หางานฝ่ายผลิต

Filter results by:
จัดเรียง ตาม ความเกี่ยวข้อง - วันที่
หน้า 1 ของ 5,744 งาน
สร้างเรซูเม่ของคุณ - ให้ผู้ประกอบการหาคุณเจอ

Maintenance Engineer

Shaiyo Triple A Group
Thailand
- จัดทำแผนงานในการปฏิบัติงานบำรุงรักษาและควบคุมให้มีประสิทธิภาพ - จัดระบบฐานข้อมูล การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์สภาพของเครื่องจักร ให้เป็นระบบ - ควบคุมความเป็นระเบ...

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริษัท กลุ่มน้ำตาลวังขนาย จำกัด
Thailand
กลั่นกรองการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่จะนำมาใช้กับโรงงานของกลุ่มวังขนาย วิเคราะห์การลงทุน และประเมินผล การลงทุนของโครงการต่างๆ กำกับ ดูแล การวางแผนการผลิตประจำป...

ฝ่ายผลิต

บริษัท กลุ่มน้ำตาลวังขนาย จำกัด
Thailand
รับผิดชอบดำเนินการผลิตน้ำตาลให้ได้ปริมาณและคุณภาพตามแผนการผลิตประจำปี ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต และการบำรุงรักษาเครื่องจักรให้มีความพร...

ฝ่ายจัดซื้อ

บริษัท กลุ่มน้ำตาลวังขนาย จำกัด
Thailand
รับผิดชอบการบริหารการจัดซื้อ จัดหาเครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิต รวมทั้งพัสดุ อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ที่มีคุณภาพและราคาเหมาะสมให้ทันต่อการใช้งาน การประกันภ...

ฝ่ายจัดหาอ้อย

บริษัท กลุ่มน้ำตาลวังขนาย จำกัด
Thailand
รับผิดชอบดำเนินการจัดหาอ้อย และนำอ้อยเข้าสู่กระบวนการผลิตในฤดูการหีบอ้อย ให้ได้ปริมาณและคุณภาพเพียงพอ สอดคล้องกับแผนงานและกำลังการผลิต ภายใต้งบประมาณและต้นท...

Wazdan เปิดตัวเกมใหม่ที่ Lapalingo Casino

Thailand
ข้อตกลงจำนวนมากที่ได้รับการลงนามและส่งมอบซึ่งตอนนี้หมายความว่า Wazdan ได้ไปใช้ชีวิตกับคาสิโน Lapalingo ของ Rabbit Entertainment ข่าวที่น่าตื่นเต้นหมายถึงตอนนี...

ช่างสำรวจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด
Thailand
14/11/2019 หน้าที่ความรับผิดชอบ : งานสำรวจและทดสอบ,เขียนแบบด้วยโปรแกรม,ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกัน คุณสมบัติ : เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป,วุฒิการศ...

นักบริหารงานทั่วไป

สำนักงาน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
Thailand
ชื่อตำแหน่ง: นักบริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา สังกัด: ฝ่ายอำนวยการ สำนักบริหารกลาง หน้าที่ความรับผิดชอบ ๑. ช่วยเหลือและให้การสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยเลขาน...

แมสเซ็นเจอร์ ส่งเอกสาร

Outsourcing Factory
Thailand
รับสมัคร แมสเซ็นเจอร์ งานส่งเอกสาร ทั่วประเทศไทย บริษัท เอาท์ซอร์สซิ่ง แฟคทอรี่ จำกัด ผู้ให้บริการ คลังสินค้าออนไลน์-รายแรกของไทย ( Ship yours ) และ แมสเซ...

QC Document.

บริษัท ดาต้ามาร์ ( ประเทศไทย ) จำกัด
ลำพูน
ผลิต RFID / TAG ที่ใช้ติดตามตัวสัตว์เลี้ยง และ สิ่งของ. ดูแลงานเอกสารระบบคุณภาพ ISO 9001 และจัดการ ควบคุม ดูแลงานเอกสารของฝ่ายประกันคุณภาพ เป็นเจ้าหน้าที่ในสังก...