บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด scg Group jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Job Type
Create your resume - Let employers find you
Page 1 of 11 jobs
บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด(SCG Group)
Thailand
  • 3.มีประสบการณ์ในงานรับรถหรืองานบริการลูกค้า อย่างน้อย 1 - 3 ปี.
  • สำนักงานใหญ่วิภาวดี 36 และ สาขาราชพฤกษ์ พระราม 5.
บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด(SCG Group)
Thailand
1.สร้าง,ซ่อม,ดัดแปลง,แก้ไข,ประกอบ,ติดตั้ง,รื้อถอนและโยกย้ายเกี่ยวกับงานช่างปูน,งานช่างไฟฟ้า,งานไม้ 2.ตรวจและทดสอบงานช่างปูน,ช่างไฟฟ้า,ช่างไม้ให้เป…
บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด(SCG Group)
Thailand
1.ทำการเช็คระยะตามรอบที่กำหนด 2.ทำการซ่อมตาม JOB ตามที่ได้รับมอบหมาย 3.ทำการเช็คงานซ่อมก่อนส่งมอบงานกับหวัหน้างาน 4.จัดเก็บและดูแลอุปกรณ์เครื่องมือช่างให้พร…
บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด(SCG Group)
Thailand
  • 1.รวบรวมเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้องของชุดเอกสาร และบันทึกตั้งหนี้ (AP) ในส่วนของงานซ่อมแซม-ต่อเติม อาคารและทรัพย์สิน รวมไปถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ของทางสาขาและสำน…
บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด(SCG Group)
Thailand
  • 1.เพศชาย อายุระหว่าง 26 - 32 ปี.
  • 4.มีความสามารถพื้นฐานด้าน Program ทางวิศวกรรมเช่น AutocadและMS Office.
บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด(SCG Group)
Thailand
1.ซ่อมบำรุงเกี่ยวระบบตู้จ่ายน้ำมันและระบบการจ่ายน้ำมันในสถานีบริการน้ำมัน 2.จัดเตรียมอะไหล่และอุปกรณ์ในการออกไปซ่อมบำรุงตู้จ่ายน้ำมันตาม JOB ที่ได้รับมอบหมาย 3…
บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด(SCG Group)
Thailand
1.จัดทำแผนงานการเข้าซ่อมประจำสัปดาห์,ประจำเดือน 2.ควบคุมทีมช่างในงานซ่อมบำรุงสถานีบริการน้ำมันและงานซ่อมโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามแผนงาน 3.ด…
บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด
จตุจักร, กรุงเทพมหานคร
  • วิเคราะห์ Target Group เพื่อหาความต้องการและพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย ในการทำ Content และสร้างประสบการณ์ลูกค้า.
  • ชาย - หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี.
บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด(SCG Group)
Thailand
Apply instantly
  • สามารถมาสมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกบุคคล บริษัทซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด ซ.วิภาวดีรังสิต 36 แขวง/เขต.จตุจักร กรุงเทพ.
บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด(SCG Group)
Thailand
Apply instantly
  • สามารถมาสมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกบุคคล บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด วิภาวดีรังสิต 36.