Create your resume - Let employers find you

บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 20 jobs

โฟร์แมน (สำรวจ)

บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
นนทบุรี
 • นนทบุรี (เมือง),กรุงเทพมหานคร (เขตดอนเมือง),นนทบุรี (ปากเกร็ด),กรุงเทพมหานคร (เขตจตุจักร),กรุงเทพมหานคร (เขตดุสิต).
 • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป.

ธุรการสำนักงาน

บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
นนทบุรี
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในแผนก เช่น หนังสือมอบอำนาจ หนังสือเข้า - ออก จัดเก็บเอกสาร.
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับที่พักอาศัย , ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ,ค่าโทรศัพท์ (แล้วแต…

โฟร์แมน (โยธา)

บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
ดุสิต, กรุงเทพมหานคร
 • กรุงเทพมหานคร (เขตดุสิต),กรุงเทพมหานคร (เขตดอนเมือง),นนทบุรี (ปากเกร็ด),สงขลา (หาดใหญ่),กรุงเทพมหานคร (เขตมีนบุรี).
 • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป.

วิศวกรสนาม (งานระบบ)

บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
ดุสิต, กรุงเทพมหานคร
 • เพศชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป.
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า, สาขาเครื่องกล, สาขาสุขาภิบาล.
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับที่พักอาศัย , ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ,ค่าโทรศัพท์ (แล…

วิศวกรสนาม (โยธา)

บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
ดอนเมือง, กรุงเทพมหานคร
 • กรุงเทพมหานคร (เขตดอนเมือง),กรุงเทพมหานคร (เขตดุสิต),กรุงเทพมหานคร (เขตจตุจักร),นนทบุรี (เมือง),สงขลา (หาดใหญ่).
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป.

เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ

บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
ปากเกร็ด, นนทบุรี
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับที่พักอาศัย , ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ,ค่าโทรศัพท์ (แล้วแต่ตกลง ตามตำแหน่งงาน).

วิศวกรสำนักงาน

บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
ปากเกร็ด, นนทบุรี
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับที่พักอาศัย , ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ,ค่าโทรศัพท์ (แล้วแต่ตกลง ตามตำแหน่งงาน).

วิศวกร / โฟร์แมน (บริการหลังการขาย)

บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
ปากเกร็ด, นนทบุรี
 • นนทบุรี (ปากเกร็ด),กรุงเทพมหานคร (เขตบางเขน),กรุงเทพมหานคร (เขตลาดพร้าว),กรุงเทพมหานคร (เขตจตุจักร).
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับที่พักอาศัย , ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ,ค…

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
ปากเกร็ด, นนทบุรี
 • ควบคุมดูแลงานด้านทรัพยากรมนุษย์ในด้านการวางแผนอัตรากำลัง, การสรรหาว่าจ้าง, การพัฒนาบุคลากร, การกำหนดโครงสร้างค่าจ้าง, พัฒนาระบบสวัสดิการ, กำกับดูแลการแต่งตั้ง /…

จป.วิชาชีพ / จป.เทคนิค

บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
ปากเกร็ด, นนทบุรี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย, วิศวกรรมความปลอดภัย, สาขาความปลอดภัยอาชีวอนามัย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.

construction safety manager

บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
ปากเกร็ด, นนทบุรี
 • สามารถโยกย้ายสถานที่ปฏิบัติงานได้ ทั้งใน กรุงเทพฯ ปริมณฑล และ ต่างจังหวัด (เป็นครั้งคราว).
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับที่พักอาศัย , ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ,ค่าโทรศัพท์ (แล…

วิศวกรฝ่ายจัดซื้อ

บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
ปากเกร็ด, นนทบุรี
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับที่พักอาศัย , ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ,ค่าโทรศัพท์ (แล้วแต่ตกลง ตามตำแหน่งงาน).

programmer

บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
ปากเกร็ด, นนทบุรี
18,000 - 30,000 บาทต่อเดือน
 • สนับสนุนและพัฒนา Website ที่เกี่ยวข้องบริษัทฯ รวมถึง โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ ที่ใช้ในองค์กร.
 • เขียนโปรแกรมเพื่อใช้ภายในองค์กร (Access, Java , MS SQL ,Asp.net).

เจ้าหน้าที่บัญชี

บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
ปากเกร็ด, นนทบุรี
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับที่พักอาศัย , ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ,ค่าโทรศัพท์ (แล้วแต่ตกลง ตามตำแหน่งงาน).

ผู้ช่วยธุรการสนาม

บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
ดุสิต, กรุงเทพมหานคร
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับที่พักอาศัย , ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ,ค่าโทรศัพท์ (แล้วแต่ตกลง ตามตำแหน่งงาน).

Get new jobs for this search by email