Create your resume - Let employers find you

ธนาคารกรุงไทย jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 163 jobs

IT Innovation LAB Team

 • ศูนย์รวมการคิดค้นและวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในบริบทต่างๆ ให้มีความสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินการยุทธศาสตร์ของธนาคาร และ…

Programmer / Developer

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง.

Business Analyst

 • ศูนย์กลางการวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจของหน่วยงานต่างๆ ทางด้านกระบวนการทำงานขอ (Process Analyst, IT Business Analyst) รวมทั้งการให้ข้อแนะนำหรือให้คำปรึกษาด…

สมัครงานสำหรับผู้พิการ

 • ธนาคารจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร ซึ่งเป็นคุณสมบัติขั้นต้นที่กำหนดไว้เท่านั้น โดยจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู…

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ สาขาภูมิภาค

กรุงเทพมหานคร
 • เพศชาย อายุ ไม่เกิน 35 ปี.
 • มีใจรักงานบริการ ละเอียด รอบคอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์.
 • สามารถพูดภาษาท้องถิ่นได้และสามารถสื่อสารภาษาของประเทศเพื่อนบ…

เจ้าหน้าที่ติดต่อลูกค้า : โคราช

บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
นครราชสีมา
12,000 - 17,000 บาทต่อสัปดาห์
 • 2.ชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ สัญชาติไทย.
 • พนักงานของบริษัทฯ (ปีแรกเริ่มจาก Temporary ปีถัดไปพิจารณาผลการปฏิบัติงานเพื่อปรับเป็น Permanence) เงินเด…

พนักงานเสิร์ฟ ประจำ

ธรรมดา คาเฟ่
เมืองตรัง, ตรัง
 • 144 ถ.กันตัง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง.
 • สนใจสมัครได้ด้วยตนเองที่ร้าน ธรรมดา คาเฟ่ สี่แยกธรรมรินทร์เก่า ใกล้ธนาคารกรุงไทย หลัง 14.00 น.

data base admin

ทีเอที โซลูชั่น
ลำลูกกา, ปทุมธานี
20,000 - 30,000 บาทต่อเดือน
 • 1.ดูแลเครื่อง Database Server ที่ใช้งาน SQL Server.

พนักงานบันทึกข้อมูล (DATA ENTRY)

บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด
กรุงเทพมหานคร
12,000 บาทต่อสัปดาห์
 • บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTBGS) เป็นบริษัทในเครือของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย (KTB) โดยธนาคารเป็นผู้ถือหุ้น 100% ภายใต้การเป็นส่วนหนึ่งของ…

เจ้าหน้าที่บัญชี

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
23,000 - 50,000 บาทต่อเดือน
 • ต่อมา พ.ศ.2538 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัท มหาชน จำกัด ต่อกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด…

Get new jobs for this search by email