Create your resume - Let employers find you

ธนาคาร ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด มหาชน jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 116 jobs

เจ้าหน้าที่แนะนำสินเชื่อนาโนเครดิต แก้งคร้อ (ชัยภูมิ)(i2) new

ธนาคาร ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
โพนพิสัย, หนองคาย
11,000 - 15,000 บาทต่อสัปดาห์
 • เสนอสินเชื่อ พ่อค้า แม่ค้า (ภายในตลาด และร้านค้าใกล้เคียง).
 • วิเคราะห์และจัดทำเอกสาร เสนอสินเชื่อเพื่อขออนุมัติ โดยคำนึงถึงความเสี่ยง และความสามารถในการชำระหนี…

เจ้าหน้าที่แนะนำสินเชื่อนาโนเครดิต สาขา พิบูลมังสาหาร (อุบลร...

ธนาคาร ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
พิบูลมังสาหาร, อุบลราชธานี
11,000 - 15,000 บาทต่อสัปดาห์
 • วิเคราะห์และจัดทำเอกสาร เสนอสินเชื่อเพื่อขออนุมัติ โดยคำนึงถึงความเสี่ยง และความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า และระเบียบที่ธนาคารกำหนด.

เจ้าหน้าที่แนะนำสินเชื่อเอนาโนเครดิต หนองหาน,วังสามหมอ,บ้านถ...

ธนาคาร ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
อุดรธานี
10,000 - 15,000 บาทต่อสัปดาห์
 • วิเคราะห์และจัดทำเอกสาร เสนอสินเชื่อเพื่อขออนุมัติ โดยคำนึงถึงความเสี่ยง และความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า และระเบียบที่ธนาคารกำหนด.

เจ้าหน้าที่แนะนำสินเชื่อนาโนเครดิต สาขา (ลพบุรี) ด่วน!!!

ธนาคาร ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
ลพบุรี
10,000 - 13,000 บาทต่อสัปดาห์
 • วิเคราะห์และจัดทำเอกสาร เสนอสินเชื่อเพื่อขออนุมัติ โดยคำนึงถึงความเสี่ยง และความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า และระเบียบที่ธนาคารกำหนด.

เจ้าหน้าที่แนะนำสินเชื่อนาโนเครดิต ศรีเชียงใหม่ (หนองคาย)(i1...

ธนาคาร ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
ศรีเชียงใหม่, หนองคาย
10,000 - 15,000 บาทต่อสัปดาห์
 • เสนอสินเชื่อ พ่อค้า แม่ค้า (ภายในตลาด และร้านค้าใกล้เคียง).
 • วิเคราะห์และจัดทำเอกสาร เสนอสินเชื่อเพื่อขออนุมัติ โดยคำนึงถึงความเสี่ยง และความสามารถในการชำระหนี…

เจ้าหน้าที่แนะนำสินเชื่อนาโนเครดิต (ราชบุรี) (c2)

ธนาคาร ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
ราชบุรี
10,000 - 13,000 บาทต่อสัปดาห์
 • วิเคราะห์และจัดทำเอกสาร เสนอสินเชื่อเพื่อขออนุมัติ โดยคำนึงถึงความเสี่ยง และความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า และระเบียบที่ธนาคารกำหนด.

เจ้าหน้าที่ขายสินเชื่อและเร่งรัดหนี้สิน pca วารินชำราบ(i2)

ธนาคาร ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
วารินชำราบ, อุบลราชธานี
10,000 - 18,000 บาทต่อสัปดาห์
 • ติดตามจัดเก็บหนี้แทนพนักงาน CA และ จัดเก็บหนี้ที่ค้างชำระ รวมถึงการสุ่มตรวจสอบลูกค้าที่ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อ ตามที่ได้รับมอบหมายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ.

เจ้าหน้าที่แนะนำสินเชื่อนาโนเครดิต เกษตรวิสัย (ร้อยเอ็ด)(i2)

ธนาคาร ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
เกษตรวิสัย, ร้อยเอ็ด
10,000 - 15,000 บาทต่อสัปดาห์
 • วิเคราะห์และจัดทำเอกสาร เสนอสินเชื่อเพื่อขออนุมัติ โดยคำนึงถึงความเสี่ยง และความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า และระเบียบที่ธนาคารกำหนด.

เจ้าหน้าที่แนะนำสินเชื่อนาโนเครดิต พยัคฆภูมิพิสัย (มหาสารคาม...

ธนาคาร ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
พยัคฆภูมิพิสัย, มหาสารคาม
10,000 - 15,000 บาทต่อสัปดาห์
 • วิเคราะห์และจัดทำเอกสาร เสนอสินเชื่อเพื่อขออนุมัติ โดยคำนึงถึงความเสี่ยง และความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า และระเบียบที่ธนาคารกำหนด.

เจ้าหน้าที่แนะนำสินเชื่อนาโนเครดิต สาขาแม่ริม เชียงใหม่ (ด่ว...

ธนาคาร ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
แม่ริม, เชียงใหม่
10,000 - 15,000 บาทต่อสัปดาห์
 • เสนอสินเชื่อ พ่อค้า แม่ค้า (ภายในตลาด และร้านค้าใกล้เคียง).
 • วิเคราะห์และจัดทำเอกสาร เสนอสินเชื่อเพื่อขออนุมัติ โดยคำนึงถึงความเสี่ยง และความสามารถในการชำระหนี…

เจ้าหน้าที่แนะนำสินเชื่อนาโนเครดิต ปราณบุรี (c2) new

ธนาคาร ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
ปราณบุรี, ประจวบคีรีขันธ์
10,000 - 13,000 บาทต่อสัปดาห์
 • วิเคราะห์และจัดทำเอกสาร เสนอสินเชื่อเพื่อขออนุมัติ โดยคำนึงถึงความเสี่ยง และความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า และระเบียบที่ธนาคารกำหนด.

เจ้าหน้าที่แนะนำสินเชื่อนาโนเครดิต ท่าตูม,รัตนบุรี (สุรินทร์...

ธนาคาร ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
รัตนบุรี, สุรินทร์
10,000 - 15,000 บาทต่อสัปดาห์
 • วิเคราะห์และจัดทำเอกสาร เสนอสินเชื่อเพื่อขออนุมัติ โดยคำนึงถึงความเสี่ยง และความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า และระเบียบที่ธนาคารกำหนด.

เจ้าหน้าที่แนะนำสินเชื่อนาโนเครดิต หนองสาหร่าย-ปากช่อง (นครร...

ธนาคาร ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
ปากช่อง, นครราชสีมา
10,000 - 15,000 บาทต่อสัปดาห์
 • เสนอสินเชื่อ พ่อค้า แม่ค้า (ภายในตลาด และร้านค้าใกล้เคียง).
 • วิเคราะห์และจัดทำเอกสาร เสนอสินเชื่อเพื่อขออนุมัติ โดยคำนึงถึงความเสี่ยง และความสามารถในการชำระหนี…

เจ้าหน้าที่ขายสินเชื่อและเร่งรัดหนี้สิน pca มหาสารคาม (i1)

ธนาคาร ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
มหาสารคาม
12,000 - 15,000 บาทต่อสัปดาห์
 • ติดตามจัดเก็บหนี้แทนพนักงาน CA และ จัดเก็บหนี้ที่ค้างชำระ รวมถึงการสุ่มตรวจสอบลูกค้าที่ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อ ตามที่ได้รับมอบหมายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ.

เจ้าหน้าที่แนะนำสินเชื่อและเร่งรัดหนี้สิน(ประจวบคีรีขันธ์)(c...

ธนาคาร ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
ประจวบคีรีขันธ์
12,000 - 15,000 บาทต่อสัปดาห์
 • วิเคราะห์และจัดทำเอกสาร เสนอสินเชื่อเพื่อขออนุมัติ โดยคำนึงถึงความเสี่ยง และความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า และระเบียบที่ธนาคารกำหนด.

Get new jobs for this search by email