บริษัท นิสซุย ประเทศไทย จำกัด jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 6 jobs
บริษัท นิซุย (ประเทศไทย) จำกัด
สงขลา
15,000 บาทต่อสัปดาห์
  • วางแผน ควบคุม ดูแลกระบวนการตรวจสอบคุณภาพแผนกให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ลูกค้ากำหนดและให้บรรลุตามเป้าหมาย รวมทั้งปฏิบัติการแก้่ไข ป้องกันปัญหาด…
บริษัท นิซุย (ประเทศไทย) จำกัด
หาดใหญ่, สงขลา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท เพศ : ชาย วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา ที่ปฏิบัติงาน : สงขลา ซ่อมแซม บำรุงรักษา ติดตั้ง อุปกรณ์และเครื่องจักรของบริษ…
บริษัท นิซุย (ประเทศไทย) จำกัด
หาดใหญ่, สงขลา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท เพศ : ชาย วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา ที่ปฏิบัติงาน : สงขลา ซ่อมแซม ติดตั้ง บำรุงรักษางานด้านไฟฟ้าภายในและภายนอกบริษ…
บริษัท นิซุย (ประเทศไทย) จำกัด
สงขลา
  • บริหารจัดการ ควบคุมดูแลงานด้านการผลิต โดยทำการควบคุมแผนการผลิตประจำวัน จัดกำลังคนตามแผน ตรวจสอบความพร้อมเครื่องจักรและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆให้มีความพร้อมต…
บริษัท ริเก้น (ไทยแลนด์) จำกัด
ปทุมธานี
18,000 - 25,000 บาทต่อเดือน
  • บริษัท ริเก้น (ไทยแลนด์) จำกัด ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ผลิต ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก PVC Compound คุณภาพสูง ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO…
บริษัท นิซุย (ประเทศไทย) จำกัด
สงขลา
  • ค่าเดินทาง, เบี้ยขยัน, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, อาหารเที่ยง (ฟรี)***.
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร , เทคโนโลยีการอาหาร,จุลชีววิทยา, ชีวว…
» Post your resume - It only takes a few seconds