บริษัท หาดทิพย์ จำกัด มหาชน jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your resume - Let employers find you
Page 1 of 66 jobs
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
Thailand
  • บริหารงานเชิงกลยุทธ์ด้านการวางแผนกระบวนการทำงาน การซ่อมบำรุงเครื่องจักร การแก้ไขปัญหาเครื่องจักร งบประมาณ และกำลังพล ควบคุมและตรวจสอบการทำงานทั้งในด้านระบบข้อม…
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
Thailand
วุฒิการศึกษา ปวส รายละเอียด คุณสมบัติ ควบคุมและซ่อมบำรุงเครื่องจักร เพื่อให้ได้ตามเป้าหมาย จำนวนที่รับ 14 คน รับสมัครถึงวันที่ 31-10…
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
Thailand +1 location
  • วางแผนการทำงาน งบประมาณ และกำลังพล ควบคุมและตรวจสอบการทำงานทั้งในด้านระบบข้อมูล ด้านบัญชี การหมุนเวียนสต๊อกคงคลังของวัตถุดิบ//อะไหล่ และการปฏิบัติงานให้ถูกต…
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
Thailand +1 location
วุฒิการศึกษา ปวส รายละเอียด คุณสมบัติ วิเคราะห์ตรวจสอบพรีฟอร์มในกระบวนการผลิต ตรวจรับพรีฟอร์มและเรซิ่นจาก supplier จำนวนที่รับ 2 คน รับสมัครถึงวันที่ 31-10…
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
Thailand
วุฒิการศึกษา ปวช รายละเอียด คุณสมบัติ ขบรถยก จำนวนที่รับ 4 คน รับสมัครถึงวันที่ 31-10…
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
Thailand +1 location
  • วิเคราะห์ หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ศึกษาวิธีการพัฒนา ปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น วางแผนการทำงานให้สอดคล้องกับกระบวนการผลิต พร้อมทั…
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
Thailand
  • ดูแลการรับ- จัดเก็บวัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ ให้ถูกต้องตามหลัก GMP การจัดเตรียมวัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามรายการที่เบิก การตรวจนับสต…
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
Thailand
วุฒิการศึกษา ปวส รายละเอียด คุณสมบัติ งานเอกสารของฝ่ายคุณภาพและความปลอดภัย ล้างอุปกณ์เครื่องแก้วห้องไมโคร และทดสอบชิม ขับรถพยาบาล จำนวนที่รับ 1 คน รับสมัครถ…
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
Thailand
วุฒิการศึกษา ปวช รายละเอียด คุณสมบัติ ตรวจนับสินค้าสต๊อก จำนวนที่รับ 2 คน รับสมัครถึงวันที่ 31-10…
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
Thailand
  • เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ในการวางแผนด้านการผลิตและการบำรุงรักษา เครื่องจักรเป็นอย่างดี มีความรู้ด้านงบประมาณ ควบคุมคุณภาพสินค้าให้ดีขึ้น ด้วยต้นทุนการผลิตท…