ธุรการ jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 10,204 jobs
Radish Solution (Thailand) Co., Ltd.
สถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง
30,000 - 70,000 บาทต่อเดือน
สวัสดิการ - ค่าเดินทาง - ประกันสังคม - ค่าล่วงเวลา - วันหยุดประจำปี - โบนัส 1 ครั้งต่อป…
SIAM NGK SPARK PLUG CO., LTD.
วัฒนา, กรุงเทพมหานคร
30,000 - 40,000 บาทต่อเดือน
- โบนัส - รถรับ-สง่ - ชุดพนักงาน - การรักษาพยาบาล - ประกันชีวิต - หอพักพนักงาน - เบิคเงินล่วงหน้า - เงินยืม - เงินช่วยเหลือการสมรส - เงินช่วยเหลืออุปสมบท - เง…
Kosei Aluminum(Thailand)Co.,Ltd
ปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร
30,000 - 60,000 บาทต่อเดือน
สวัสดิการ - ประกันสังคม - ประกันสุขภาพ - ค่าล่วงเวลา - โบนัส (ตามความสามารถ) - ค่าเดินทาง - ตรวจสุขภาพประจำปี - ชุดยูนิฟอร…
Okumura & Systems Co., Ltd.
สถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง +1 location
15,000 - 30,000 บาทต่อเดือน
- โบนัสประจำปี - ประกันสังคม - ทำงานวันจันทร์ ถึง ศุกร…
Media Presto Co., Ltd.
Thailand +2 locations
14,000 - 20,000 บาทต่อเดือน
- ค่าอาหาร 500 บาท/เดือน - ค่าเดินทาง 1,500 บาท/เดือน - เบี้ยขยัน 1,000 บาท/เดือน - ขึ้นเงินเดือน - โบน…
SIAM OHYAMA CO., LTD.
สถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง +1 location
15,000 - 25,000 บาทต่อเดือน
มีการเทรนนิ่งและการไปดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น ได้รับเครื่องสำอางค์ใช้ฟรี Company trip และ party ค่าเดินทาง ประกันสังคมและประกันสุขภาพ วันหยุด วัน/ ปี เวลาทำงาน 9…
Bando Densen (Thailand) Co., Ltd.
วัฒนา, กรุงเทพมหานคร
  • ・ โบนัสประจำปี 5.2 เดือน+13,000 (ข้อมูลปี 2016).
Leopalace 21 (Thailand) Co., Ltd.
Thailand +1 location
  • เบี้ยขยัน 800 บาท/เดือน (สะสมไว้แต่ละเดือน แล้วจ่ายให้ครั้งเดียวในเดือน เม.ย.ของปี ถัดไป).
Sub Sri Thai PCL
Thailand
  • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ.
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล / ทะเบียนสมรส / ใบหย่า อย่างละ 1 ฉบับ (ถ้ามี).
  • 2044/25-27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.
Siam Asahi Manufacturing Co.,Ltd.
ปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร
80,000 บาทต่อเดือน
- ทำงานที่ประเทศญีปุน - ได้รับเงินเดือนเทียบเท่าคนญี่ปุ…