บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Job Type
Create your resume - Let employers find you
Page 1 of 22 jobs
บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
กรุงเทพมหานคร
 • CUSTOMER SERVICE ( 1 Positions ) บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด กรุงเทพมหานคร หน้าที่และความรับผิดชอบ.
 • Provide or prepare customer information before and…
บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
Thailand
 • รับผิดชอบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด (Event Road Show) ตามแผนงานที่กำหนด.
 • สูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร ,บุคคลิกดี ผิวขาว ผิวพรรณดี.
บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
Thailand
 • หัวหน้าพยาบาล (1 ตำแหน่ง) ประจำโรงพยาบาล พานาซี พระราม 2.
บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
ปทุมธานี
20,000 บาทต่อเดือน
 • 1.ดำเนินการ ควบคุม ดูแลงานด้านเอกสารภายในบริษัท เช่น คู่มือการจัดการระบบบริหาร ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน เอกสารสนับสนุนต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องต่อข…
บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
Thailand
 • 1.ทำรายวานภาษี หัก ณ ที่จ่าย กระทบบัญชีและยื่นภาษีผ่านทาง Internet สรรพากร.
 • 4.งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา จ…
บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
Thailand
 • แนะนำผลิตภัณฑ์ และบริการทางการแพทยื ติดต่อประสานงานขายกับแพทย์ที่คลินิค-โรงพยาบาล และหน่วยงานต่างๆในการนำเสนอ Corporate Packge.
บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
Thailand
 • บริหารระบบ Stock ในส่วนของยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเขียนใบขอซื้อเมื่อถึงจุดสั่งซื้อ.
 • จัดทำข้อมูล Data Base ของข้อมูลยา ของบริษัทฯ.
บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
ชลบุรี
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน หยุด 2 วัน.
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารลูกค้าที่มาทำธุรกรรมของบริษัท เช่นเอกสารเงินกู้ ขอเพิ่มวงเงิน เอกสารขอผ่อนสินค้า รับเรื่องแก้ไขข้อม…
บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
Thailand
 • นักเทคนิคการแพทย์ (1 ตำแหน่ง) ประจำโรงพยาบาล พานาซี พระราม 2.
 • เจาะเลือด สารคัดหลั่งต่างๆ ชิ้นเนื้อ ของผู้ป่วย เพื่อนำไปวิเคราะห์.
บริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
จตุจักร, กรุงเทพมหานคร
20,000 - 30,000 บาทต่อเดือน
 • ดูแล Network และ Infrastructure ภายในบริษัท.
 • สามารถดูแล และ Config firewell ของ juniper และ Sharetech.
 • สามารถดูแล และ Config Router และ Switch ของ Cisco.