หางานงานธุรการ

Filter results by:
จัดเรียง ตาม ความเกี่ยวข้อง - วันที่
หน้า 1 ของ 11,039 งาน
สร้างเรซูเม่ของคุณ - ให้ผู้ประกอบการหาคุณเจอ

พนักงานธุรการ

บริษัท สังคมสุขภาพ จำกัด
Thailand
- จัดหาวัสดุอุปกรณ์หรืองานบริการ - ประสานงานภายในและภายนอก - บันทึกข้อมูล - จัดเตรียมเอกสาร - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ หญิง อายุ 22 - 35 ปี วุฒ...

เจ้าหน้าที่ธุรการ

บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด(SCG Group)
Thailand
1.จัดทำ , ดูแลและจัดเก็บบันทึกเอกสารต่างๆของแผนก 2.เบิกเงิน,เคลียร์เงิน , ประสานงาน , รวมไปถึงจัดทำเอกสารต่างๆ 3.ปฎิบัติตามขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานต่างๆที...

เจ้าหน้าที่ธุรการ

บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จำกัด
Thailand
รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตดอนเมือง),กรุงเทพมหานคร (เขตจตุจักร),กรุงเทพมหานคร (เขตบางเขน),กรุงเทพมหานคร (เขตบึงกุ่ม),กร...

ผช.ผจก.ฝ่ายบุคคลและธุรการ (ประจำแปดริ้ว)

บริษัท ตราเพชร จำกัด
Thailand
รับผิดชอบงานบุคคลลธุรการ คุณสมบัติ • อายุ 35 ปีขึ้นไป (ไม่เกิน 50 ปี) • วุฒิป.ตรี ขึ้นไป สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข...

หัวหน้างานปฏิบัติการธุรการ

คุณสมบัติ - วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา สัตวศาสตร์,เทคนิคการสัตวแพทย์,จุลชีววิทยาหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - ประสบการณ์ด้านงานธุรการ หน้าที่ความรับผ...

พนักงานขับรถธุรการ

ดูแลรับผิดชอบรับ-ส่งพนักงานและลูกค้าของบริษัทฯและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา อัตรา เงินเดือน 1 ตามโครงสร...

เจ้าหน้าที่ธุรการขาย (Admin)

บริษัท เพ็ท ซัพพลาย จำกัด
Thailand
คีย์ใบสั่งซื้อของลูกค้าเข้าโปรแกรม,วางแผนการจัดการสินค้าให้ทางร้าน,ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ - เพศหญิง - อายุตั้งแต่ 22-30 ปี - มีความรู้เบื้องต้นด...

พนักงานธุรการ

บริษัท สยามเฟิสท์ทัวร์ จำกัด
จตุจักร, กรุงเทพมหานคร
รายละเอียด : งานทั่วไปในสำนักงาน วุฒิการศึกษา ม.6 - ปริญญาตรี อายุไม่เกิน 35 ปี มีความกระตือรือร้นขวนขวายในหน้าที่ ขย...

พนักงานธุรการ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กรุงเทพมหานคร
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้า รับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห...

พนักงานธุรการ

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
กรุงเทพมหานคร
ด้วย วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งซาติ มีความประสงค์เปีดรบ สมัครบุคคลภายนอก เพี่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยวิธีคัดเลือกใน ...