Create your resume - Let employers find you

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด มหาชน jobs

Page 1 of 14 jobs
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
Thailand
1. เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป 2. วุฒิิ ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา 3. มีประสบการณ์ด้านงานขายบ้านและคอนโด อย่างน้อย 1 ปี 4. มีบุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ และม…
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร
1. ตรวจสอบเอกสารการเบิก(ใบสำคัญจ่าย) และการบันทึกบัญชี 2. ตรวจสอบการบันทึกรับ (ใบสำคัญรับ) ให้ถูกต้อง 3. ตรวจสอบรายงานสรุปการเบิกเงินสดย่อย 4. ตรวจสอบการปิดท…
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
พุทธมณฑล, นครปฐม
1. มีประสบการณ์ด้านงานเอกสารธุรการอย่างน้อย 1 ปี 2. ใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี 3. หากมีประสบการณ์งานธุรการโครงการก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ 4. งานอื่่น ๆ…
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร
คีย์ข้อมูล Promotion แต่ละโครงการ ลงในระบบ RMS. ทำเบิกวัสดุสิ้นเปลือง ค่าน้ำมันรถ/ยานพาหนะ ,ค่าอาหารรับรองประชุม และค่าอื่นๆ ผ่านระบบ AMS.
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร
มีประสบการณ์ด้านการตลาด (ภาคสนาม) ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป 4. บริหารจัดการกิจกรรมพิเศษทางการตลาด (ดูแลการแจกใบปลิว, ทำกิจกรรม Roadshow และก…
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร
ปรับปรุงเนื้อหาในเว็ปไซต์ และ Social Network ของบริษัทฯ ให้เป็นข้อมูลที่ปัจจุบันอยู่เสมอ 4. มีความคิดสร้างสรรค์ด้าน Social Network ได้แก่ Facebook Marketing…
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร
1. จัดเตรียมเช็ค และรับผิดชอบในการเบิกจ่ายเช็คให้กับร้านค้าและผู้รับเหมา 2. จัดทำรายงานสรุปการเบิกจ่ายวงเงินสดย่อยประจำวันของบริษัทและบริษัทในเครือ 3. รับเช็คล…
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร
มีประสบการณ์ด้านบัญชี 2-3 ปี หากเคยทำงานเกี่ยวกับด้านพลังงานแสงอาทิตย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 5.
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร
วุฒิ ป.ตรี-ป.โท สาขาบริหารธุรกิจ, สาขาการตลาด,สาขาการขาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง. มีภาวะความเป็นผู้นำ บุคคลิกดี และสามารถปฏิบัติงานในวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ ได้ (เป…
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร
1. บริหารจัดการควบคุมดูแลการทำงานต่าง ๆ ภายในโครงการ 2. แนะนำงานด้านเทคนิค ในการแก้ปัญหาเชิงวิศวกรรมให้กับทีมงานได้ 3. จัดทำแผนงานก่อสร้าง ทั้งทางด้านวัสดุ อ…