบการณ์ดำเนินงานด้านคดีความ ด้านกฎหมาย และพิจารณาคด...

ทนายความ

บริษัท สำนักกฎหมายไกรสอนแอนด์พาร์ทเนอร์ จำกัด - บางกะปิ, กรุงเทพมหานคร
ระดับเงินเดือน ตามตกลง ลักษณะการทำงาน คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศ ชาย - หญิง 2. วุฒิ ป.ตรี. ขึ้นไป 3. มีใบประกอบวิชาชีพ ทนายความ 4. มีประสบการณ์ด้านกฎหมาย /...

Admin / ธุรการ

บริษัท เอ แอนด์ ที บิสซิเนส คอนซัลแตนท์ จำกัด - ลาดพร้าว, กรุงเทพมหานคร
1. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 2. พิมพ์ข้อมูล 3. ตรวจสอบข้อมูลด้านเอกสาร 4. ประสานงานทั้งภายในและภายนอก 5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 6. ทำงาน วันจันทร์ - ว...

เจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้า

บริษัทในเครือ หาดใหญ่ ก.ชัยแสง - หาดใหญ่, สงขลา
ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร 29 ก.ค. 2558 ถึง 31 ธ.ค. 2561 คุณสมบัติ เพศชาย หรือ หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป จบการศักษาวุฒิ ปวช,ปริญาตรี (รับนักเรียนหรือนักศึกษาจบใหม่)...