ฝ่ายผลิต jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your resume - Let employers find you
Page 1 of 8,110 jobs
CY HARD CHROME (THAILAND) CO., LTD.
Thailand
20,000 - 25,000 บาทต่อเดือน
สวัสดิการ - ค่าเช่าบ้าน - ค่าอาหารกลางวัน - ค่าอาหารสำหรับการทำงานล่วงเวลา - ค่าเดินทาง - ค่าสอบใบขับขี่ - ค่าภาษา (ญี่ปุ่น) - ค่าล่วงเวลา - โบนัส - ท่องเที…
OOIM CO.,LTD.
Thailand
16,000 บาทต่อสัปดาห์
สวัสดิการ - ประกันสังคม - ค่าเดินทาง - ค่าอาหาร - เบี้ยขย…
ThaiRung
Thailand
  • งานขายชิ้นส่วน (OEM) แม่พิมพ์ (DIE) และอุปกรณ์การผลิต (JIG) และการบริการ เช่น งานออกแบบ , งานรับจ้างประกอบ , งานดัดแปลง ฯลฯ ให้แก่ตลาดในประเทศ.
Marugo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
Thailand
สวัสดิการ - ค่าอาหาร - ค่าเดินทาง - เบี่ยขยัน - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม - ยูนิฟอร…
กลุ่มเซ็นทรัลเดินหน้าส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชี...
Thailand
  • เพื่อส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคและสร้างทัศนคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการ เพราะคนพิการไม่ใช่ภาระของสังคม แต่คือหนึ่งในฟันเฟืองที่มีศักยภาพ สามารถขับเคลื่อนคุณประโยชน…
JAPAN JEWELRY FACTORY CO., LTD.
Thailand
35,000 บาทต่อเดือน
- ตามระเบียบบริษ…
JAPAN JEWELRY FACTORY CO., LTD.
Thailand
35,000 บาทต่อเดือน
- ตามระเบียบบริษ…
Outsourcing Factory
Thailand
  • บริษัท เอาท์ซอร์สซิ่ง แฟคทอรี่ จำกัด ผู้ให้บริการ คลังสินค้าออนไลน์-รายแรกของไทย ( Ship yours ) และ แมสเซ็นเจอร์-รับส่งเอกสาร ( OF Messenger ) ที่มีพนักงานทั…
Sodick (Thailand) Co., Ltd.
Thailand
80,000 - 100,000 บาทต่อเดือน
- โบนัส - รถรับ-สง่ - ชุดพนักงาน - การรักษาพยาบาล - ประกันชีวิต - หอพักพนักงาน - เบิคเงินล่วงหน้า - เงินยืม - เงินช่วยเหลือการสมรส - เงินช่วยเหลืออุปสมบท - เง…
บริษัท กลุ่มน้ำตาลวังขนาย จำกัด
Thailand
  • รับผิดชอบการบริหารการจัดซื้อ จัดหาเครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิต รวมทั้งพัสดุ อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ที่มีคุณภาพและราคาเหมาะสมให้ทันต่อการใช้งาน การประกันภ…