Create your resume - Let employers find you

ดิ ชีวา jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 3 jobs

นักศึกษาฝึกงาน ล่ามภาษาจีน

ดิ ชีวา
เชียงใหม่
  • ชาย หรือ หญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป.
  • รีสอร์ทสร้างใหม่เตรียมเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวในเดือนกุมภาพันธ์นี้ โดยให้บริการห้องพัก จำนวน 32 ห้อง 10 วิลล่า ร่วมทั้งสปา ฟ…

ล่ามภาษาจีน

ดิ ชีวา
เชียงใหม่
  • สามารถประสานงานภายในบริษัทฯ ระหว่างผู้บริหาร(ชาวจีน) กับพนักงาน โดยใช้ภาษาไทย-จีนได้เป็นอย่างดี, ทำหน้าที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร, สามารถติดต่อหน…

HK Supervisor (หัวหน้าแม่บ้าน)

ดิ ชีวา
เชียงใหม่
  • ประกันสังคม ค่าล่วงเวลา ค่าอาหาร ชุดพนักงาน วันหยุดระจำปี.
  • ชาย หรือ หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป.
  • รีสอร์ทสร้างใหม่เตรียมเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวในเดือนกุมภาพันธ์นี้…
» Post your resume - It only takes a few seconds