Create your resume - Let employers find you

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 37 jobs

ช่างเทคนิคเครื่องกล

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซ อัลไลแอนซ์ จำกัด
ระยอง
11,500 - 25,000 บาทต่อเดือน
 • บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด.
 • คุณเนตรนภางค์ หงษ์อุปถัมภ์ไชย บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด.

พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซ อัลไลแอนซ์ จำกัด
ระยอง
13,000 - 25,000 บาทต่อเดือน
 • บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด.
 • คุณเนตรนภางค์ หงษ์อุปถัมภ์ไชย บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด.

งานขายหน้าร้าน/online (โครงการพิเศษสัญญาจ้าง 1 ปี)

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซ อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA)
ระยอง
 • โครงการรองรับการจ้างงาน แรงงานระดบปริญญาตรีและต่ากว่ำเพ่อสนับสนุนมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาคนว่างงาน จานวน 2,000 อัตรา (โครงการพิเศษ).

พนักงานบริหารทั่วไป

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซ อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA)
จตุจักร, กรุงเทพมหานคร
15,000 - 20,000 บาทต่อเดือน
รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ จำนวนที่รับ : ไม่ระบุ สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตจตุจักร) เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 วันหยุด : วันเสาร์, ว…

พนักงานจัดทำข้อมูล (นิติกร) (โครงการพิเศษสัญญาจ้าง 1 ปี)

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซ อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA)
จตุจักร, กรุงเทพมหานคร
 • รวบรวมกฎหมาย / ระเบียบ / ข้อบังคับ / คำพิพากษา / ข้อหารือ / ความเห็น และจัดทำสรุป.
 • โครงการรองรับการจ้างงาน แรงงานระดบปริญญาตรีและต่ากว่ำเพ่อสนับสน…

พนักงานคลังพัสดุ

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซ อัลไลแอนซ์ จำกัด
ระยอง
11,000 - 25,000 บาทต่อสัปดาห์
 • บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด.
 • คุณเนตรนภางค์ หงษ์อุปถัมภ์ไชย บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด.

พนักงานบัญชี ปฏิบัติงาน dcap สุวรรณภูมิ

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซ อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA)
บางพลี, สมุทรปราการ
16,000 - 18,000 บาทต่อเดือน
รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : สัญญาจ้าง จำนวนที่รับ : ไม่ระบุ สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ (บางพลี) เงินเดือน(บาท) : 16,000 - 18,000 วันหยุด : วันเสาร์, วันอาท…

ช่างสำรวจและเขียนแบบ

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซ อัลไลแอนซ์ จำกัด
จตุจักร, กรุงเทพมหานคร
15,500 - 19,000 บาทต่อเดือน
 • บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด.
 • คุณเนตรนภางค์ หงษ์อุปถัมภ์ไชย บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด.
 • เพศ ชาย อายุ 25 - 30 ปี.

พนักงานปฏิบัติการ (พนักงานบัญชี) (โครงการพิเศษสัญญาจ้าง 1 ปี...

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซ อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA)
จตุจักร, กรุงเทพมหานคร
 • โครงการรองรับการจ้างงาน แรงงานระดบปริญญาตรีและต่ากว่ำเพ่อสนับสนุนมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาคนว่างงาน จานวน 2,000 อัตรา.

นักพัฒนาการศึกษา (ครูผู้ช่วย) (โครงการพิเศษสัญญาจ้าง 1 ปี)

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซ อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA)
จตุจักร, กรุงเทพมหานคร
 • เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผ่านการยกระดับการเรียนรู้วิชาสามัญพื้นฐาน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ตามแนวทาง STEM.

พัฒนาชุมชน วิจัยผลิตภัณฑ์จากเรือนไม้เมืองหนาว และดูแลอุปกรณ์...

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซ อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA)
ระยอง
 • โครงการรองรับการจ้างงาน แรงงานระดับปริญญาตรีและต่ำกว่ำเพื่อสนับสนุนมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาคนว่างงาน จำนวน 2,000 อัตรา.

พนักงานขับรถส่วนกลาง***มีใบขับขี่ ท.2***

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซ อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA)
จตุจักร, กรุงเทพมหานคร
11,000 - 18,000 บาทต่อสัปดาห์
รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ จำนวนที่รับ : 10 ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตจตุจักร) เงินเดือน(บาท) : 11,000 - 18,000 วันหยุด : วันเสาร์…

พัฒนาชุมชนโครงการ economics (โครงการพิเศษสัญญาจ้าง 1 ปี)

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซ อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA)
จตุจักร, กรุงเทพมหานคร
 • สนับสนุนงานพัฒนาพลังงานชุมชน พัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์ของชุมชน การท่องเที่ยวชุมชน งานเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ.

พนักงานบริหารงานทั่วไป

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซ อัลไลแอนซ์ จำกัด
กรุงเทพมหานคร
15,000 - 17,000 บาทต่อสัปดาห์
 • บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด.
 • คุณเนตรนภางค์ หงษ์อุปถัมภ์ไชย บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด.
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 23-30 ปี.

ผู้ดูแลอาคาร

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซ อัลไลแอนซ์ จำกัด
ระยอง
20,000 บาทต่อเดือน
 • บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด.
 • คุณเนตรนภางค์ หงษ์อุปถัมภ์ไชย บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด.

Get new jobs for this search by email