Create your resume - Let employers find you

บริษัท เอส ทีม เอ็นไวโรเทค จำกัด jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 3 jobs

วิศวกรสิ่งแวดล้อม (ควบคุมงาน)

บริษัท เอส ทีม เอ็นไวโรเท จำกัด
กรุงเทพมหานคร
  • ควบคุมงานก่อสร้าง ติดตั้งเครื่องจักร ระบบท่อ ระบบไฟฟ้า ของ ระบบบำบัดน้ำเสีย - ระบบผลิตน้ำประปา ของโรงงานอุตสาหกรรม อาคารสูง.

วิศวกรสิ่งแวดล้อม(ออกแบบ)

บริษัท เอส ทีม เอ็นไวโรเท จำกัด
ลำลูกกา, ปทุมธานี
  • 2.ประสบการณ์ทางด้านการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย-ประปา / ประเมินราคา 1-2 ปี ขึ้นไป.
  • 3.สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ.

โฟร์แมนควบคุมงานติดตั้งระบบท่อ-วาล์ว-ปั๊ม

บริษัท เอส ทีม เอ็นไวโรเท จำกัด
กรุงเทพมหานคร
  • ควบคุมงานติดตั้งเครื่องจักร, งานท่อ-วาล์ว, งานไฟฟ้า ที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำเสีย / ระบบน้ำประปา.
  • คุณสมบัติ- สามารถประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องได้ดี- มีความกระต…
» Post your resume - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email