Create your resume - Let employers find you

ด๊อกเตอร์โอ้ คลีนิคเวชกรรม jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 3 jobs

พนักงานต้อนรับ

ด๊อกเตอร์โอ้ คลีนิเวชกรรม
น่าน
10,001 - 13,000 บาทต่อสัปดาห์
  • ประกันสังคม โบนัส เบี้ยขยัน ค่าคอมมิชชั่น ค่าล่วงเวลา ชุดพนักงาน คอมมิสชั่น.
  • ชาย หรือ หญิง อายุ 22 ถึง 45 ปี.
  • ใจรักงานบริการ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา.

พยาบาลวิชาชีพ (คลีนิคความงาม)

ด๊อกเตอร์โอ้ คลีนิเวชกรรม
น่าน
15,001 - 18,000 บาทต่อสัปดาห์
  • ประกันสังคม โบนัส เบี้ยขยัน ค่าล่วงเวลา ชุดพนักงาน.
  • ชาย หรือ หญิง อายุ 22 ถึง 45 ปี.
  • คลีนิคให้บริการด้านความงาม และ Anti-aging ด้วยเทคโนโลยีคุณถาพสูง ต…

ผู้ช่วยแพทย์ฝึกหัด

ด๊อกเตอร์โอ้ คลีนิเวชกรรม
น่าน
10,001 - 13,000 บาทต่อสัปดาห์
  • ประกันสังคม โบนัส เบี้ยขยัน ค่าคอมมิชชั่น ค่าล่วงเวลา ชุดพนักงาน.
  • ชาย หรือ หญิง อายุ 18 ถึง 45 ปี.
  • รักงานบริการ ใจรัก มุ่งมั่น ขยัน อดทน เอาใจใส่งาน ตรงต่อเวลา.
» Post your resume - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email