Create your resume - Let employers find you

นักวิชาการสาธารณสุข jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 106 jobs

นักวิชาการสาธารณสุข FT

บริษัท สุขภาพพัฒนา จำกัด
สายไหม, กรุงเทพมหานคร
12,000 - 20,000 บาทต่อสัปดาห์
 • ระดับเงินเดือน 12000-20000 ลักษณะการทำงาน ทำงานสาธารณสุข ประจำโรงพยาบาลสายหยุด.
 • จบปริญาตรีสาธารณสุขศาสตร์ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางเขน,สายไหม จังหวัดที่ปฏิบัต…

ลูกจ้างชั่วคราว นักวิชาการสาธารณสุข

โรงพยาบาลแม่จัน
แม่จัน, เชียงราย
 • โรงพยาบาลแม่จันรับสมัครสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ตามเอกสารแนบ.

นักวิชาการสาธารณสุข FT

ดูรายละเอียด
สายไหม, กรุงเทพมหานคร
12,000 - 20,000 บาทต่อสัปดาห์
 • ระดับเงินเดือน 12000-20000 ลักษณะการทำงาน ทำงานสาธารณสุข ประจำโรงพยาบาลสายหยุด.
 • จบปริญาตรีสาธารณสุขศาสตร์ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน บางเขน,สายไหม จังหวัดที่ปฏิบัต…

นักวิชาการสาธารณสุข

บริษัท มิตรไมตรีการแพทย์ จำกัด
นนทบุรี
13,000 - 15,000 บาทต่อสัปดาห์
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาสาธารณสุข, วิทยาศาสตร์สุขภาพ เท่านั้น.
 • สวัสดิการต่าง ๆ เช่น เงินช่วยเหลือสมรส,อุปสมบท,ทันตกรรม ,ฌาปนกิจ , เจ็บป่วยรักษาพยาบาลฟรี , ส…

นักวิชาการจัดการองค์ความรู้

รพ.ชุมชนตำบลดอนแก้ว
เชียงใหม่
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 18 ถึง 60 ปี.
 • มีความสามารถในการศึกษาวิจัย รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและ.

นักวิชาการสาธารณสุข/นักวิชาการสุขาภิบาล/นักวิชาการสิ่งแวดล้อ...

โรงพยาบาลนวมินทร์9
บางละมุง, ชลบุรี
 • ทำงาน 5 วันในหนึ่งสัปดาห์หรือ 45 ชม.ในหนึ่งสัปดาห์เป็นอย่างน้อย(ทำงาน 9 ชม.รวมพัก1 ชม.).

เจ้าหน้าที่มาตรฐานสาธารณสุข

บริษัท เอสเตลล่า คลีนิค จำกัด
วัฒนา, กรุงเทพมหานคร
รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ จำนวนที่รับ : ไม่ระบุ สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตวัฒนา) เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์…

ผู้ช่วยนักวิจัย 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
สาทร, กรุงเทพมหานคร
 • โครงการวิจัยด้านกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชน (Children and Youth Physical Activity Studies - CYPAS) เป็นโครงการภายใต้การดูแลของสานักงานเลขาธิการเครือข่าย AUN…

นักวิชาการวัคซีน

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
นนทบุรี
20,000 - 25,000 บาทต่อเดือน
 • โดยสำเร็จการศึกษาปริญญาโทขึ้นไปหรือเทียบเท่า ในสาขาเภสัชศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ…

นักรังสีเทคนิค

บริษัท ประชาชื่น อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด
จตุจักร, กรุงเทพมหานคร
 • MRI คือหนึ่งในสุดยอดเทคโนโลยี ซึ่งมีคุณประโยชน์มากมายต่อวงการแพทย์ ทำให้สามารถตรวจพบโรคต่างๆได้เร็ว ปลอดภัย และมีความแม่นยำมากขึ้น หรือแม้กระทั่งสามารถตรวจอว…

นักวิชาการสาธารณสุข

นนทบุรี +6 locations
18,000 บาทต่อเดือน
 • ด้วยกรมควบคุมโรคประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้.

นักวิชาการสาธารณสุข (เชิงรุก)

บริษัท มิตรไมตรีการแพทย์ จำกัด
นนทบุรี
 • นนทบุรี (เมือง),ชลบุรี (ทุกเขต/อำเภอ),ปทุมธานี (ทุกเขต/อำเภอ),สมุทรสงคราม (เมือง),สมุทรปราการ (ทุกเขต/อำเภอ).
 • ที่พักอาศัย น้ำ ไฟ WiFi ฟรี.

นักประชาสัมพันธ์

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
นนทบุรี
18,000 - 23,000 บาทต่อเดือน
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขานิเทศศาสตร์ สาขาวารสารศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ สาขาอักษรศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง.

นักวิจัย researcher

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (Health...
นนทบุรี
 • บริหารโครงการวิจัยให้สำเร็จลุล่วง มีคุณภาพ/ประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นไปตามเวลาและเงื่อนไขอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในข้อเสนอหรือข้อตกลงการปฏิบัติงาน.

นักวิชาการเงินและบัญชี

เชียงใหม่ +5 locations
18,000 บาทต่อเดือน
 • ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ จำนวน 14 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้.
Overall, how relevant are these jobs?
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.