Create your resume - Let employers find you

บริษัท ซีพีแรม จำกัด ลาดหลุมแก้ว jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 25 jobs

เจ้าหน้าที่ธุรการ

บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดหลุมแก้ว)
ปทุมธานี
ให้บริการจัดอาหาร/จัดเบรค เพื่อนต้อนรับผู้เข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ ประเภทงาน ธุรการ สถานที่ทำงาน จังหวัดปทุมธานี การศึกษา ปริญญาตรี สาขาการจัดการโรงแรม หร…

ผู้จัดการแผนกจัดสินค้าแช่เย็น

บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดหลุมแก้ว)
ลาดหลุมแก้ว, ปทุมธานี
  • ควบคุมดูแลจัดการกระบวนการ การจัดและกระจายสินค้ากลุ่ม Chilled Food การส่งมอบสินค้าให้กับรถส่งสินค้าอย่างถูกต้องทั้งกระบวนการดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานให้ปฏิบัต…

วิศวกร (ประจำโรงงานบ่อเงิน)

บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดหลุมแก้ว)
ปทุมธานี
1.ติดตั้งระบบ 2.ซ่อม/บำรุงรักษาเครื่องจักร(หุ่นยนต์) ประเภทงาน วิศวกร สถานที่ทำงาน จังหวัดปทุมธานี การศึกษา ปริญญาตรี คุณสมบัติ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า , เคร…

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดหลุมแก้ว)
ลาดหลุมแก้ว, ปทุมธานี
  • ดำเนินการในด้านต่างๆของงานทรัพยากรบุคคล เช่นงานสรรหา งานแรงงานสัมพันธ์และกิจกรรมสัมพันธ์ งานฝึกอบรม และงานบริหารค่าตอบแทน.

เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา (ครุศาสตร์)

บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดหลุมแก้ว)
ลาดหลุมแก้ว, ปทุมธานี
บริหารงานด้านการศึกษา การจัดการหลักสูตร ดูแลนักศึกษาและหอพักนักศึกษาในระหว่างการเรียนและการปฎิบัติงานที่บริษัท ประเภทงาน อาจารย์/ครู/งานวิชาการ สถานที…

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ประจำโรงงานบ่อเงิน)

บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดหลุมแก้ว)
ปทุมธานี
ดูและ จัดการระบบคลังสินค้า ประเภทงาน คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain สถานที่ทำงาน จังหวัดปทุมธานี การศึกษา ปริญญาตรี คุณสมบัติ สาขาการจัดการโลจิสต…

เจ้าหน้าที่ประสานรัฐกิจ (นิติศาสตร์ / รัฐศาสตร์)

บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดหลุมแก้ว)
ลาดหลุมแก้ว, ปทุมธานี
  • ตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ จัดเตรียมเอกสาร รวมทั้งดำเนินการขออนุญาต ต่อใบอนุญาตต่างๆ การจัดการด้านที่ดิน งานด้านทรัพท์สินทางปัญญา,สร้างความสัมพันธ์ก…

เจ้าหน้าที่ผลิต

บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดหลุมแก้ว)
ลาดหลุมแก้ว, ปทุมธานี
- ควบคุมและจัดการการผลิตในไลน์ผลิต - วางแผนวัตถุดิบและกำลังคนเพื่อผลิตได้ทันตามเวลาที่กำหนด - ควบคุมดูแลพนักงานภายใต้บังคับบัญชา (หัวหน้างาน,พนักงานรายเดือน,พน…

พนักงานยานยนต์ ( ประจำโรงงานลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี )

บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดหลุมแก้ว)
ลาดหลุมแก้ว, ปทุมธานี
  • ดูแลรับผิดชอบการบริการขับรถรับ-ส่ง ผู้บริหาร บุคลากรสำคัญ และแขกของบริษัทฯ การบำรุงรักษารถทั้งความสะอาด รวมถึงดูแลเครื่องยนต์ให้พร้อมใช้งาน พร้อมทั…

ผู้จัดการแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดหลุมแก้ว)
ลาดหลุมแก้ว, ปทุมธานี
  • ดำเนินการวางแผน และบริหารทีมงาน เพื่อการทดลองและพัฒนาสินค้า ในรูปแบบอาหารแช่เย็น และแช่แข็ง และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่…