Create your resume - Let employers find you

บริษัท เซาท์เทิร์นแดรี่ จำกัด jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 24 jobs

พนักงานขับรถบรรทุก 6ล้อ,10ล้อ

บริษัท เซาท์เทิร์นแดรี่ จำกัด
รัตภูมิ, สงขลา
 • พนักงานขับรถบรรทุก 6 ล้อ และ 10 ล้อ ด่วน.
 • รูปถ่าย 1 ใบ (ไม่เกิน 6 เดือน).
 • สามารถมาสมัครได้ด้วยตนเองที่ บริษัทเซาท์เทิร์นแดรี่ จำกัด 99/9 ม.4 ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ…

พนักงานรายวันทั่วไป

บริษัท เซาท์เทิร์นแดรี่ จำกัด
รัตภูมิ, สงขลา
 • บริษัท เซาท์เทิร์นแดรี่ จำกัด 99/9 หมู่ที่ 4 ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90220.
 • รูปถ่าย 1 ใบ (ไม่เกิน 6 เดือน).

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ (QC )

บริษัท เซาท์เทิร์นแดรี่ จำกัด
รัตภูมิ, สงขลา
 • รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ (QC) 2 ตำแหน่ง.
 • ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิต ตลอดจนตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย ตามข้อกำหนดของล…

พนักงานขับรถ 6ล้อ/10ล้อ

บริษัท เซาท์เทิร์นแดรี่ จำกัด
รัตภูมิ, สงขลา
 • พนักงานขับรถบรรทุก 6 ล้อ และ 10 ล้อ ด่วน.
 • รูปถ่าย 1 ใบ (ไม่เกิน 6 เดือน).
 • สามารถมาสมัครได้ด้วยตนเองที่ บริษัทเซาท์เทิร์นแดรี่ จำกัด 99/9 ม.4 ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ…

เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด

บริษัท เซาท์เทิร์นแดรี่ จำกัด
รัตภูมิ, สงขลา
 • รับสมัคร เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด (แม่บ้าน) 2 อัตรา.
 • รูปถ่าย 1 ใบ (ไม่เกิน 6 เดือน).
 • สามารถมาสมัครได้ด้วยตนเองที่ บริษัทเซาท์เทิร์นแดรี่ จำกัด 99/9 ม.4 ต.ควนรู อ…

แคชเชียร์ ประจำศูนย์หาดใหญ่

บริษัท เซาท์เทิร์นแดรี่ จำกัด
หาดใหญ่, สงขลา
 • 3.วุฒิการศึกษาปวส.ขึ้น สาขาบัญชี สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาการจัดการ สาขาการตลาด.
 • 5.จัดทำรายงานข้อมูลการขายสินค้าในเรื่อง ยอดขาย ยอดขวด เงินสะสม ค่ารถประจำวันพร…

พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า new

บริษัท เซาท์เทิร์นแดรี่ จำกัด
รัตภูมิ, สงขลา
 • รูปถ่าย 1 ใบ (ไม่เกิน 6 เดือน).
 • สามารถมาสมังครได้ด้วยตนเองที่ บริษัทเซาท์เทิร์นแดรี่ จำกัด 99/9 ม.4 ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90220.

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สโตร์

บริษัท เซาท์เทิร์นแดรี่ จำกัด
รัตภูมิ, สงขลา
 • 2.อายุ 22 ปีขึ้นไป / เพศ หญิง.
 • 4.สามารถใช้โปรแกรม Express , Word , Excel ได้.
 • รูปถ่าย 1 ใบ (ไม่เกิน 6 เดือน).
 • สามารถมาสมัครได้ด้วยตนเองที่ บริษัทเซาท์เทิร์นแดรี…

หัวหน้าศูนย์กระจายสินค้า สงขลา

บริษัท เซาท์เทิร์นแดรี่ จำกัด
รัตภูมิ, สงขลา
 • 2.จบการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาการตลาด การขาย การจัดการทั่วไปหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.
 • สามารถมาสมัครได้ด้วยตนเองที่ บริษัทเ ซาท์เทิร์นแดรี่ จำกัด 99/9 ม.4 ต.ควนรู…

พนักงานปรุงผสม

บริษัท เซาท์เทิร์นแดรี่ จำกัด
รัตภูมิ, สงขลา
 • 5.มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ยกของหนักได้.
 • รูปถ่าย 1 ใบ (ไม่เกิน 6 เดือน).
 • สามารถมาสมัครได้ด้วยตนเองที่ บริษัทเ ซาท์เทิร์นแดรี่ จำกัด 99/9 ม…

หัวหน้าศูนย์กระจายสินค้า

บริษัท เซาท์เทิร์นแดรี่ จำกัด
หาดใหญ่, สงขลา
 • 2.จบการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาการตลาด การขาย การจัดการทั่วไปหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.
 • สามารถมาสมัครได้ด้วยตนเองที่ บริษัทเ ซาท์เทิร์นแดรี่ จำกัด 99/9 ม.4 ต.ควนรู…

เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ (QA)

บริษัท เซาท์เทิร์นแดรี่ จำกัด
รัตภูมิ, สงขลา
 • ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิต ตลอดจนตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย ตามข้อกำหนดของลูกค้าหรือมาตรฐานอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด รวมถึงการตัดสินใจปล…

ผู้ช่วยช่างเทคนิค

บริษัท เซาท์เทิร์นแดรี่ จำกัด
รัตภูมิ, สงขลา
 • รับสมัคร ช่างเทคนิค 5 อัตรา ด่วนๆ.
 • 1.ตรวจสอบ ดูแล และเฝ้าระวังระบบเครื่องกล และการทำงานของเครื่องจักร และอุปกรณ์อื่นๆ รวมทั้งรายงานแก่ผู้บังคับบัญชาเมื่อมีความผ…

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ QC

บริษัท เซาท์เทิร์นแดรี่ จำกัด
รัตภูมิ, สงขลา
 • รูปถ่าย 1 ใบ (ไม่เกิน 6 เดือน).
 • สามารถมาสมัครได้ด้วยตนเองที่ บริษัทเ ซาท์เทิร์นแดรี่ จำกัด 99/9 ม.4 ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90220.

แคชเชียร์ประจำศูนย์หาดใหญ่

บริษัท เซาท์เทิร์นแดรี่ จำกัด
รัตภูมิ, สงขลา
 • 3.วุฒิการศึกษาปวส.ขึ้น สาขาบัญชี สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาการจัดการ สาขาการตลาด.
 • 5.จัดทำรายงานข้อมูลการขายสินค้าในเรื่อง ยอดขาย ยอดขวด เงินสะสม ค่ารถประจำวันพร…
Overall, how relevant are these jobs?

Get new jobs for this search by email