Create your resume - Let employers find you

ธนาคารไทยพาณิชย์ jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 179 jobs

SCBF-เจ้าหน้าที่โครงการ

กรุงเทพมหานคร
 • วางแผน บริหารจัดการ ประสานงานกับหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ใช้เครื่องมือในการพัฒนาได้อย่างเหมาะสม ในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย อาทิโครงการที่เกี…

เจ้าหน้าที่ผลิต ประจำโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 2 (แม่จัน)

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
แม่จัน, เชียงราย
 • ตรวจสอบการจัดทำเอกสารการเบิกวัตถุดิบ และปัจจัยในการผลิตจากหน่วยงานคลังสินค้า, คลังห้องเย็น, คลังเช่า, หน่วยงานจัดซื้อวัตถุดิบ พร้อมทั้งบันทึกข้อมูล.

รับสมัครพนักงานแนะนำ Application การใช้ธุรกรรมการเงินบนมือถื...

พัทยา, ชลบุรี
17,500 - 20,000 บาทต่อเดือน
 • รับสมัครพนักงานแนะนำ Application การใช้ธุรกรรมการเงินบนมือถือประจำธนาคารไทยพาณิชย์ โซนพัทยา ด่วนมากๆๆๆ.
 • ดูแลต้อนรับลูกค้าตามพื้นที่สาขาแต่ละที่ๆได้รับผิดชอบ 15…

Process Auditor

กรุงเทพมหานคร
 • จัดทำแนวทางการตรวจสอบ ( Audit Program ) ที่แสดงถึงขอบเขตการตรวจสอบ เพื่อให้ผู้จัดการทีมตรวจสอบพิจารณาก่อน ดำเนินการ ตรวจสอบ.

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาสุราษฏร์ธานี new

สุราษฎร์ธานี
9,900 บาทต่อสัปดาห์
 • เงินช่วยเหลือค่าณาปนกิจ พนักงาน และ บิดา มารดา ฯลฯ.
 • สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ อาทิ ลิฟต์, ทางลาด, ห้องน้ำ.
 • ชาย-หญิง อายุ 20 - 45 ปี.

IT Rollout Officer

กรุงเทพมหานคร
 • ตรวจสอบการเปิดปิดของเครื่อง Self Service (HARDWARE) และ (COMMUNICATION).
 • Ping GATE WAY สามารถ Connect ได้หรือไม่ ประสานงาน Carrier ทำการตรวจสอบ.

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาสุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี
9,900 บาทต่อสัปดาห์
 • เงินช่วยเหลือค่าณาปนกิจ พนักงาน และ บิดา มารดา ฯลฯ.
 • สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ อาทิ ลิฟต์, ทางลาด, ห้องน้ำ.
 • ชาย-หญิง อายุ 20 - 45 ปี.

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาเพชรบูรณ์ new

เพชรบูรณ์
9,900 บาทต่อสัปดาห์
 • เงินช่วยเหลือค่าณาปนกิจ พนักงาน และ บิดา มารดา ฯลฯ.
 • สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ อาทิ ลิฟต์, ทางลาด, ห้องน้ำ.
 • ชาย-หญิง อายุ 20 - 45 ปี.

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาเกษตร ประจำโรงงานหลวงอาหารสำเร็จร...

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
ฝาง, เชียงใหม่
 • ส่งเสริมการเพาะปลูกพืชแก่เกษตรกร โดยการจัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ หรือการให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านการเกษตรร่วมกับผู้บังคับบัญชา.

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ (ด้านลูกหนี้)

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
ราชเทวี, กรุงเทพมหานคร
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น ค่าเล่าเรียนบุตร, ค่าอุปสมบท, ค่าสมรส, ค่ามรณกรรม เป็นต้น.
 • ทำงาน 5 วัน / สัปดาห์ วันจันทร์ – ศุกร์ (เฉพาะสำนักงานใหญ่).

พนักงานพาร์ทไทม์

แฟมิลี่มาร์ท สาขาถนนเจ้าฟ้า ภูเก็ต
เมืองภูเก็ต, ภูเก็ต
 • ช-ญ อายุ 18-29 ปี สัญชาติไทย.

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาเกษตร ประจำโรงงานหลวงอาหารสำเร็จร...

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
เต่างอย, สกลนคร
 • ส่งเสริมการเพาะปลูกพืชแก่เกษตรกร โดยการจัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ หรือการให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านการเกษตรร่วมกับผู้บังคับบัญชา.

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาเกษตร ประจำโรงงานหลวงอาหารสำเร็จร...

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
แม่จัน, เชียงราย
 • ส่งเสริมการเพาะปลูกพืชแก่เกษตรกร โดยการจัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ หรือการให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านการเกษตรร่วมกับผู้บังคับบัญชา.

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาพิษณุโลก

พิษณุโลก
9,900 บาทต่อสัปดาห์
 • เงินช่วยเหลือค่าณาปนกิจ พนักงาน และ บิดา มารดา ฯลฯ.
 • สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ อาทิ ลิฟต์, ทางลาด, ห้องน้ำ.
 • เจเอ็มที ประกอบธุรกิจ 2 ประเภทหลัก ได้แก่.

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาสุรินทร์ new

สุรินทร์
9,900 บาทต่อสัปดาห์
 • เงินช่วยเหลือค่าณาปนกิจ พนักงาน และ บิดา มารดา ฯลฯ.
 • สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ อาทิ ลิฟต์, ทางลาด, ห้องน้ำ.
 • ชาย-หญิง อายุ 20 - 45 ปี.
Overall, how relevant are these jobs?

Get new jobs for this search by email