Create your resume - Let employers find you

บริษัท นารายณ์พร็อพเพอตี้ จำกัด jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 29 jobs

Reception & Sale (Sport Club)

บริษัท นารายณ์พร็อพเพอตี้ จำกัด
Thailand
 • เพศหญิง อายุ 23 - 35 ปี.
 • มีประสบการณ์ในการขาย หรือต้อนรับ ในธุรกิจฟิตเนสที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป.

ผู้จัดการอาคาร (Building manager)

บริษัท นารายณ์พร็อพเพอตี้ จำกัด
Thailand
 • 2.ดูแลเรื่องนิติบุคคล,อาคารชุด,การให้การบริการ,ประสานงานแก้ไขปัญหา การควบคุมการดำเนินการในควบคุมการปฎิบัติงาน ในเรื่องต่างๆให้เป็นไปตามนโยบาย กฏ ข้อบังคับ.

ผู้จัดการหมู่บ้าน (Village Manager)

บริษัท นารายณ์พร็อพเพอตี้ จำกัด
นนทบุรี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบริหารการจัดการนิติบุคคลหมู่บ้านหรืออาคารชุดอย่างต่ำ 1 ปี, หรือหากมีประสบการณ์ด้านงานบริการหลังงานขาย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.

ผู้จัดการนิติบุคคล

บริษัท นารายณ์พร็อพเพอตี้ จำกัด
เมืองนนทบุรี, นนทบุรี
 • ดูแล บริหารจัดการ และพัฒนาระบบงานบริหารที่พักอาศัยโดยรวม ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ เช่น การจัดตั้งนิติบุคคล, การบริหารจัดการ, ค่าใช้จ่าย OPEX & CAPEX,…

Hr Officer (Recruit)

บริษัท นารายณ์พร็อพเพอตี้ จำกัด
เมืองนนทบุรี, นนทบุรี
 • 1.เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป.
 • 2.วุฒิปริญญาตรี สาขา จิตวิทยา การบริหารทรัพยากรบุคคล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.

Asst.Executive Housekeeping Mgr.

บริษัท นารายณ์พร็อพเพอตี้ จำกัด
ห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร
 • เพศหญิง อายุ ไม่เกิน 45 ปี.

Guest Service Executive

บริษัท นารายณ์พร็อพเพอตี้ จำกัด
กรุงเทพและปริมณฑล
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาภาษอังกฤษ,โรงแรม,ท่องเที่ยว หรือ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง.
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี (หากมีคะแนน Toeic 350 ขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ).

Sr.Recruitment Officer

บริษัท นารายณ์พร็อพเพอตี้ จำกัด
เมืองนนทบุรี, นนทบุรี
 • เพศหญิง อายุ 30 - 35 ปี.

Technician - BTS พร้อมพงษ์

บริษัท นารายณ์พร็อพเพอตี้ จำกัด
สถานีรถไฟฟ้าพร้อมพงษ์
 • 1 ดูแลระบบงานสาธารณูประโภค ไฟฟ้า ประปา แอร์.
 • เพศชาย อายุ 23 - 40 ปี.
 • วุฒิ ปวช ขึ้นไปสาขา ไฟฟ้า เครื่องกล อิเลคทรอนิกส์ หรือหากมีประสบการณ์ในงานซ่อมสร้าง เช่น…

Asst.QS Manager

บริษัท นารายณ์พร็อพเพอตี้ จำกัด
เมืองนนทบุรี, นนทบุรี
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 - 40 ปี.