Create your resume - Let employers find you

บริษัท นารายณ์พร็อพเพอตี้ จำกัด jobs

Page 1 of 17 jobs
บริษัท นารายณ์พร็อพเพอตี้ จำกัด
Thailand
เพศหญิง อายุ 23 - 35 ปี. มีประสบการณ์ในการขาย หรือต้อนรับ ในธุรกิจฟิตเนสที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป.
บริษัท นารายณ์พร็อพเพอตี้ จำกัด
Thailand
2.ดูแลเรื่องนิติบุคคล,อาคารชุด,การให้การบริการ,ประสานงานแก้ไขปัญหา การควบคุมการดำเนินการในควบคุมการปฎิบัติงาน ในเรื่องต่างๆให้เป็นไปตามนโยบาย กฏ ข้อบังคับ.
บริษัท นารายณ์พร็อพเพอตี้ จำกัด
นนทบุรี
มีประสบการณ์ด้านงานบริหารการจัดการนิติบุคคลหมู่บ้านหรืออาคารชุดอย่างต่ำ 1 ปี, หรือหากมีประสบการณ์ด้านงานบริการหลังงานขาย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.
บริษัท นารายณ์พร็อพเพอตี้ จำกัด
เมืองนนทบุรี, นนทบุรี
ดูแล บริหารจัดการ และพัฒนาระบบงานบริหารที่พักอาศัยโดยรวม ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ เช่น การจัดตั้งนิติบุคคล, การบริหารจัดการ, ค่าใช้จ่าย OPEX & CAPEX,…
Frametek Window and Door Co., Ltd.
นนทบุรี
30,000 - 50,000 บาทต่อเดือน
ดำเนินธุรกิจ ผลิต จำหน่าย ติดตั้ง ประตู หน้าต่างอลูมิเนียม งานกระจก งานระบบผนัง CURTAIN WALL งานอลูมิเนียม COMPOSITE CLADDING และผลิตอลูมิเนียมเพื่องานก่อสร้าง…
Frametek Window and Door Co., Ltd.
นนทบุรี
20,000 - 45,000 บาทต่อเดือน
ดำเนินธุรกิจ ผลิต จำหน่าย ติดตั้ง ประตู หน้าต่างอลูมิเนียม งานกระจก งานระบบผนัง CURTAIN WALL งานอลูมิเนียม COMPOSITE CLADDING และผลิตอลูมิเนียมเพื่องานก่อสร้าง…
Frametek Window and Door Co., Ltd.
นนทบุรี
ดำเนินธุรกิจ ผลิต จำหน่าย ติดตั้ง ประตู หน้าต่างอลูมิเนียม งานกระจก งานระบบผนัง CURTAIN WALL งานอลูมิเนียม COMPOSITE CLADDING และผลิตอลูมิเนียมเพื่องานก่อสร้าง…
บริษัท นารายณ์พร็อพเพอตี้ จำกัด
สถานีรถไฟฟ้าพร้อมพงษ์
1 ดูแลระบบงานสาธารณูประโภค ไฟฟ้า ประปา แอร์. เพศชาย อายุ 23 - 40 ปี. วุฒิ ปวช ขึ้นไปสาขา ไฟฟ้า เครื่องกล อิเลคทรอนิกส์ หรือหากมีประสบการณ์ในงานซ่อมสร้าง เช่น…
บริษัท นารายณ์พร็อพเพอตี้ จำกัด
กรุงเทพและปริมณฑล
วุฒิ ปริญญาตรี สาขาภาษอังกฤษ,โรงแรม,ท่องเที่ยว หรือ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี (หากมีคะแนน Toeic 350 ขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ).
บริษัท นารายณ์พร็อพเพอตี้ จำกัด
เมืองนนทบุรี, นนทบุรี
1.เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป. 2.วุฒิปริญญาตรี สาขา จิตวิทยา การบริหารทรัพยากรบุคคล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.