บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 27 jobs
บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
กรุงเทพมหานคร
 • CUSTOMER SERVICE ( 1 Positions ) บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด กรุงเทพมหานคร หน้าที่และความรับผิดชอบ.
 • Provide or prepare customer information before and…
บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
Thailand
 • รับผิดชอบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด (Event Road Show) ตามแผนงานที่กำหนด.
 • สูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร ,บุคคลิกดี ผิวขาว ผิวพรรณดี.
บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
Thailand
 • หัวหน้าพยาบาล (1 ตำแหน่ง) ประจำโรงพยาบาล พานาซี พระราม 2.
บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
Thailand
 • นักเทคนิคการแพทย์ (1 ตำแหน่ง) ประจำโรงพยาบาล พานาซี พระราม 2.
 • เจาะเลือด สารคัดหลั่งต่างๆ ชิ้นเนื้อ ของผู้ป่วย เพื่อนำไปวิเคราะห์.
บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
Thailand
 • แนะนำผลิตภัณฑ์ และบริการทางการแพทยื ติดต่อประสานงานขายกับแพทย์ที่คลินิค-โรงพยาบาล และหน่วยงานต่างๆในการนำเสนอ Corporate Packge.
บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
Thailand
 • บริหารระบบ Stock ในส่วนของยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเขียนใบขอซื้อเมื่อถึงจุดสั่งซื้อ.
 • จัดทำข้อมูล Data Base ของข้อมูลยา ของบริษัทฯ.
บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
Thailand
 • 1.ทำรายวานภาษี หัก ณ ที่จ่าย กระทบบัญชีและยื่นภาษีผ่านทาง Internet สรรพากร.
 • 4.งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา จ…
บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
คลองเตย, กรุงเทพมหานคร
 • หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ให้สามารถตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข…
บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
Thailand
 • บริหารระบบ Stock ในส่วนของยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเขียนใบขอซื้อเมื่อถึงจุดสั่งซื้อ.
 • จัดทำข้อมูล Data Base ของข้อมูลยา ของบริษัทฯ.
บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
บางขุนเทียน, กรุงเทพมหานคร
 • เภสัชกร (ประจำโรงพยาบาลพระราม2) – 1 ตำแหน่ง Pharmacist.
 • บริหารระบบ Stock ในส่วนของยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเขียนใบขอซื้อเมื่อถึงจุดสั่งซื้อ.