Create your resume - Let employers find you

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 99 jobs

ธุรการคลังสินค้า

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซ อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA)
จตุจักร, กรุงเทพมหานคร
15,000 บาทต่อสัปดาห์
 • ติดต่อ - สอบถาม บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA).
 • งานบริหารพัสดุ คลังพัสดุ Spare Part งานบำรุงรักษา Spare Part งานตรวจนับพัสดุ งาน TPM งานเบิกจ…

ช่างยนต์ศูนย์บริการFIT Autoสาขาเทพรักษ์ สะพานใหม่-ดอนเมือง

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซ อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA)
ดอนเมือง, กรุงเทพมหานคร
15,000 บาทต่อสัปดาห์
 • ติดต่อ - สอบถาม บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA).
 • เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ดอนเมือง,หลักสี่ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ / ข้อมูลเพ…

ช่างปฏิบัติการ(โหลดก๊าซ)

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซ อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA)
จตุจักร, กรุงเทพมหานคร
15,000 บาทต่อสัปดาห์
 • ติดต่อ - สอบถาม บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA).
 • เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน จตุจักร จังหวัดที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม.

เจ้าหน้าที่อบรม (บริษัทในกลุ่ม ปตท.)

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซ อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA)
จตุจักร, กรุงเทพมหานคร
18,000 บาทต่อเดือน
 • ติดต่อ - สอบถาม บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA).
 • 1 - 3 เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน จตุจักร จังหวัดที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ…

ช่างเขียนแบบ (ชำนาญการ)

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซ อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA)
จตุจักร, กรุงเทพมหานคร
20,000 บาทต่อเดือน
 • ติดต่อ - สอบถาม บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA).
 • สามารถเขียนแบบ โดยใช้ โปรแกรม Autocad ได้.
 • 555/1 อาคารศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น…

นักบัญชี (บริษัทในกลุ่ม ปตท.)

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซ อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA)
จตุจักร, กรุงเทพมหานคร
30,000 บาทต่อเดือน
 • ติดต่อ - สอบถาม บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA).
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23 - 35 ปี.
 • มีค่าทักษะด้านภาษา หากมี Toeic 550 ขึ้นไป.

Onsite & Service Management

ดูรายละเอียด
จตุจักร, กรุงเทพมหานคร
15,000 บาทต่อสัปดาห์
 • ติดต่อ - สอบถาม บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA).
 • สาขา คอมพิวเตอร์ , สาขาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน จตุจักร จังหวัดที่ปฏิบัต…

Executive Secretary/ เลขานุการผู้บริหาร

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซ อัลไลแอนซ์ จำกัด
กรุงเทพมหานคร
35,000 - 45,000 บาทต่อเดือน
 • บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด.
 • คุณเนตรนภางค์ หงษ์อุปถัมภ์ไชย บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด.
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 27 - 35 ปี.

ช่างกลโรงงาน,ช่างไฟ,ช่างยนต์,ช่างอิเล็ก

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซ อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA)
จตุจักร, กรุงเทพมหานคร
13,500 บาทต่อสัปดาห์
 • ติดต่อ - สอบถาม บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA).
 • ปริญญาตรี เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน จตุจักร จังหวัดที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ / ข้อม…

Helpdesk

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซ อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA)
จตุจักร, กรุงเทพมหานคร
 • ติดต่อ - สอบถาม บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA).
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน จตุจักร จังหวัดที่ปฏิบ…