หางานบริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด มหาชน

Filter results by:
จัดเรียง ตาม ความเกี่ยวข้อง - วันที่
ตำแหน่งที่ตั้ง
หน้า 1 ของ 10 งาน
สร้างเรซูเม่ของคุณ - ให้ผู้ประกอบการหาคุณเจอ

หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนา

บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน). ดูแล วางแผน ดำเนินการตรวจสอบงานในแผนกวิจัยและพัฒนา และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่....

หัวหน้าส่วนผลิตกระป๋อง

บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน). ดูแลและรับผิดชอบในการตรวจสอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษาและปรับแต่งเครื่องจักรต่าง ๆ ในไลน์ผลิต โรงกระป๋องเปล่า ให้มีประสิทธ...

ช่างเทคนิค

บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน). งานซ่อม และงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า( Pest Control ) , ระบบระบายอากาศ, ระบบเครื่องปรับอากาศ (Chiller) มอเตอร์ปั๊มน้ำ...

พนักงานขับรถธุรการ

Songkla Canning Public Co., Ltd.
สงขลา
ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี 2524 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 6 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจผลิตอาหารทะเลไปยังต่างประเทศ ประกอบด้วยกุ้งกระป๋อง ปูกระป๋อง และหอยกระป๋อง ปี 2537 เพิ...

หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนา

Songkla Canning Public Co., Ltd.
สงขลา
ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี 2524 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 6 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจผลิตอาหารทะเลไปยังต่างประเทศ ประกอบด้วยกุ้งกระป๋อง ปูกระป๋อง และหอยกระป๋อง ปี 2537 เพิ...

หัวหน้าส่วนแผนกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Songkla Canning Public Co., Ltd.
สงขลา
ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี 2524 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 6 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจผลิตอาหารทะเลไปยังต่างประเทศ ประกอบด้วยกุ้งกระป๋อง ปูกระป๋อง และหอยกระป๋อง ปี 2537 เพิ...

หัวหน้าส่วนผลิตกระป๋อง

Songkla Canning Public Co., Ltd.
สงขลา
ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี 2524 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 6 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจผลิตอาหารทะเลไปยังต่างประเทศ ประกอบด้วยกุ้งกระป๋อง ปูกระป๋อง และหอยกระป๋อง ปี 2537 เพิ...

หัวหน้าส่วนวิศวกรรมเครื่องทำความเย็น

Songkla Canning Public Co., Ltd.
สงขลา
ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี 2524 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 6 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจผลิตอาหารทะเลไปยังต่างประเทศ ประกอบด้วยกุ้งกระป๋อง ปูกระป๋อง และหอยกระป๋อง ปี 2537 เพิ...

หัวหน้าแผนกขูดหนัง – ขูดแยกเลือดปลา

Songkla Canning Public Co., Ltd.
สงขลา
ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี 2524 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 6 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจผลิตอาหารทะเลไปยังต่างประเทศ ประกอบด้วยกุ้งกระป๋อง ปูกระป๋อง และหอยกระป๋อง ปี 2537 เพิ...

หัวหน้าแผนกวางแผนการผลิต

Songkla Canning Public Co., Ltd.
สงขลา
ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี 2524 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 6 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจผลิตอาหารทะเลไปยังต่างประเทศ ประกอบด้วยกุ้งกระป๋อง ปูกระป๋อง และหอยกระป๋อง ปี 2537 เพิ...
» สร้างเรซูเม่ของคุณ - ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้น