ช่างซ่อมบำรุง jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Page 1 of 2,975 jobs
Create your resume - Let employers find you
11,280 บาทต่อสัปดาห์
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ๑ ผู้สมัครตำแหน่ง ช่างไม้ เป็นเพศชาย และสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา หรือสาขาที...
บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด(SCG Group)
Thailand
1.สร้าง,ซ่อม,ดัดแปลง,แก้ไข,ประกอบ,ติดตั้ง,รื้อถอนและโยกย้ายเกี่ยวกับงานช่างปูน,งานช่างไฟฟ้า,งานไม้ 2.ตรวจและทดสอบงานช่างปูน,ช่างไฟฟ้า,ช่างไม้ให้เป...
บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด(SCG Group)
Thailand
1.ซ่อมบำรุงเกี่ยวระบบตู้จ่ายน้ำมันและระบบการจ่ายน้ำมันในสถานีบริการน้ำมัน 2.จัดเตรียมอะไหล่และอุปกรณ์ในการออกไปซ่อมบำรุงตู้จ่ายน้ำมันตาม JOB ที่ได้รับมอบหมาย 3...
บริษัท พีโอแอล เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
Thailand
13,000 บาทต่อสัปดาห์
ระดับเงินเดือน 13,000 ลักษณะการทำงาน - ซ่อมบำรุงรักษา รถยก หรือ เครื่องจักร ตามที่ได้รับมอบหมาย หมวดงาน ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างแอร์ ช่างยนต์/ช่างกล/ช...
บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด
บางพลี, สมุทรปราการ
บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด มีความประสงค์จะรับพนักงาน เพื่อปฏิบัติงานให้กับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ตามขอบเขตของงานดังนี้ – ตรวจสอบใบแจ้งหนี้ค่าจ...
บริษัท ชาเตอร์เวย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
กาญจนบุรี
- ดูแลงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ต่างๆภายในเหมือง - ซ่อมบำรุงเครื่องกําเนิดไฟฟ้า และเจนเนอเรเตอร์ สถานที่ปฏิบัติงาน ประเทศพม่า จังหวัดกาญจนบุรี อัตรา เงินเดือน 1 อ...
บริษัท ตราเพชร จำกัด
Thailand
รับผิดชอบควบคุมซ่อมบำรุงเครื่องจักรและงานวิศวกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนระบบการผลิตในโรงงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุณสมบัติ • อายุ 30 - 40 ปี • วุฒิ ปวส.- ป...
บุญส่งคาร์เซอร์วิส (บุญส่งกิจการแอร์)
Thailand
บุญส่งคาร์เซอร์วิส บุญส่งกิจการแอร์ ศูนย์บำรุงรักษารถยนต์ครบวงจร ต้องการรับสมัครช่างหลายอัตราดังต่อไปนี้ ช่างซ่อมเครื่องยนต์ หรือ ช่างซ่อมแอร์รถยนต์ อายุ ...
บริษัท สยาม อควาเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เขาย้อย, เพชรบุรี
รหัสงาน 1086943 ชื่อตำแหน่งงาน ช่างซ่อมบำรุง ประเภทงานหลัก ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง/ช่างพิมพ์ ประเภทงานย่อย ช่างซ่อมบำรุง ประเภทธุรกิจ ธุรกิจ เหล็ก/โลหะ...
โรงพยาบาลราชวิถี
กรุงเทพมหานคร
10,200 บาทต่อสัปดาห์
ปฏิบัติงานทางด้านช่างเทคนิค ช่างไฟฟ้า ขี่งมืลักษณะการปฏิบัติงานช่าง ควบคุม ดูแล บำรุงรักษา ตรวจ ช่อม ซ่อมสร้าง ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้ง ทดสอบ สำรวจ...