Create your resume - Let employers find you

บริษัท วิภนัย จำกัด jobs

Page 1 of 10 jobs

โฟร์แมน สถาปัตย์

บริษัท วินัย จำกัด
Thailand
 • เช่น Sizzler Palio PrimoPosto โรงพยาบาลศิครินทร์ ตึกใหม่ ฯลฯ.
 • วางแผนและควบคุมการทำงานของพนักงาน ผู้รับเหมา เคลียร์แบบ วางแผนการสั่งซื้อวัสดุ รับผิดความความปลอดภ…

ช่างสำรวจ

บริษัท วินัย จำกัด
Thailand
 • เช่น Sizzler Palio PrimoPosto โรงพยาบาลศิครินทร์ ตึกใหม่ ฯลฯ.
 • ดำเนินการสำรวจ ขนาด ระดับแนวดิ่ง และแนวราบของอาคารให้ถูกต้องตามแบบและให้ทันตามแผนงานที่วางไว้ อื…

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป. วิชาชีพ)

บริษัท วินัย จำกัด
Thailand
 • เช่น Sizzler Palio PrimoPosto โรงพยาบาลศิครินทร์ ตึกใหม่ ฯลฯ.
 • วางระบบ อบรม ตวรจสอบ รายงาน ความปลอดภัยในโครงการก่อสร้าง.

ผู้จัดการโครงการ ตบแต่งภายใน (Interior Project Manager

บริษัท วินัย จำกัด
Thailand
 • เช่น Sizzler Palio PrimoPosto โรงพยาบาลศิครินทร์ ตึกใหม่ ฯลฯ.
 • บริหารงาน บริหารคนของบริษัทและผู้รับเหมารายย่อยให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ(คุณภาพ ต้นทุน เวลาส…

โฟร์แมน ตกแต่งภายใน

บริษัท วินัย จำกัด
กรุงเทพมหานคร
20,000 บาทต่อเดือน
 • เช่น Sizzler Palio PrimoPosto โรงพยาบาลศิครินทร์ ตึกใหม่ ฯลฯ.

พนักงานเสริฟ(จัดเลี้ยง)

บริษัท วินัยพร๊อพเพอร์ตี้ลำพูน จำกัด (โรงแรมลำพูน...
ลำพูน
 • รับผิดชอบ ดูแล และให้บริการลูกค้าที่มาใช้บริการงานประชุม สัมมนา จัดเลี้ยง และห้องอาหาร.
 • ควบคุมดูแลอุปกรณ์อิเลคโทนิคส์ เช่น โปรเจคเตอร์ ไมค์ สายเสียง สายภาพ แอมป…

ประมาณราคา ตกแต่งภายใน

บริษัท วินัย จำกัด
วัฒนา, กรุงเทพมหานคร
 • เช่น Sizzler Palio PrimoPosto โรงพยาบาลศิครินทร์ ตึกใหม่ ฯลฯ.

Shop Drawing โครงสร้าง สถาปัตย์

บริษัท วินัย จำกัด
สระแก้ว
 • เช่น Sizzler Palio PrimoPosto โรงพยาบาลศิครินทร์ ตึกใหม่ ฯลฯ.

ช่างประกอบงาน(สติกเกอร์ งานไวนิล)

บริษัท วินัย จำกัด
บางกรวย, นนทบุรี
10,000 - 12,000 บาทต่อสัปดาห์
 • เช่น Sizzler Palio PrimoPosto โรงพยาบาลศิครินทร์ ตึกใหม่ ฯลฯ.

กุ๊ก (ประจำสาขาเขาใหญ่)

บริษัท วินัยพร๊อพเพอร์ตี้ลำพูน จำกัด (โรงแรมลำพูน...
ลำพูน
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 25 ถึง 40 ปี.
 • คิดสร้างสรรค์เมนูอาหารใหม่ๆ จัดเตรียมวัตถุดิบ ควบคุม ตรวจสอบคุณภาพของอาหาร และวัตถุดิบให้ได้มาตราฐาน.
» Post your resume - It only takes a few seconds