Create your resume - Let employers find you
Page 1 of 264 jobs
  • ศูนย์รวมการคิดค้นและวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในบริบทต่างๆ ให้มีความสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินการยุทธศาสตร์ของธนาคาร และ…
  • ศูนย์กลางการวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจของหน่วยงานต่างๆ ทางด้านกระบวนการทำงานขอ (Process Analyst, IT Business Analyst) รวมทั้งการให้ข้อแนะนำหรือให้คำปรึกษาด…
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง.
Thailand
  • ๑)นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ ๒ อัตรา ปฏิบัติงานที่สำนักนโยบายและแผน และสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ลักษณะงาน ๑)ด้านปฏิบัติการ – ตรวจสอบ จดทะเบียน พ…
พญาไท, กรุงเทพมหานคร
10,500 บาทต่อสัปดาห์
หน้าที่ความรับผิดชอบ : ขับรถรับส่งพนักงาน,ผู้จัดการแบงค์,สำนักงานเขตตามที่ได้รับมอบหมาย -ประจำสนักงานเขตหรือประจำธนาคารกรุงไทยสาขาต่างๆ 1.สาขาปทุมวัน 2…
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
คลองเตย, กรุงเทพมหานคร
15,000 - 50,000 บาทต่อเดือน
  • ต่อมา พ.ศ.2538 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัท มหาชน จำกัด ต่อกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด…
  • วางแผนการบริหารการลงทุนเชิงกลยุทธ์ บริหารการลงทุนในตราสารเพื่อการลงทุน ให้เป็นไปตามนโยบายของธนาคาร ได้แก่ การลงทุนในกองทุน และหุ้นของบริษัทนอกเหนือจากก…
  • งานด้าน Business Analyst / Developer / System Analyst / Programmer / Tester / Security.
  • ออกแบบ พัฒนาระบบ และ ดูแลโครงการสารสนเทศที่สำคัญของธนาคาร ตลอดจนการให้ข…
KBS Solution
สายไหม, กรุงเทพมหานคร
30,000 บาทต่อเดือน
  • คอมมิสชั่น 25% จากยอดขาย เงินออก เดือนละ 2 ครั้ง ( เฉลี่ย 30,000/เดือน).
  • โบนัส ปีละ 5 ครั้ง คำนวณจ่ายทุกๆ 3 เดือน ( ครั้งละเฉลี่ย 40,000 ).
คลองเตย, กรุงเทพมหานคร
10,300 บาทต่อสัปดาห์
หน้าที่ความรับผิดชอบ : -รับส่งเอกสารตามสาขาหรืออาคารต่างๆของกรุงไทยตามที่ได้รับมอบหมาย -ทำงานจันทร์-ศุกร์ หยุด เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดตามธนาคาร คุณสมบัติ : 1…