Create your resume - Let employers find you
Page 1 of 1,065 jobs
บริษัท วีพีเอฟ กรุ๊ป (1973) จำกัด
เชียงใหม่
10,001 - 13,000 บาทต่อสัปดาห์
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 22 ถึง 35 ปี.
 • ปฎิบัติงานที่ VPF สาขา 4 (สาขาสารภี).
 • 39 ม.2 ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่.
 • บริษัท วีพีเอฟ กรุ๊ป (1973) จำกัด มีทั้งหมด 3 สาขา และ…
บริษัท ดินดีโฮม คอนสตรัคชั่น จำกัด
เชียงใหม่
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 21 ปี ขึ้นไป.
บริษัท อวตาร์ ดีเวลล็อปเปอร์ส จำกัด
เชียงใหม่
13,001 - 15,000 บาทต่อสัปดาห์
 • ประกันสังคม โบนัส ค่าคอมมิชชั่น ค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง.
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป.
บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด
สารภี, เชียงใหม่
 • การทำงานในด้านงานเอกสาร รวบรวมข้อมูล สรุปผล และใช้โปรแกรม Express ในการคีย์ข้อมูล.
 • มีทักษะทางคอมพิวเตอร์ มีความระเอียดรอบคอบ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และมีความกระต…
บริษัท สำนักกฎหมายเชียงใหม่เนติธรรม จำกัด
เชียงใหม่
8,001 - 10,000 บาทต่อสัปดาห์
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 20 ถึง 35 ปี.
ภิชมาศ
เชียงใหม่
 • หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป.
 • 123 หมู่6 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม่.
บริษัท สยามชัยเภสัช จำกัด
เชียงใหม่
10,001 - 13,000 บาทต่อสัปดาห์
 • หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป.
 • 10 ถ.ราชเชียงแสน ต.หายยา อ.เมือง จังหวัด เชียงใหม่.
Super Cheap (ซุปเปอร์ชีป สาขาเชียงใหม่)
เชียงใหม่
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 20 ถึง 35 ปี.
 • 303 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง 50000 จังหวัด เชียงใหม่.
 • 053-244288 ต่อ 7 ,087-1885557 แฟกซ์ :
ฟินิกส์ พรอพเพอร์ตี้
เชียงใหม่
10,001 - 13,000 บาทต่อสัปดาห์
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 20 ถึง 30 ปี.
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี (Micorsoft office โดยเฉพาะ Word , Excel).
 • ใช้ Internet ในการรับ-ส่ง E-mail ดีได้.
เคไนน์ เรสซิเดนซ์
เชียงใหม่
8,001 - 10,000 บาทต่อสัปดาห์
 • หญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป.