Create your resume - Let employers find you
Page 1 of 73 jobs
บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
นครปฐม
15,000 - 20,000 บาทต่อเดือน
 • 5 วันทำงาน วันละ 8 ชั่วโมงการทำงาน วันหยุดหมุนเวียน สัปดาห์ละ 2 วัน ตามตารางวันทำงานประจำเดือน.
 • ทำกิจกรรมทางการตลาด เช่น แจกใบปลิว, ทิชชู่, การขายทางโทรศัพท์…
บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
หาดใหญ่, สงขลา
15,000 - 16,000 บาทต่อสัปดาห์
 • ตรวจสอบเอกสารใบคำร้องขอต่าง ๆ เช่น ขอเพิ่มวงเงิน, ขอออกบัตรใหม่, ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล ของลูกค้าเบื้องต้นเพื่อส่งเรื่องให้กับผู้มีอำนาจในการอนุมัติ.
บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
อุดรธานี
18,000 - 25,000 บาทต่อเดือน
 • ประชาสัมพันธ์แบรนด์ umay+ ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น เช่น ทำกิจกรรมทางการตลาด แจกใบปลิว, ทิชชู่ เป็นต้น.
 • 5 วันทำงาน วันละ 8 ชั่วโมงทำงาน วันหยุดหมุนเวียน ส…
บริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
 • 1.จัดทำบัญชีสินทรัพย์ บัญชีงบประมาณ การบันทึกการตั้งสำรอง การจัดทำบัญชีภาษีและการนำยื่นภาษี การปิดบัญชีและการจัดทำงบการเงิน การจัดทำคู่มือการทำงาน.
บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
ราชบุรี
15,000 - 20,000 บาทต่อเดือน
 • ทำกิจกรรมทางการตลาด เช่น แจกใบปลิว, ทิชชู่, การขายทางโทรศัพท์ และออกกิจกรรมนอกสาขาพื้นที่ใกล้เคียง.
 • 5 วันทำงาน วันละ 8 ชั่วโมงทำงาน วันหยุดหมุนเวียน สัปดาห์ละ 2…
บริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
 • Call Center Officer (New Staff).
 • การทำงานล่วงเวลา ช่วงวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 18.20 -20.00น.
 • อาคารเมืองไทยภัทร คอมเพล็กซ์ (เดินทางสะดวก ใกล้ MRT สุทธิทสาร).
บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
ราชเทวี, กรุงเทพมหานคร
18,000 บาทต่อเดือน
รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตราชเทวี) เงินเดือน(บาท) : 18,000 วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย…
บริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
 • ตรวจสอบเอกสารใบคำร้องขอต่าง ๆ เช่น ขอเพิ่มวงเงิน, ขอออกบัตรใหม่, ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล ของลูกค้าเบื้องต้นเพื่อส่งเรื่องให้กับผู้มีอำนาจในการอนุมัติ.
บริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
 • รับผิดชอบยอดขายโดยการหาลูกค้าตามเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ผ่านการทำกิจกรรม Direct sale (เดือนละ 8 - 10 วัน), แจกใบปลิวตามพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย (เดือนละ 2 - 3 วัน).
บริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
 • วันทำงาน 5 วัน หยุด 2 วัน ต่อสัปดาห์.
 • 8.00 – 17.00 หรือ 9.00 – 18.00 หรือ 12.00 – 21.00.
 • หมุนเวียนวันหยุด เพื่อทำงานวันเสาร์/วันอาทิตย์ 2 – 3 เสาร์ ต่อเดือน.