ฝ่ายผลิต jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Page 1 of 4,573 jobs
Create your resume - Let employers find you
ThaiRung
Thailand
รายละเอียดของงาน 1. ควบคุมการผลิตชิ้นส่วนงานขึ้นรูป,งานตัด,พับ,เจาะ,เชื่อม 2. จัดทำ Action Plan ตามแผนกลยุทธ์ของบริษัท 3. ควบคุมการใช้ปัจจัยการผลิตทั้ง 4M...
บริษัท เอส.เค.เมเนจเม้นท์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
ลำพูน
10,001 - 12,000 บาทต่อสัปดาห์
ทำงานเกี่ยวกับผลิตขนมเลย์ ตะวัน ซันไบร์ สวัสดิการ ประกันสังคม เบี้ยขยัน ค่าล่วงเวลา ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ชุดพนักงาน เงินเดือน 10,001 - 12,000 บาท คุณสมบัติผู...
บริษัท กลุ่มน้ำตาลวังขนาย จำกัด
Thailand
กลั่นกรองการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่จะนำมาใช้กับโรงงานของกลุ่มวังขนาย วิเคราะห์การลงทุน และประเมินผล การลงทุนของโครงการต่างๆ กำกับ ดูแล การวางแผนการผลิตประจำป...
บริษัท กลุ่มน้ำตาลวังขนาย จำกัด
Thailand
รับผิดชอบดำเนินการจัดหาอ้อย และนำอ้อยเข้าสู่กระบวนการผลิตในฤดูการหีบอ้อย ให้ได้ปริมาณและคุณภาพเพียงพอ สอดคล้องกับแผนงานและกำลังการผลิต ภายใต้งบประมาณและต้นท...
Siam Yamato Steel Co., Ltd
ระยอง
วิศวกร ฝ่ายวิศวกรรม/ฝ่ายผลิต ปริญญาตรี วศ.บ.ไฟฟ้า/เครื่องกล/โลหการ/อุตสาหการ เกรดเฉลี่ย 2.70 ขึ้นไป เพศ ชาย เงินเดือน 26,000 บาท ค่าเช่าบ้าน 6,800 บาท ค...
Delta Thailand
Thailand
• จบการศึกษา ม3,ม6 ปวช.ปวส. เป็นต้นไป • เพศชาย-หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป • มีประสบการณ์ในการทำงานโรงงานด้านอิเล็กทรอนิคส์ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะเป็นประโยชน...
บริษัท กลุ่มน้ำตาลวังขนาย จำกัด
Thailand
รับผิดชอบการบริหารการจัดซื้อ จัดหาเครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิต รวมทั้งพัสดุ อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ที่มีคุณภาพและราคาเหมาะสมให้ทันต่อการใช้งาน การประกันภ...
บริษัท กลุ่มน้ำตาลวังขนาย จำกัด
Thailand
รับผิดชอบดำเนินการผลิตน้ำตาลให้ได้ปริมาณและคุณภาพตามแผนการผลิตประจำปี ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต และการบำรุงรักษาเครื่องจักรให้มีความพร...
บ.ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย)
สูงเนิน, นครราชสีมา
9,000 บาทต่อสัปดาห์
รายละเอียด ประเภทงาน : การผลิต ตําแหน่ง : ผลิตทั่วไป สถานที่ปฏิบัติงาน : 90 15 มิตรภาพ สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา 30170 รายละเอียดงาน : - ประเภทการจ้างงาน ...
บริษัท ซีเกทเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
สูงเนิน, นครราชสีมา
10,000 บาทต่อสัปดาห์
รายละเอียด ประเภทงาน : การผลิต ตําแหน่ง : ผลิตทั่วไป สถานที่ปฏิบัติงาน : 90 15 มิตรภาพ สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา 30170 รายละเอียดงาน : - ประเภทการจ้างงาน ...