บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จำกัด jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your resume - Let employers find you
Page 1 of 26 jobs
บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเท จำกัด
Thailand
1.จบสาขา วท.บ.หรือใกล้เคียง / วิศวะ ทุกสาขา / สาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / คอมพิวเตอร์ทุกสาขา.
บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเท จำกัด
หาดใหญ่, สงขลา
เงินเดือน : ไม่ระบุ เพศ : ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ที่ปฏิบัติงาน : หาดใหญ่ 1.สาขาบริหารธุรกิจ หรือบัญชี 2.สามารถใช้ระบบ EXPRESS ได้รับการพิจารณาเป็นพ…
บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเท จำกัด
หาดใหญ่, สงขลา
26/08/2020 หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1.จัดทำเอกสารบัญชี รายรับ - รายจ่าย 2.จัดทำะเอกสารภาษี พร้อมยื่นภาษี 3.จัดทำงบการเงินประจำเดือน คุณสมบัติ : 1.จบสาขา บัญชี 2…
บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเท จำกัด
หาดใหญ่, สงขลา
เงินเดือน : ไม่ระบุ เพศ : หญิง วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ที่ปฏิบัติงาน : หาดใหญ่ จบสาขาบัญชี/การจดการ/บริหารธุรกิจ…
บริษัทเค.เอส.พีอ๊อคต้าเทจำกัด
หาดใหญ่, สงขลา
เงินเดือน : ไม่ระบุ เพศ : หญิง วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ที่ปฏิบัติงาน : หาดใหญ่ 1.จบสาขาบัญชีบัณฑิต 2.มีขยัน ความอดทนสูง 3.สามารถใช้งานระบบEXPRESSได…
บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเท จำกัด
หาดใหญ่, สงขลา
เงินเดือน : ไม่ระบุ เพศ : หญิง วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ที่ปฏิบัติงาน : หาดใหญ่ 1.สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ 2.มีความขยันอดทน 3.จบสาขาการจัดการทุกสาขา 4…
บริษัทเค.เอส.พีอ๊อคต้าเทจำกัด
หาดใหญ่, สงขลา
เงินเดือน : ไม่ระบุ เพศ : ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ที่ปฏิบัติงาน : หาดใหญ่ 1.มีความขยันอดทน 2.จบสาขา บริหาร การจัดการ บัญชี หรือ วท.บ. 3.สามารถใช…
บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเท จำกัด
เมืองสกลนคร, สกลนคร
1.จบสาขา วท.บ.หรือใกล้เคียง / วิศวะ ทุกสาขา / สาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ / คอมพิวเตอร์ทุกสาขา.
บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเท จำกัด
หาดใหญ่, สงขลา
26/08/2020 หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1.บันทึกบัญชี รับ-จ่าย 2.ทำเอกสารภาษี พร้อมยื่นภาษี ภงด. / ภพ. 3.ดูแลค่าใช้จ่ายของบริษัท .ปิดงบการเงินประจำเดือน คุณสมบัติ :…
บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเท จำกัด
หาดใหญ่, สงขลา
เงินเดือน : ไม่ระบุ เพศ : ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ ที่ปฏิบัติงาน : สงขลา คุณสมบัติ 1. เพศชาย / หญิง 2. วุฒิ ป.ตรี สาขาบัญชี 3. หากมีประสบการณ์จะมีพ…