Create your resume - Let employers find you

บริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 25 jobs

รับ สมัครงาน Translator รับนักศึกษาจบใหม่

บริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด
จตุจักร, กรุงเทพมหานคร
 • ทำงาน 5 วัน เวลา 10.00 - 19.00 น.
 • สมัครตำแหน่ง รับ สมัครงาน ตำแหน่ง Translator รับนักศึกษาจบใหม่.

รับ สมัครงาน แม่บ้าน (Part-time)

บริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด
จตุจักร, กรุงเทพมหานคร
500 - 700 บาทต่อวัน
 • สมัครตำแหน่ง รับ สมัครงาน ตำแหน่ง แม่บ้าน (Part-time).

รับ สมัคร นักศึกษาฝึกงาน ผู้ช่วยธุรการคอมพิวเตอร์

บริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด
จตุจักร, กรุงเทพมหานคร
 • ทำงาน 5 วัน เวลา 10.00 - 19.00 น.
 • สมัครตำแหน่ง รับ สมัคร นักศึกษาฝึกงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยธุรการคอมพิวเตอร์.

รับ สมัครงาน Translator (Past-Time)

บริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด
จตุจักร, กรุงเทพมหานคร
 • (จันทร์ - เสาร์) อย่างน้อย 2 วัน/สัปดาห์.
 • จันทร์ ถึง เสาร์ (ทำงานอย่างน้อย 2 วันต่อสัปดาห์) เวลา 10.00-19.00 น.

รับ สมัครงาน ธุรการคอมพิวเตอร์

บริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด
จตุจักร, กรุงเทพมหานคร
 • รับผิดชอบงานเอกสารด้าน Customer Service เเละอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งภายในเเละภายนอก.
 • การเติบโตในสายงาน เมื่อมีประสบการทำงานกับเรา 1-2 ปี สามารถขอปรับย…

รับ สมัคร พนักงานบัญชี (มีประสบการณ์)

บริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด
จตุจักร, กรุงเทพมหานคร
25,000 บาทต่อเดือน
 • ทำงานย่าน ม.เกษตร บางเขนสำหรับบัญชีมีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป เงินเดือนเริ่มต้น 25,000+.
 • มีประสบการณ์ เคยผ่านงานบัญชี ซื้อมาขายไป หรือ สนง.

รับ สมัครงาน พนักงานเขียนบทความทำเนื้อหาด้านเกษตร (Part-time...

บริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด
จตุจักร, กรุงเทพมหานคร
 • (จันทร์ - เสาร์) อย่างน้อย 2 วัน/สัปดาห์.
 • สามารถใช้โปรแกรมจัดการเอกสารได้ เช่น Microsoft Word, Open Office, LibreOffice.

รับ สมัครงาน Help Desk Support รับนักศึกษาจบใหม่

บริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด
จตุจักร, กรุงเทพมหานคร
 • แก้ไขปัญหาด้วยโทรศัพท์ หรือ Remote ไป Support ให้กับลูกค้า.
 • จบการศึกษาในระดับ ปริญญาตรีในสาขาคอมพิวเตอร์ หรือ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง.

รับ สมัครงาน พนักงานบัญชี รับนักศึกษาจบใหม่

บริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด
จตุจักร, กรุงเทพมหานคร
16,000 บาทต่อสัปดาห์
 • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ เวลา 10.00-19.00 น.
 • สมัครตำแหน่ง รับ สมัคร ตำแหน่ง พนักงานบัญชี รับนักศึกษาจบใหม่.

รับ สมัคร นักศึกษาฝึกงาน ผู้ช่วยโปรแกรมเมอร์

บริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด
จตุจักร, กรุงเทพมหานคร
 • ทำงาน 5 วัน เวลา 10.00 - 19.00 น.
 • สมัครตำแหน่ง รับ สมัครงาน นักศึกษาฝึกงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยโปรแกรมเมอร์.

รับ สมัครงาน โปรแกรมเมอร์ PHP รับนักศึกษาจบใหม่

บริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด
จตุจักร, กรุงเทพมหานคร
 • ถ้าเคยใช้ Framework Symfony,Zend,Yii, Joomla อย่างใดอย่างหนึ่งมาก่อน จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ.
 • ทำงาน 5 วัน เวลา 10.00 - 19.00 น.

รับ สมัคร นักศึกษาฝึกงาน บัญชี

บริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด
จตุจักร, กรุงเทพมหานคร
 • กำลังศึกษาระดับปวส หรือ ในระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง.
 • ทำงาน 5 วัน เวลา 10.00 - 19.00 น.

รับ สมัครงาน โปรแกรมเมอร์ Joomla (Freelancer)

บริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด
จตุจักร, กรุงเทพมหานคร
 • พัฒนาคอมโพเน้นท์, โมดูล, ปลั๊กอิน (Component, Module, Plugin) ตามที่ได้รับมอบหมายด้วย Joomla.
 • เข้าใจเเละเขียนคอมโพเน้นท์ ปลั๊กอิน โมดูล (Component, Module,…

รับ สมัครงาน โปรแกรมเมอร์ Python รับนักศึกษาจบใหม่

บริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด
จตุจักร, กรุงเทพมหานคร
 • พัฒนาระบบ OpenERP ตามที่ได้รับมอบหมายด้วย ภาษา Python.
 • สามารถเขียนโปแกรมด้วย ภาษา Python, C, C++, PHP, JSP, หรือ Java.
 • ทำงาน 5 วัน เวลา 10.00 - 19.00 น.

Web Developer/ Web Programmer (Freelancer)

บริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด
จตุจักร, กรุงเทพมหานคร
 • ตำแหน่ง PHP Developer/ PHP Programmer.
 • ตำแหน่ง Python Developer/ Python Programmer.
 • ตำแหน่ง Web design / Graphic Designer.

Get new jobs for this search by email