ฝ่ายผลิต jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your resume - Let employers find you
Page 1 of 8,282 jobs
ThaiRung
Thailand
จัดหาข้อมูลประเมินผู้จำหน่ายวัตถุดิบเพื่อการผลิตทั้งหมด เพื่อดำเนินการเจรจาต่อรองวิเคราะห์ Specification , Cost Beak Down , Tooling เพื่อสรุปราคาและคัดเลือกผู…
Friendship Corn Starch Co.,Ltd
Thailand
หน้าที่และคุณสมบัติ พนักงานฝ่ายผลิต หน้าที่รับผิดชอบ – ควบคุมเครื่องจักรในการผลิต บันทึกใบรายงาน บรรจุสินค้า คุณสมบัติ – สามารถเข้ากะได้ – อายุ 18 – 35 ปี –…
Delta Thailand
Thailand
มีประสบการณ์ในการทำงานโรงงานด้านอิเล็กทรอนิคส์ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา. สามารถเข้ากะดึกได้ ทำโอทีได้ ยืนทำงานได้ ขยัน อดทน.
บริษัท กลุ่มน้ำตาลวังขนาย จำกัด
Thailand
รับผิดชอบดำเนินการผลิตน้ำตาลให้ได้ปริมาณและคุณภาพตามแผนการผลิตประจำปี ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต และการบำรุงรักษาเครื่องจักรให้มีความพร…
บริษัท กลุ่มน้ำตาลวังขนาย จำกัด
Thailand
กลั่นกรองการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่จะนำมาใช้กับโรงงานของกลุ่มวังขนาย วิเคราะห์การลงทุน และประเมินผล การลงทุนของโครงการต่างๆ กำกับ ดูแล การวางแผนการผลิตประจำปี…
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
Thailand
มีทักษะการ เขียนแบบ ถอดแบบBOQ ประเมินราคา ควบคุมการก่อสร้าง. มีทักษะการใช้โปรแกรมเขียนแบบ Auto Cad , Solid Work.
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
Thailand
มีความรู้เรื่องระบบมาตรฐานสากล ISO 9001 , 14001 , 18001. กลุ่มมิตรผล เป็นกลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล และธุรกิจต่อเนื่องจากอ…
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
Thailand
มีความรู้ระบบมาตรฐาน ISO 9001 ,14001 , 18001. มีทักษะในการใช้โปรแกรม Auto CAD , Solid Work. กลุ่มมิตรผล เป็นกลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอ…
บริษัท กลุ่มน้ำตาลวังขนาย จำกัด
Thailand
รับผิดชอบการบริหารการจัดซื้อ จัดหาเครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิต รวมทั้งพัสดุ อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ที่มีคุณภาพและราคาเหมาะสมให้ทันต่อการใช้งาน การประกันภ…
บริษัท กิจสยาม พาร์ทเวิร์คส์ จำกัด
บ้านโป่ง, ราชบุรี
350 บาทต่อชั่วโมง
จบ ม.3 ,ม.6 ,ปวช., ปวส. 64 Moo 15 Songpol Road, ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง. รหัสงาน 862924 ชื่อตำแหน่งงาน หัวหน้างานฝึกหัด (แผนกประกอบ) รับสมัครด่วน !