บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด มหาชน jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your resume - Let employers find you
Page 1 of 59 jobs
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลี จำกัด (มหาชน)
Thailand
 • 550 ชั้น 30 อาคารกรุงศรี เพลินจิต ออฟฟิศ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330.
กรุงศรี ออโต้
พระนครศรีอยุธยา
 • กรุงศรี ออโต้ ผู้นำธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ เครือกรุงศรี ให้บริการสินเชื่อยานยนต์ครบวงจร ได้แก่ สินเชื่อเพื่อคนมีรถ คาร์ ฟอร์ แคช สินเชื่อรถบ้าน กรุงศรี รถบ้าน ส…
กรุงศรี ออโต้
ปราจีนบุรี
 • กรุงศรี ออโต้ ผู้นำธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ เครือกรุงศรี ให้บริการสินเชื่อยานยนต์ครบวงจร ได้แก่ สินเชื่อเพื่อคนมีรถ คาร์ ฟอร์ แคช สินเชื่อรถบ้าน กรุงศรี รถบ้าน ส…
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลี จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
 • ประสานงานกับบริษัทประกันภัย เพื่อแจ้งต่ออายุ ยกเลิก การประกันภัย และตรวจสอบค่าเบี้ยประกัน.
 • 550 ชั้น 30 อาคารกรุงศรี เพลินจิต ออฟฟิศ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี…
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลี จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
หน้าที่ 1. ให้บริการทำสัญญา วิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้น ตรวจสอบเอกสารของลูกค้าให้มีความถูกต้องครบถ้วน 2. ตรวจสอบที่พักอาศัย ที่ทำงานของผู้เช่าซื้อ ผู้ค้ำประก…
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลี จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
 • มีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต นายหน้าประกันวินาศภัย และใบอนุญาตผู้ติดต่อผู้ลงทุน (ครบทั้ง 3 ตัว).
 • สำเนาสด.8 หรือสด.43 (ถ้ามี) 1 ใบ.
 • รูปถ่าย 1ใบ ขนาด 1-2 นิ้ว.
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลี จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
 • มีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต นายหน้าประกันวินาศภัย และใบอนุญาตผู้ติดต่อผู้ลงทุน (ครบทั้ง 3 ตัว).
 • สำเนาสด.8 หรือสด.43 (ถ้ามี) 1 ใบ.
 • รูปถ่าย 1ใบ ขนาด 1-2 นิ้ว.
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลี จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
 • มีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต นายหน้าประกันวินาศภัย และใบอนุญาตผู้ติดต่อผู้ลงทุน (ครบทั้ง 3 ตัว).
 • สำเนาสด.8 หรือสด.43 (ถ้ามี) 1 ใบ.
 • รูปถ่าย 1ใบ ขนาด 1-2 นิ้ว.
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลี จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
 • มีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต นายหน้าประกันวินาศภัย และใบอนุญาตผู้ติดต่อผู้ลงทุน (ครบทั้ง 3 ตัว).
 • สำเนาสด.8 หรือสด.43 (ถ้ามี) 1 ใบ.
 • รูปถ่าย 1ใบ ขนาด 1-2 นิ้ว.
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลี จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
 • มีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต นายหน้าประกันวินาศภัย และใบอนุญาตผู้ติดต่อผู้ลงทุน (ครบทั้ง 3 ตัว).
 • สำเนาสด.8 หรือสด.43 (ถ้ามี) 1 ใบ.
 • รูปถ่าย 1ใบ ขนาด 1-2 นิ้ว.