บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 125 jobs
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
Thailand
 • 2536 ได้เข้าร่วมลงทุนกับโรงงานน้ำตาลในมณฑลกวางสีในนาม บริษัท กวางสี หนานหนิง อีสต์ เอเชีย ชูการ์ กรุ๊ป และในปี 2549 กลุ่มมิตรผล ได้ขยายฐานการผลิตสู่สาธารณร…
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
Thailand
 • 2536 ได้เข้าร่วมลงทุนกับโรงงานน้ำตาลในมณฑลกวางสีในนาม บริษัท กวางสี หนานหนิง อีสต์ เอเชีย ชูการ์ กรุ๊ป และในปี 2549 กลุ่มมิตรผล ได้ขยายฐานการผลิตสู่สาธารณร…
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
Thailand
 • 2536 ได้เข้าร่วมลงทุนกับโรงงานน้ำตาลในมณฑลกวางสีในนาม บริษัท กวางสี หนานหนิง อีสต์ เอเชีย ชูการ์ กรุ๊ป และในปี 2549 กลุ่มมิตรผล ได้ขยายฐานการผลิตสู่สาธารณร…
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
Thailand
 • 2536 ได้เข้าร่วมลงทุนกับโรงงานน้ำตาลในมณฑลกวางสีในนาม บริษัท กวางสี หนานหนิง อีสต์ เอเชีย ชูการ์ กรุ๊ป และในปี 2549 กลุ่มมิตรผล ได้ขยายฐานการผลิตสู่สาธารณร…
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
สุพรรณบุรี
 • 2536 ได้เข้าร่วมลงทุนกับโรงงานน้ำตาลในมณฑลกวางสีในนาม บริษัท กวางสี หนานหนิง อีสต์ เอเชีย ชูการ์ กรุ๊ป และในปี 2549 กลุ่มมิตรผล ได้ขยายฐานการผลิตสู่สาธารณร…
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
กรุงเทพมหานคร
 • ทำงานร่วมกับอาจารย์ นักวิจัย นักเทคโนโลยี นักนวัตกรรม ทั้งภายในและภายนอกกลุ่มมิตรผล ในการทดลองและวิจัยพัฒนาเพื่อพัฒนาโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ Bio-based เช่น…
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
กรุงเทพมหานคร
 • 2536 ได้เข้าร่วมลงทุนกับโรงงานน้ำตาลในมณฑลกวางสีในนาม บริษัท กวางสี หนานหนิง อีสต์ เอเชีย ชูการ์ กรุ๊ป และในปี 2549 กลุ่มมิตรผล ได้ขยายฐานการผลิตสู่สาธารณร…
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
คลองเตย, กรุงเทพมหานคร
 • บันทึกบัญชีตั้งหนี้รายจ่ายทั่วไป ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร ทางบัญชี ทางภาษี และอำนาจดำเนินการ และบันทึกบัญชี ตั้งหนี้เพื่อจ่ายเงิน.
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
Thailand +1 location
 • 2536 ได้เข้าร่วมลงทุนกับโรงงานน้ำตาลในมณฑลกวางสีในนาม บริษัท กวางสี หนานหนิง อีสต์ เอเชีย ชูการ์ กรุ๊ป และในปี 2549 กลุ่มมิตรผล ได้ขยายฐานการผลิตสู่สาธารณร…
บริษัท ซูเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
กรุงเทพมหานคร
 • คุณธนัญญาณ์ บริษัท ซูเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด.
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี จบการศึกษาระดับ ปวช.
 • ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2533 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต…