บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด มหาชน jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 13 jobs
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
Thailand
1. เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป 2. วุฒิิ ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา 3. มีประสบการณ์ด้านงานขายบ้านและคอนโด อย่างน้อย 1 ปี 4. มีบุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ และม…
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
พุทธมณฑล, นครปฐม
1. มีประสบการณ์ด้านงานเอกสารธุรการอย่างน้อย 1 ปี 2. ใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี 3. หากมีประสบการณ์งานธุรการโครงการก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ 4. งานอื่่น ๆ…
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร
1. จัดเตรียมเช็ค และรับผิดชอบในการเบิกจ่ายเช็คให้กับร้านค้าและผู้รับเหมา 2. จัดทำรายงานสรุปการเบิกจ่ายวงเงินสดย่อยประจำวันของบริษัทและบริษัทในเครือ 3. รับเช็คล…
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร
1. ตรวจสอบเอกสารการเบิก(ใบสำคัญจ่าย) และการบันทึกบัญชี 2. ตรวจสอบการบันทึกรับ (ใบสำคัญรับ) ให้ถูกต้อง 3. ตรวจสอบรายงานสรุปการเบิกเงินสดย่อย 4. ตรวจสอบการปิดท…
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร
  • จัดทำแผนงานก่อสร้าง ทั้งทางด้านวัสดุ อุปกรณ์ คนงาน และเครื่องจักรได้ 4.
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร
  • คีย์ข้อมูล Promotion แต่ละโครงการ ลงในระบบ RMS.
  • ทำเบิกวัสดุสิ้นเปลือง ค่าน้ำมันรถ/ยานพาหนะ ,ค่าอาหารรับรองประชุม และค่าอื่นๆ ผ่านระบบ AMS.
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร
  • ตรวจสอบเอกสารการเบิก (ใบสำคัญจ่าย) และการบันทึกบัญชี ของบริษัทและบริษัทในเครื่อ และการบันทึกบัญชีให้สอดคล้องและถูกต้องตามประมวลรัษฎากร.
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร
  • มีประสบการณ์ด้านการตลาด (ภาคสนาม) ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป 4.
  • บริหารจัดการกิจกรรมพิเศษทางการตลาด (ดูแลการแจกใบปลิว, ทำกิจกรรม Roadshow และก…
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร
  • มีประสบการณ์ในการบริหารงานและควบคุมการก่อสร้าง บ้านและอาคารสูง อย่างน้อย 7 ปีขึ้นไป 4.
  • มีภาวะความเป็นผู้นำ อดทน กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี…
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร
  • ปรับปรุงเนื้อหาในเว็ปไซต์ และ Social Network ของบริษัทฯ ให้เป็นข้อมูลที่ปัจจุบันอยู่เสมอ 4.
  • มีความคิดสร้างสรรค์ด้าน Social Network ได้แก่ Facebook Marketing…