บัญชี jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your resume - Let employers find you
Page 1 of 14,372 jobs
Mandom Corporation (Thailand) Limited
Thailand
25,000 - 50,000 บาทต่อเดือน
- ค่าเดินทาง - ประกันสังคม - ประกันกลุ่ม (ชีวิต, อุบัติเหตุ, สุขภาพ) - ค่าทันตกรรม - ตรวจสุขภาพประจำปี - วันหยุดประจำปี - ค่าล่วงเวลา - โบนัสประจำปี 2 ครั้ง/ป…
TECHNOS R&D (THAILAND) CO., LTD.
Thailand
18,000 - 30,000 บาทต่อเดือน
  • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ 2 ครั้ง / ปี).
KOSE (Thailand) Co., Ltd.
Thailand
20,000 - 50,000 บาทต่อเดือน
- ค่าเสื่อมรถ ในกรณีที่ใช้รถยนต์ของตัวเอง - ประกันสุขภาพ สำหรับพนักงานประจำทุกคน - ประกันรถยนต์ สำหรับคนที่ขับรถเอง - ค่าเดินทาง ขึ้นอยู่กับระยะทางระหว่างบ้านถ…
IDEMITSU LUBRICANTS (THAILAND) CO., LTD.
Thailand
สวัสดิการ - ค่าที่พัก - เบี้ยขยัน - ค่าอาหาร - ค่าล่วงเวลา - โบนัสประจำปี - เงินปันผลรายไตรมาส - วันหยุดพักร้อนประจำปี - ค่าความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่น - ค…
Calpis Osotspa Co,.Ltd
Thailand
50,000 บาทต่อเดือน
สวัสดิการ - ประกันอุุบัติเหตุ - ประกันสังคม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - เงินด่วนให้ยืม 5000 บาท - ท่องเที่ยวประจำปี - เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลครอบครัว (ไม่เก…
Media Presto Co., Ltd.
Thailand +1 location
25,000 - 35,000 บาทต่อเดือน
- ประกันสังคม - โทรศัพท์มือถือ พร้อมจำกัดการโทรและอินเทอร์เน็ต - รถยนต์ (สำหรับค้นหาและเยี่ยมลูกค้า) - ค่าเดินทาง (1,000 บาท) - โบนัส 1 ครั้ง / ปี -…
KOKUYO-IK (THAILAND) CO., LTD.
Thailand
20,000 - 35,000 บาทต่อเดือน
สวัสดิการ - ค่าเดินทาง - ค่าที่พัก - ค่าโทรศัพท์ - ค่าน้ำมันรถ เวลาออกไปพบลูกค้า - ค่าประกันรถบริษัทออกให้ - ประกันสังคม - ประกันกลุ่ม - เที่ยวประจำปี ปีละ 1…
Hongo Toyo Accounting Co., Ltd.
Thailand
20,000 - 50,000 บาทต่อเดือน
- ค่าเสื่อมรถ ในกรณีที่ใช้รถยนต์ของตัวเอง - ประกันสุขภาพ สำหรับพนักงานประจำทุกคน - ประกันรถยนต์ สำหรับคนที่ขับรถเอง - ค่าเดินทาง ขึ้นอยู่กับระยะทางระหว่างบ้านถ…
Shigeru (Thailand) Co., Ltd.
Thailand
30,000 - 40,000 บาทต่อเดือน
- ประกันสังคม - เบี้ยขยัน - โบนัสประจำปี (ขึ้นกับผลประกอบการของบริษัท…
บริษัท กลุ่มน้ำตาลวังขนาย จำกัด
Thailand
  • รับผิดชอบการบริหารงบประมาณ การพัฒนาระบบงบประมาณ จัดทำกรอบวงเงินงบประมาณ วิเคราะห์งบประมาณ ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และจัดทำรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ.