หางานบริษัท นารายณ์พร็อพเพอตี้ จำกัด

Filter results by:
จัดเรียง ตาม ความเกี่ยวข้อง - วันที่
หน้า 1 ของ 13 งาน
สร้างเรซูเม่ของคุณ - ให้ผู้ประกอบการหาคุณเจอ

Reception & Sale (Sport Club)

บริษัท นารายณ์พร็อพเพอตี้ จำกัด
Thailand
- เพศหญิง อายุ 23 - 35 ปี - วุฒิ ปวส. - ป.ตรี ทุกสาขา - มีประสบการณ์ในการขาย หรือต้อนรับ ในธุรกิจฟิตเนสที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป - มีทักษะในการสื...

ผู้จัดการอาคาร (Building manager)

บริษัท นารายณ์พร็อพเพอตี้ จำกัด
Thailand
หน้าที่และความรับผิดชอบ 1.ควบคุมการจัดการเกี่ยวกับการดูแลรักษาทรัพย์สิน 2.ดูแลเรื่องนิติบุคคล,อาคารชุด,การให้การบริการ,ประสานงานแก้ไขปัญหา การควบคุมการดำเน...

Technician - BTS พร้อมพงษ์

บริษัท นารายณ์พร็อพเพอตี้ จำกัด
สถานีรถไฟฟ้าพร้อมพงษ์
หน้าที่และรายละเอียดของงาน 1 ดูแลระบบงานสาธารณูประโภค ไฟฟ้า ประปา แอร์ 2.ดูแลซ่อมแซมงานส่วนกลาง ของคอนโด 3.ซ่อมบำรุงงานตาม แผน PM 4.อื่นๆตามที่ได้ร...

Hr Officer (Recruit)

บริษัท นารายณ์พร็อพเพอตี้ จำกัด
เมืองนนทบุรี, นนทบุรี
1.เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป 2.วุฒิปริญญาตรี สาขา จิตวิทยา การบริหารทรัพยากรบุคคล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 3.บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อดี...

Asst.Executive Housekeeping Mgr.

บริษัท นารายณ์พร็อพเพอตี้ จำกัด
ห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร
หน้าที่และรายละเอียดของงาน 1) จัดสรรงานในส่วนความรับผิดชอบของห้องพักลูกค้าและพื้นที่ส่วนกลางแก่พนักงานทำความสะอาด 2) ตรวจเช็คการเตรียมห้องพักและดูรายละเอียดข...

ผู้จัดการนิติบุคคล

บริษัท นารายณ์พร็อพเพอตี้ จำกัด
เมืองนนทบุรี, นนทบุรี
หน้าที่และรายละเอียดของงาน - ดูแล บริหารจัดการ และพัฒนาระบบงานบริหารที่พักอาศัยโดยรวม ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ เช่น การจัดตั้งนิติบุคคล, การบริหารจัดการ...

Sr.Recruitment Officer

บริษัท นารายณ์พร็อพเพอตี้ จำกัด
เมืองนนทบุรี, นนทบุรี
หน้าที่และรายละเอียดของงาน - พัฒนาและดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร - พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร - พัฒนาและจ...

Senior Purchsing

บริษัท นารายณ์พร็อพเพอตี้ จำกัด
เมืองนนทบุรี, นนทบุรี
หน้าที่และรายละเอียดของงาน • วางแผนการบริหารงานจัดซื้อทั้งหมดของบริษัทฯ • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในบริษัท เพื่อวางแผนการจัดซื้อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค...

Membership Sales Executive

บริษัท นารายณ์พร็อพเพอตี้ จำกัด
นนทบุรี
หน้าที่และรายละเอียดของงาน - มีส่วนร่วมในการวางแผนการขายสมาชิก และนำเสนอต่อผู้จัดการ - รักษาและเพิ่มยอดขายสมาชิกคลับ ประเภทต่างๆ ทั้งรายเดือน รายปี - จ...

Technician

บริษัท นารายณ์พร็อพเพอตี้ จำกัด
ระยอง
- บำรุงรักษาระบบประกอบอาคาร ทั้งไฟฟ้า ปะปา ระบบสื่อสาร ให้พร้อมใช้งาน - เช็คและตรวจสอบ อุปกรณ์และระบบวิศวกรรม - ซ่อมแซมอุปกรณ์ รวมทั้งหาวิธีป้องกันการชำรุด...