บริษัท พีพีเอ็มแมเนจเมนท์ จำกัด jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 55 jobs
บริษัท พีพีเอ็มแมเนจเมนท์ จำกัด
วัฒนา, กรุงเทพมหานคร
 • 2.ควบคุมการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ตามแผนกงานประจำปีพร้อมถ่ายทอดความรู้ให้กับช่างซ่อมบำรุง (Technician) ในการทำ (Preventive Maintenance).
บริษัท พีพีเอ็มแมเนจเมนท์ จำกัด
วัฒนา, กรุงเทพมหานคร
 • สรรหาและคัดเลือก Supplier/ สินค้า รวมถึงทบทวนรายการสินค้า เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา.
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาวิชา บริหารธุรกิจ, การตลาด, การจ…
บริษัท พีพีเอ็มแมเนจเมนท์ จำกัด
วัฒนา, กรุงเทพมหานคร
 • Update schedules an appointment of manager.
 • Coordinating and take care everything inside the office.
 • Estimate price and materials for the interior or the…
บริษัท พีพีเอ็มแมเนจเมนท์ จำกัด
วัฒนา, กรุงเทพมหานคร
รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ จำนวนที่รับ : ไม่ระบุ สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตวัฒนา) เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม…
บริษัท พีพีเอ็มแมเนจเมนท์ จำกัด
คลองเตย, กรุงเทพมหานคร
 • 1.รับผิดชอบ บำรุงรักษางานระบบ ระบบไฟฟ้า ประปา สาธารณูประโภค สระว่ายน้ำ.
 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไปวุฒิการศึกษา ปวช.
บริษัท พีพีเอ็มแมเนจเมนท์ จำกัด
วัฒนา, กรุงเทพมหานคร
15,000 - 25,000 บาทต่อเดือน
รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ จำนวนที่รับ : 2 ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตวัฒนา) เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 25,000 วันหยุด : วันอาทิตย์…
บริษัท พีพีเอ็มแมเนจเมนท์ จำกัด
วัฒนา, กรุงเทพมหานคร
 • คีย์ข้อมูลเอกสารทางบัญชี เช่น ใบกำกับภาษี ใบเรียกเก็บเงินจากลูกค้า และจัดเก็บเอกสารข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์.
บริษัท เมคอัพเทคนิคอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ดินแดง, กรุงเทพมหานคร
15,000 - 18,000 บาทต่อสัปดาห์
รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตดินแดง) เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 18,000 วันหยุด : วันเสาร์, ว…
บริษัท พีพีเอ็มแมเนจเมนท์ จำกัด
วัฒนา, กรุงเทพมหานคร
 • 1.2 รับนโยบายจากฝ่ายบริหาร วางแผนประสานงาน วิเคราะห์ ประเมินสภาพของงานระบบในอาคารเพื่อเสนอการปรับปรุง แก้ไขหรือพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ.
บริษัท พีพีเอ็มแมเนจเมนท์ จำกัด
วัฒนา, กรุงเทพมหานคร
 • Manage the daily parcels intake of the building.
 • Coordinating between the postal service providers and co-owners.
 • Aged between 23-35 years old.