บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด scg Group jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your resume - Let employers find you
Page 1 of 5 jobs
บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด(SCG Group)
Thailand
  • 5.ทำงานร่วมกับ SA ,OPS เช่น IT Support Designer.
  • มีทักษะในภาษา C# / PHP / Futter / SQL ได้เป็นอย่างดี.
บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด(SCG Group)
Thailand
  • 3.เตรียมข้อมูลและรายละเอียดในการทำงาน และระบุวิธีการผลิต การก่อสร้าง การติดตั้ง วัสดุ และเครื่องมือที่ต้องใช้ ประมาณค่าแรง ค่าวัสดุ ค่าผลิต ค่าก่อสร้าง ค่าติดตั…
บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด(SCG Group)
Thailand
1.ต้อนรับและสอบถามการเข้ามาใช้บริการของลูกค้า 2.ล้างรถ (เครื่องล้าง) เช็ดรถ,แว๊กล้อและตรวจสอบงานก่อนแจ้งหัวหน้างาน 3.ดูแลเครื่องมือและความสะอาดในบริเวณที…
บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด(SCG Group)
Thailand
1. ตรวจสอบรายการอาหารที่สั่งและสั่งอาหารตามออเดอร์(Order)ของลูกค้า 2. เตรียมอาหารให้พร้อมเพื่อส่งต่อให้พนักงานจัดส่ง(Driver) เพื่อทำการจัดส่ง 3. ด…
บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด(SCG Group)
Thailand
1. ประสานงานหน้าเคาท์เตอร์ ระหว่างลูกค้าผู้สั่งอาหาร(Customer)และผู้จัดส่งอาหาร(Driver) 2. ควบคุมดูแลพนักงานเดินอาหาร(Runner) 3.วางแผนการทำงานในช่วงเวลาที…
» Post your resume - It only takes a few seconds