Create your resume - Let employers find you
Page 1 of 143 jobs
กรุงเทพมหานคร
 • วางแผน บริหารจัดการ ประสานงานกับหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ใช้เครื่องมือในการพัฒนาได้อย่างเหมาะสม ในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย อาทิโครงการที่เกี…
Thailand
สวั สวัสดีค่ะนางสาวศิริพรเธจ๊ะระดับการศึกษาปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์บัณฑิตพิการทางสายตาทั้งสองข้างค่ะต้องการหางานประสบการณ์การทำงานทำงานที่สแตนดาร์ดชัตเตอร์ตำแหน…
กรุงเทพมหานคร
 • รับเรื่องการขอใช้บริการต่าง ๆ ของลูกค้า รวมทั้ง รับข้อปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และการบริการของธนาคารและดำเนินการติดตามแก้ไขปัญหา โดยต้องประสานงานก…
กรุงเทพมหานคร
 • We're committed to bringing passion and customer focus to the business.
 • If you like wild growth and working with happy, enthusiastic over-achievers, you'll…
บางกะปิ, กรุงเทพมหานคร
 • ผู้ให้บริการทางการเงินอย่างครบวงจร เปิดโอกาสให้ท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของธนาคารฯ ในการตลาดแบบ Multi Selling พร้อมผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย นำมาซึ่งความท้าทาย เพื…
บริษัท ดีเอชแอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) จำกัด
ราชเทวี, กรุงเทพมหานคร
 • จัดเรียกข้อมูลการขาย และยอดขายจากระบบขายของหน้าร้าน (Point of Sale System :POS) เพื่อส่งให้ฝ่ายขายแผนกร้านร่วมจำหน่ายและแผนกร้านครอบครัวดอยคำ.
บ.จี4เอส
สารภี, เชียงใหม่
 • รายได้วันละ 310 / เบี้ยขยัน 500 / ค่าเดินทาง 300.
 • 185/2-3 หมู่ 7 ต.ไขยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140.
โรงแรมบุปผาธาราเชียงใหม่
เชียงใหม่
8,001 - 10,000 บาทต่อสัปดาห์
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป.
 • ซอยธนาคารไทยพาณิชย์ ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่.
โรงแรมบุปผาธาราเชียงใหม่
เชียงใหม่
 • ชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป.
 • ซอยธนาคารไทยพาณิชย์ ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่.
บานาน่า เวิล์ด
เชียงใหม่
8,000 บาทต่อสัปดาห์
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป.
 • นิ่มมานซอย 5 ติดกับธนาคารไทยพาณิชย์ จังหวัด เชียงใหม่.
Overall, how relevant are these jobs?