Create your resume - Let employers find you

บริษัท เจฟเฟอร์ เรสโตรองต์ จำกัด jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 11 jobs

ผู้ช่วยผู้จัดการฝึกหัด ประสาขาในกรุงเทพ

ดูรายละเอียด
กรุงเทพมหานคร
15,000 บาทต่อสัปดาห์
 • ติดต่อ - สอบถาม บริษัท เจฟเฟอร์ เรสโตรองต์ จำกัด.
 • ระดับเงินเดือน 15,000 ลักษณะการทำงาน บริหารสาขา ดูแล จัดการ ควมคุม ติดต่อส่วนต่างๆ.

Management Trainee ประจำสาขา ใน กทม.และต่างจังหวัดทั่วประเทศ

ดูรายละเอียด
Thailand
15,000 บาทต่อสัปดาห์
 • ติดต่อ - สอบถาม บริษัท เจฟเฟอร์ เรสโตรองต์ จำกัด.
 • ตรวจสอบความพร้อมในการเปิดร้านและความเรียบร้อยในการปิดร้าน โดยใช้ Q S C Checklist.

ผู้จัดการแผนกการตลาด

ดูรายละเอียด
คลองเตย, กรุงเทพมหานคร
 • ติดต่อ - สอบถาม บริษัท เจฟเฟอร์ เรสโตรองต์ จำกัด.
 • จัดทำแผน และบริหารงบประมาณค่าใช้จ่ายของฝ่ายการตลาด ให้เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร สามารถวิเคราะห์ P…

ผู้จัดการแผนกโครงการและซ่อมบำรุง

ดูรายละเอียด
คลองเตย, กรุงเทพมหานคร
 • ติดต่อ - สอบถาม บริษัท เจฟเฟอร์ เรสโตรองต์ จำกัด.
 • ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ลักษณะการทำงาน • 1.บริหารจัดการโครงการและงานซ่อมต่าง ๆ ให้เป…

ผู้ช่วยผู้จัดการฝึกหัด ( ต่างจังหวัด )

กรุงเทพมหานคร
15,000 บาทต่อสัปดาห์
 • ทำหน้าที่บริหารสาขา ดูแล ควบคุม จัดระบบงาน ติดต่อกับส่วนงานต่างๆๆ.
 • รับผิดชอบการบริหารงานเบื้องต้น และควบคุมดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามข้อกำหนดและนโยบายของบริษัท…

ผู้จัดการแผนกโครงการและซ่อมบำรุง

กรุงเทพมหานคร
 • 10.ตรวจสอบเอกสารการเบิกงวดงานของผู้รับเหมาให้สอดคล้องกับ Progress งาน รวมทั้ง Claims ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น.
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา หรือที…

เจ้าหน้าที่บัญชี (สำนักงานใหญ่)

กรุงเทพมหานคร
 • จัดระบบงาน ควบคุม ตรวจสอบการทำบัญชี จัดทำการรับการจ่ายที่เกี่ยวข้องกับบัญชี ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยว.
 • 5.โทรติดต่อสอบถาม คูณเปิ้ล 065-729-2640 คุณเล้ง 092…

!!! ด่วนรับสมัคร ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด กทม และเส้นรถไฟฟ...

กรุงเทพมหานคร
15,000 บาทต่อสัปดาห์
 • รับผิดชอบการบริหารงานเบื้องต้น และควบคุมดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามข้อกำหนดและนโยบายของบริษัท โดยเฉพาะวิธีการดำเนินงานด้านการปฏิบัติการ (Operations Standard) เพื…

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา ( กทม. และแนวรถไฟฟ้า)

ดูรายละเอียด
กรุงเทพมหานคร
15,000 บาทต่อสัปดาห์
 • ติดต่อ - สอบถาม บริษัท เจฟเฟอร์ เรสโตรองต์ จำกัด.
 • ตรวจสอบความพร้อมในการเปิดร้านและความเรียบร้อยในการปิดร้าน โดยใช้ Q S C Checklist.

ผู้ช่วยผู้จัดการฝึกหัด ประจำสาขากรุงเทพ

กรุงเทพมหานคร
15,000 บาทต่อสัปดาห์
 • รับผิดชอบการบริหารงานเบื้องต้น และควบคุมดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามข้อกำหนดและนโยบายของบริษัท โดยเฉพาะวิธีการดำเนินงานด้านการปฏิบัติการ (Operations Standard) เพื…