Create your resume - Let employers find you

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด มหาชน jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 41 jobs

เจ้าหน้าที่ธุรการนิติบุคคลอาคารชุด-ธุรการบัญชีการเงิน ประจำโ... new

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
 • บริษัทฯขอแจ้งงด Walk in เข้ามากรอกใบที่บริษัทฯ เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสCOVID-19 สามารถสมัครกดคลิกสมัครทางออนไลน์เท่านั้น**.
 • The Best Service Team Award.

เจ้าหน้าที่ธุรการนิติบุคคลอาคารชุด-ธุรการบัญชีการเงิน ประจำโ...

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
วัฒนา, กรุงเทพมหานคร
 • บริษัทฯขอแจ้งงด Walk in เข้ามากรอกใบที่บริษัทฯ เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสCOVID-19 สามารถสมัครกดคลิกสมัครทางออนไลน์เท่านั้น**.
 • The Best Service Team Award.

เจ้าหน้าที่พัสดุ (สัญญาจ้าง)

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
 • ประจำนิติบุคคลอาคารชุด (คอนโด) ที่ บริษัทเอ็มดีพีซี จำกัด ในเครือ เมเจอร์ดีเวลลอปเม้นท์ เข้าไปบริหาร โดย คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดในโครงการคอนโดนั้นๆเป็นผู้จ…

เจ้าหน้าที่ธุรการนิติบุคคล โครงการคอนโด (โซนจตุจักร ) / btsส...

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
 • อำนวยความสะดวกลูกค้าเมื่อพบเห็น หรือ ลูกค้าที่จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น รวมทั้งให้บริการลูกค้าในด้านต่างๆ.
 • The Best Service Team Award.

ช่างอาคาร -ช่างอาคารอาวุโส (ทองหล่อ10-เอกมัย )

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
 • ฝ่ายบุคคล บริษัท บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จำกัด.
 • บริษัทฯขอแจ้งงด Walk in เข้ามากรอกใบที่บริษัทฯ เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสCOVID-19 สามารถสม…

ช่างอาคาร 3 อัตรา (คอนโดโซนแบริ่ง)

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
บางนา, กรุงเทพมหานคร
 • บริษัทฯขอแจ้งงด Walk in เข้ามากรอกใบที่บริษัทฯ เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสCOVID-19 สามารถสมัครกดคลิกสมัครทางออนไลน์เท่านั้น**.
 • The Best Service Team Award.

ผู้จัดการหมู่บ้าน (village manager) โซนพระราม2

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
 • บริษัทฯขอแจ้งงด Walk in เข้ามากรอกใบที่บริษัทฯ เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสCOVID-19 สามารถสมัครกดคลิกสมัครทางออนไลน์เท่านั้น**.
 • The Best Service Team Award.

เจ้าหน้าที่ธุรการนิติบุคคลอาคารชุด โครงการคอนโด (โซนmrtรัชดา...

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
 • อำนวยความสะดวกลูกค้าเมื่อพบเห็น หรือ ลูกค้าที่จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น รวมทั้งให้บริการลูกค้าในด้านต่างๆ.
 • The Best Service Team Award.

พนักงานขับรถผู้บริหาร (ทองหล่อ)

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
15,000 - 17,000 บาทต่อสัปดาห์
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งรายงานผล และเคลียร์ค่าใช้จ่ายทุกครั้งทันทีเมื่อเสร็จสิ้นงาน เช่น การซื้อของ และการส่งเอกสาร เป็นต้น.

building manager (คอนโด) ประจำโครงการโซนเอกมัย

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
 • ดำเนินการบริหารอาคารชุดฯ ให้เป็นไปตาม พรบ., ข้อบังคับ, มติที่ประชุมใหญ่, มติที่ประชุมคณะกรรมการอาคารชุดฯ.
 • ควบคุมดูแลการทำงานของบริษัทคู่สัญญาให้ดำเนินการตามส…

ฺbuilding attendant / เจ้าหน้าที่อาคาร ประจำโครงการคอนโดย่าน... new

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
 • 4.มีประสบการณ์ดูแลบริษัทคู่สัญญา เช่น บริษัทแม่บ้าน บริษัท รปภ บริษัทดูแลสวนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.
 • 1.เพศชาย - หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี.

หัวหน้าช่างอาคาร ประจำโครงการคอนโด (โซนเอกมัย)

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
 • บริษัทฯขอแจ้งงด Walk in เข้ามากรอกใบที่บริษัทฯ เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสCOVID-19 สามารถสมัครกดคลิกสมัครทางออนไลน์เท่านั้น**.
 • The Best Service Team Award.

receptionist ประจำโครงการคอนโดโซนรามคำแหง

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
วัฒนา, กรุงเทพมหานคร
 • รับแจ้ง LOST &FOUND สำหรับทรัพย์สินที่สูญหาย และประสานงานกับศูนย์รักษาความปลอดภัยเพื่อช่วยตรวจสอบ.
 • วุฒิ ปวช - ปริญญาตรี และหรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา ยินดีรับพ…

hr officer

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
วัฒนา, กรุงเทพมหานคร
 • 1.ดำเนินการโฆษณารับ โดยการเลือกสื่อ หรือ ช่องทางที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย และติดตามผลการลงโฆษณาแต่ละตำแหน่ง.
 • 3.คัดเลือกใบสมัครตามคุณสมบัติที่กำหนด ในตำแหน่งงานที่ร…

ช่างอาคาร 4 อัตรา (คอนโดใหม่ย่านลาดพร้าว ซ.15)

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานคร
 • สังกัดบริษัทเอ็มดีพีซี จำกัด ในเครือเมเจอร์ดีเวลลอปเมเนท์ รับบริหารอาคาร โครงการคอนโดมิเนียมเปิดใหม่ Maru ลาดพร้าว15.
 • The Best Service Team Award.

Get new jobs for this search by email