Create your resume - Let employers find you

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 63 jobs

พนักงานขาย สาขาเทสโก้โลตัสหลักสี่

กรุงเทพมหานคร
10,000 บาทต่อสัปดาห์
 • บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร มีโรงงานตามโครงการพระราชดำริ 3 แห่ง ได้แก่ โรงงานฝาง จ…

ผู้จัดการสาขา

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
กรุงเทพมหานคร
1,400 บาทต่อวัน
 • คุณสุพัตรา ภาสิระกุล, คุณรวินท์ คำประเสริฐ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด.
 • บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (โครงการหลวงอาหารสำเร็จรูป) เป็นบริษัทในเครือสำน…

เจ้าหน้าที่ผลิต ประจำโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 2 (แม่จัน)

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
แม่จัน, เชียงราย
 • ตรวจสอบการจัดทำเอกสารการเบิกวัตถุดิบ และปัจจัยในการผลิตจากหน่วยงานคลังสินค้า, คลังห้องเย็น, คลังเช่า, หน่วยงานจัดซื้อวัตถุดิบ พร้อมทั้งบันทึกข้อมูล.

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ (ด้านลูกหนี้)

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
ราชเทวี, กรุงเทพมหานคร
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น ค่าเล่าเรียนบุตร, ค่าอุปสมบท, ค่าสมรส, ค่ามรณกรรม เป็นต้น.
 • ทำงาน 5 วัน / สัปดาห์ วันจันทร์ – ศุกร์ (เฉพาะสำนักงานใหญ่).

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาเกษตร ประจำโรงงานหลวงอาหารสำเร็จร...

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
เต่างอย, สกลนคร
 • ส่งเสริมการเพาะปลูกพืชแก่เกษตรกร โดยการจัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ หรือการให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านการเกษตรร่วมกับผู้บังคับบัญชา.

พนักงานขับรถยนต์ขนส่งสินค้า

บริษัท ไบโอ พาแน็ค ดีเวลลอปเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด
ป้อมปราบศัตรูพ่าย, กรุงเทพมหานคร
 • จัดส่งสินค้าตามที่มีการสั่งเข้ามา ซึ่งจะเป็นสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ธัญพืช และวัตถุดิบในการประกอบอาหารเป็นหลัก มีสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เป็นบางกรณี.

เจ้าหน้าที่นิติกร

Doikham Food Products Co.,Ltd.
ราชเทวี, กรุงเทพมหานคร
 • ปัจจุบัน บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ดำเนินงานผ่านโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปทั้ง ๓ แห่ง ได้แก่.
 • บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที…

ผู้จัดการแผนกจัดซื้อเกษตร (ประจำที่โรงงานหลวง ฯ ที่ 3 อ.เต่า...

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
เต่างอย, สกลนคร
18,000 - 22,000 บาทต่อเดือน
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชา การจัดการ / จัดซื้อ / โลจิสติกส์ / บัญชี /เกษตรศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง.

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาเกษตร ประจำโรงงานหลวงอาหารสำเร็จร...

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
แม่จัน, เชียงราย
 • ส่งเสริมการเพาะปลูกพืชแก่เกษตรกร โดยการจัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ หรือการให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านการเกษตรร่วมกับผู้บังคับบัญชา.

เจ้าหน้าที่ขาย สาขาโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ด่วน

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
ธนบุรี, กรุงเทพมหานคร
15,000 บาทต่อสัปดาห์
 • POS) เพื่อนำส่งฝ่ายบัญชี ฝ่ายการเงิน ฝ่ายจัดซื้อ และแผนกพัฒนาคุณภาพสาขา.
 • ประสบการณ์ด้านการขายและการบริการ อย่างน้อย 1 ปี จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ.

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาเกษตร ประจำโรงงานหลวงอาหารสำเร็จร...

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
ฝาง, เชียงใหม่
 • ส่งเสริมการเพาะปลูกพืชแก่เกษตรกร โดยการจัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ หรือการให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านการเกษตรร่วมกับผู้บังคับบัญชา.

เจ้าหน้าที่ผลิต(ด้านการเตรียมส่วนผสม)

เชียงราย
10,000 - 20,000 บาทต่อสัปดาห์
 • บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร มีโรงงานตามโครงการพระราชดำริ 3 แห่ง ได้แก่ โรงงานฝาง จ…

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

บริษัท ไบโอ พาแน็ค ดีเวลลอปเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด
บางกะปิ, กรุงเทพมหานคร
15,000 - 16,500 บาทต่อสัปดาห์
 • ดำเนินการจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆนอกสถานที่ เช่น การออกบูธตามงานเทรดต่างๆ และออกบูธจำหน่ายสินค้า เช่น งานออร์แกนิค, งาน ThiaFex, งานชีวจิต, งานแฟร์อื่นๆ และรวมถ…

เจ้าหน้าที่ขายร้านดอยคำ สาขาพระบรมมหาราชวัง

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
พระนคร, กรุงเทพมหานคร
15,000 บาทต่อสัปดาห์
 • POS) เพื่อนำส่งฝ่ายบัญชี ฝ่ายการเงิน ฝ่ายจัดซื้อ และแผนกพัฒนาคุณภาพสาขา.
 • สามารถใช้งาน Microsoft Word, Microsoft Excel ได้.

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
ราชเทวี, กรุงเทพมหานคร
 • กำหนดหลักเกณฑ์ ขอบเขต และแนวทางในการตรวจสอบภายใน โดยครอบคลุมถึงกิจกรรมที่จะต้องตรวจสอบจัดลำดับความสำคัญ และระดับความเสี่ยงของกิจกรรมนั้น และการประเมินความพอเพ…
Overall, how relevant are these jobs?

Get new jobs for this search by email