บริษัท ฉัตรการช่างแหลมฉบัง จำกัด jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 19 jobs
บริษัท ฉัตรการช่างแหลมฉบัง จำกัด
ศรีราชา, ชลบุรี
 • นัดและประสานงานพนักงาน เพื่อเข้าฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน และเตรียมเอกสารแจ้งรายชื่อพนักงาน (เข้าพื้นที่ใหม่) เพื่อการขออนุมัติบัตรประจำตัวประจำ…
บริษัท ฉัตรการช่างแหลมฉบัง จำกัด
ศรีราชา, ชลบุรี
 • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป.
 • สอบถามตำแหน่งงานได้ที่ 038-490777-9 ต่อ 224 ,081-9836660 , 081-9837776.
บริษัท ฉัตรการช่างแหลมฉบัง จำกัด
ระยอง
 • เพศชาย อายุ 18+ ปี ขึ้นไป.
 • สอบถามตำแหน่งงานได้ที่ 038-490777-9 ต่อ 224, 081-9836660, 081-9837776.
บริษัท ฉัตรการช่างแหลมฉบัง จำกัด
ศรีราชา, ชลบุรี
 • ใช้โปรแกรมงานเขียนแบบ AUTO CAD / Solid Work.
 • เขียนแบบงาน Piping Isometric และ Pipe support ได้.
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป.
บริษัท ฉัตรการช่างแหลมฉบัง จำกัด
ระยอง
 • ดำเนินการจัด Safety Tool Box Talk ก่อนเริ่มงานของแต่ละพื้นที่การปฏิบัติงาน.
 • ตรวจสอบ Method Statemenet และ JSA ที่เกี่ยวข้อง.
บริษัท ฉัตรการช่างแหลมฉบัง จำกัด
ศรีราชา, ชลบุรี
 • ดูแลความพร้อมเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์การทำงาน และอุปกรณ์ความปลอดภัยสำหรับการปฏิบัติงานพ่นทราย / พ่นสี.
 • ตรวจสอบคุณภาพงานการพ่น Grit / พ่นสี / ทาสี (เบื้องต…
บริษัท ฉัตรการช่างแหลมฉบัง จำกัด
ระยอง
 • ใช้โปรแกรมงานเขียนแบบ AUTO CAD/BISCAD Solid Work/Solid work/Microsoft project หรืออื่นๆ.
 • มีประสบการณ์ในด้าน Piping, Structure อย่างน้อย 1-5 ปี.
บริษัท ฉัตรการช่างแหลมฉบัง จำกัด
ระยอง
 • ผู้ยึดเกาะวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครืองจักร เพื่อสนับสนุนการทำงานเข้าพื้นที่การทำงาน.
 • สอบถามตำแหน่งงานได้ที่ 038-490-867, 038-490777-9, 081-9837776, 081…
บริษัท ฉัตรการช่างแหลมฉบัง จำกัด
ระยอง
 • ตรวจสภาพแวดล้อม (แสง เสียง ความร้อน และสารเคมี) ในการทำงานประจำปี และตามวงรอบการตรวจสอบ.
 • การซ้อมแผนอพยพหนี แผนฉุกเฉิน และซ้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง…
บริษัท ฉัตรการช่างแหลมฉบัง จำกัด
ศรีราชา, ชลบุรี
Easily apply
 • เพศชาย อายุ 23 ปี ขึ้นไป.
 • วุฒิ ม.3 , ม.6 หรือ ปวช.
 • สอบถามตำแหน่งงานได้ที่ 038-490777 ถึง 9 ต่อ 224, 081-9836660, 081-9837776.