Create your resume - Let employers find you
Page 1 of 196 jobs
โรงเรียนสอนขับรถหาดใหญ่คาร์เทรนเนอร์
หาดใหญ่, สงขลา
10,000 - 15,000 บาทต่อสัปดาห์
เงินเดือน : 10000-15000 เพศ : หญิง วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา ที่ปฏิบัติงาน : สงขลา คุณสมบัติ 1. อายุ 23 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 40 ปี 2.บุคลิกดี มีมนุษยสัมพ…
Ngvpower
หาดใหญ่, สงขลา
12,500 บาทต่อสัปดาห์
ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ รักองค์กร ทำงานกับผู้ร่วมงานได้ดี อดทน แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี. 33 หมู่ที่ 1 ถนนเลี่ยงเมือง (สายเอเซีย) ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหว…
บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จำกัด
หาดใหญ่, สงขลา
26/08/2020 หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1.รับสินค้าเข้า 2.จัดเตรียมสินค้า 3.ออกบิลใบกำกับภาษี 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ : 1.ปริญญาตรี ทุกสาขา 2.หากใช้งาน…
คอนโดบีนู เรสสิเด็นซ์
หาดใหญ่, สงขลา
ธุรการการเงิน ดูแลรับผิดชอบด้านการเงินเบื้องต้นและพิมพ์หนังสือราชการ ทั่วไป อายุ 35 ปี ขึ้นไป สมัคและสัมภาษณ์ที่คอนโดบีนู วันจันทร์ - วันเสาร์ 8.00-17.00 น.
บจ.โกเลี้ยมห้าแยกการยนต์
เมืองสงขลา, สงขลา
9,000 - 12,000 บาทต่อสัปดาห์
1.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี 2.มีความรักในงานบริการ 3.มีความตั้งใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ 4.มีความอดทน ขยัน ซื่อสัตย์ 5.มีประสบการณ์บริหารสต๊อค หร…
111 ขนส่ง
เมืองสงขลา, สงขลา
เงินเดือน : 1x,xxx เพศ : หญิง วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา ที่ปฏิบัติงาน : สงขลา ด่วน! งาน ธุรการ หญ…
บริษัท อดิสรสงขลา จำกัด
เมืองสงขลา, สงขลา
งานรับจองที่พัก และตั๋วเดินทาง ป้อนข้อมูลเข้าระบบตลอดจนประสานงานกับบัญชีการเงิน และค่าแรง ในการตรวจสอบ และนำส่งเอกสารค่าที่พัก และค่าเดินทาง.
บริษัท อาร์ ซี ดีคอน จำกัด
หาดใหญ่, สงขลา
เงินเดือน : ไม่ระบุ เพศ : ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ ที่ปฏิบัติงาน : อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ ลักษณะงาน : งานด้านเอกสารต่างๆ ,ติดต…
สยามคิทเช่นฟู้ดโปรดักท์
สงขลา
อายุไม่เกิน 23 ปี ขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป. เลขที่ 44 ซอย 2 ถนน สงขลา-พลาซ่า ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000.
อนุบาล
หาดใหญ่, สงขลา
เงินเดือน : ไม่ระบุ เพศ : หญิง วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา ที่ปฏิบัติงาน : สงขลา ดูแลเด็ก จัดเอกสาร…