หางานฝ่ายผลิต

Filter results by:
จัดเรียง ตาม ความเกี่ยวข้อง - วันที่
หน้า 1 ของ 3,372 งาน
สร้างเรซูเม่ของคุณ - ให้ผู้ประกอบการหาคุณเจอ

ฝ่ายผลิต

บริษัท กลุ่มน้ำตาลวังขนาย จำกัด
Thailand
รับผิดชอบดำเนินการผลิตน้ำตาลให้ได้ปริมาณและคุณภาพตามแผนการผลิตประจำปี ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต และการบำรุงรักษาเครื่องจักรให้มีความพร...

ธุรการโรงงาน

บจก. เอส. เค. เคมีคอล อินดัสตรี้
บ้านโป่ง, ราชบุรี
23/03/2019 หน้าที่ความรับผิดชอบ : ประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในโรงงาน ประสานงานระหว่างฝ่ายผลิตกับฝ่ายขาย งานเอกสารต่าง ๆ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ค...

หัวหน้างานคลังสินค้า

บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด
สังขละบุรี, กาญจนบุรี
1.บริหารจัดการคลังสินค้าวัตถุดิบให้ถูกต้องไม่ต่ำกว่าเป้าหมายองค์กรกำหนด 2.บริหารจัดการพื้นที่จัดเก็บสินค้า และควบคุม FIFO 3.ควบคุมการรับเข้าและจัดจ่ายสินค้าว...

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริษัท กลุ่มน้ำตาลวังขนาย จำกัด
Thailand
กลั่นกรองการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่จะนำมาใช้กับโรงงานของกลุ่มวังขนาย วิเคราะห์การลงทุน และประเมินผล การลงทุนของโครงการต่างๆ กำกับ ดูแล การวางแผนการผลิตประจำป...

ฝ่ายจัดซื้อ

บริษัท กลุ่มน้ำตาลวังขนาย จำกัด
Thailand
รับผิดชอบการบริหารการจัดซื้อ จัดหาเครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิต รวมทั้งพัสดุ อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ที่มีคุณภาพและราคาเหมาะสมให้ทันต่อการใช้งาน การประกันภ...

ฝ่ายจัดหาอ้อย

บริษัท กลุ่มน้ำตาลวังขนาย จำกัด
Thailand
รับผิดชอบดำเนินการจัดหาอ้อย และนำอ้อยเข้าสู่กระบวนการผลิตในฤดูการหีบอ้อย ให้ได้ปริมาณและคุณภาพเพียงพอ สอดคล้องกับแผนงานและกำลังการผลิต ภายใต้งบประมาณและต้นท...

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายผลิตสับปะรดกระป๋อง

บริษัท สามร้อยยอด จำกัด
ประจวบคีรีขันธ์
ระดับเงินเดือน ตามตกลง ลักษณะการทำงาน ควบคุมดูแลรับผิดชอบงานรับวัตถุดิบ,การจิกตา-ตกแต่ง,การแล่เนื้อหัว-ท้าย,การเปิดฝา การฆ่าเชื้อให้ได้ตามวางไว้ หมวดงาน...

ผู้จัดการฝ่ายควบคุมระบบมาตรฐาน

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด
ท่ามะกา, กาญจนบุรี
1.วางแผน จัดระบบการบริหารงานภายในฝ่าย รวมทั้งตรวจสอบ วิเคราะห์ สรุปรายงาน ข้อเสนอแนะต่างๆ โดยมุ่งเน้นจัดระบบงาน การแจกจ่ายงานภายในบริษัท การบริหารงาน บริหารคน...

พนักงานฝ่ายผลิต

บริษัท วินโดว์ เอเชีย จำกัด
เมืองกาญจนบุรี, กาญจนบุรี
ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนกต่างภายในบริษัท ตามแผนการผลิตขององกรณ์ สถานที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่ที่จังหวัดกาญจนบุรี ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุร...

พนักงานขับรถยนต์

บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด
Thailand
ระดับเงินเดือน 9000-9500 ลักษณะการทำงาน ขับรถยนต์ หรือรถตู้ ประจำการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประจำ (บางกรวย จ.นนทบุรี ,จ.ราชบุรี ,จ.ระยอง, บางประอิน จ.อย...