ธุรการทั่วไป jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your resume - Let employers find you
Page 1 of 2,768 jobs
DKK Thai Materials Trading Co., Ltd.
Thailand
18,000 - 22,000 บาทต่อเดือน
- ค่าเดินทาง - เบี้ยขยัน - ประกันสุขภาพ - โบน…
Linktrix Consultants Pte Ltd
Thailand
31,000 บาทต่อเดือน
  • หัวหน้าฝ่ายขนส่งสินค้า (รายได้ประมาณ 24,100 – 31,000 บาท).
  • ต้องการประสบการณ์ด้านขนส่งอย่างน้อย 2 ปี และเคยบริหารคนหรือดูแลคนภายใต้บังคับบัญชามาก่อน วางแผนเรื…
Bando Densen (Thailand) Co., Ltd.
Thailand
  • ・สันทนาการ 1 ครั้ง/ปี (ท่องเที่ยวหรือปาร์ตี้ เป็นต้น).
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
Thailand
18,000 บาทต่อเดือน
  • มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางนิเทศศาสตร์ หรือวารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน หรือคุณวุฒิที่มีชื่อเป็นอย่างอื่นที่เทียบได้กับนิเทศศาสตร์ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
Thailand
  • สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการ (ผู้พิการ) ประเภทเคลื่อนไหวจะพิจารณาพิเศษ.
MARUBUN ARROW (THAILAND) CO.,LTD.
Thailand
15,000 - 18,000 บาทต่อเดือน
สวัสดิการ - ค่าเดินทาง - ค่าอาหาร - ค่าแท็กซี่ - OT - การฝึกอบรม - ท่องเที่ยวประจำปี - กิจกรรมของพนักงาน - อื…
ศาลปกครอง
Thailand
  • ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 10 อัตรา.
  • รายละเอียดงาน ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานพ…
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
Thailand
  • เป็นผู้กำกับการสอนในรายวิขาที่ดูแล -ดูแลงานธุรการ งานเอกสาร งานกิจการนักศึกษา นิเทศนักศึกษา ออกแนะแนวและรับสมัครนักศึกษาใหม่ -ประสานงานในหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี…
MITANI TRADING (THAILAND)CO.,LTD
Thailand
- ประกันสังคม - ค่าอาหาร - กองทุนสะสมสำรองเลี้ยงชีพ - ค่าช่วยเหลือพยาบาลสำหรับตนเองและสมาชิกในครอบครัว - เบี้ยขยัน - ค่าช่วยเหลือบุตร - เงินแสดงความยินดี และ…
บริษัท ทูฟ ซูด (ประเทศไทย)จำกัด
Thailand
  • บริษัท ทูฟ ซูด (ประเทศไทย)จำกัด อยู่จังหวัดปทุมธานี.
  • สามารถติดต่อได้ที่ 02 564 8041 ต่อ 321 จฑารัตน์.