บริษัท วอง ฮอนด้า คาร์ส์ จำกัด jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 17 jobs
บริษัท วอ นด้า คาร์ส์ จำกัด
จตุจักร, กรุงเทพมหานคร
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี (พักร้อน) 6-10 วัน ตามอายุงาน.
บริษัท วอ นด้า คาร์ส์ จำกัด
จตุจักร, กรุงเทพมหานคร
 • คุณสมบัติ ผู้พิการทุกประเภท เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 18-35 ปี.
 • ติดต่อ ฝ่ายบุคคล โทรศัพท์ 02-9406600 ต่อ 141-145 , 081-3584846 แฟกซ์ 02-9406611 อีเมล์ wonghr@wong…
บริษัท วอ นด้า คาร์ส์ จำกัด
จตุจักร, กรุงเทพมหานคร
 • สามารถใช้ Microsoft Word, Excel และ PowerPoint ได้ในระดับดีมาก.
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี (พักร้อน) 6-10 วัน ตามอายุงาน.
บริษัท วอ นด้า คาร์ส์ จำกัด
สายไหม, กรุงเทพมหานคร
 • (มีการ Training พนักงานใหม่ และ Training กับทาง Honda โดยตรง).
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี (พักร้อน) 6-10 วัน ตามอายุงาน.
บริษัท วอ นด้า คาร์ส์ จำกัด
กรุงเทพมหานคร
35,000 - 40,000 บาทต่อเดือน
 • Design and execute the interactive training courses by developing staff competency through examinations, process improvements, and other necessary materials for…
บริษัท วอ นด้า คาร์ส์ จำกัด
จตุจักร, กรุงเทพมหานคร
20,000 - 30,000 บาทต่อเดือน
 • Web Application ด้วย ASP, Net, PHP พร้อมฐานข้อมูล MS SQL Sever,.
 • สามารถเขียนโปรแกรม VB.NET, Crystal Report, Wep Application (HTML, Visual Studio, ASP.NET).
บริษัท วอ นด้า คาร์ส์ จำกัด
สายไหม, กรุงเทพมหานคร
 • (มีการ Training พนักงานใหม่ และ Training กับทาง Honda โดยตรง).
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี (พักร้อน) 6-10 วัน ตามอายุงาน.
บริษัท วอ นด้า คาร์ส์ จำกัด
จตุจักร, กรุงเทพมหานคร
 • ดูแลงานด้าน Support ทั้ง Software , Hardware.
 • วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา ให้คำแนะนำ ทั้ง Hardware, Software.
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี (พักร้อน) 6-10 วัน ตามอายุงาน.
บริษัท วอ นด้า คาร์ส์ จำกัด
จตุจักร, กรุงเทพมหานคร
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี (พักร้อน) 6-10 วัน ตามอายุงาน.
บริษัท วอ นด้า คาร์ส์ จำกัด
คลองหลวง, ปทุมธานี
25,000 - 35,000 บาทต่อเดือน
 • บริหารจัดการงาน ควบคุมงาน ดูแล ให้เป็นไปตามเป้าหมายของแต่ละโครงการ - วางแผนการทำงาน วิเคราะห์ปัญหา และแก้ไขปัญหาของงาน.