Create your resume - Let employers find you
Page 1 of 463 jobs
บริษัท เซสท์โปรเจ็ค จำกัด
เชียงใหม่
13,001 - 15,000 บาทต่อสัปดาห์
 • คำถาม - หน้าที่ของ Content Editor ในความคิดของคุณคือ?
 • เขียนตัวอย่าง Content เพื่อนำเสนอ ธุรกิจ Zest Project พร้อมทั้ง brift และ reference สำหรับฝ่ายกราฟฟิก.
บริษัท เอ็กซา ซีแลม จำกัด
เชียงใหม่
 • จัดทำการเบิกวัตถุดิบในการผลิตให้แก่ฝ่ายผลิต ,ตรวจสอบและสั่งซื้อสินค้าวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ให้มีเพียงพอกับการผลิต จัดทำสถิติการเบิกวัสดุสิ้นเปลือง สรุปยอดวัตถ…
บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด
เชียงใหม่
 • รับผิดชอบดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร,เครื่องมือ, อุปกรณ์ โครงสร้างอาคาร และสิ่งอำนวยความสะดวก ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานเพื่อการสูงปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และม…
บริษัท เคซีซีพี 2011 กรุ๊ป จำกัด
เชียงใหม่
13,001 - 15,000 บาทต่อสัปดาห์
 • หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป.
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์, เคมี, ชีววิทยา, วิศวกรรมอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง.
บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด
เชียงใหม่
 • ประกันสังคม โบนัส ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ชุดพนักงาน ปรับอัตราเงินเดือน ค่าตำแหน่ง วันหยุดพิเศษ ตรวจสุขภาพประจำปี ฯลฯ.
 • ชาย อายุ 23 ปี ขึ้นไป.
บริษัท คาไซมอเตอร์ จำกัด
เชียงใหม่
13,001 - 15,000 บาทต่อสัปดาห์
 • วางแผนโปรเจค ออกแบบและผลิต Content คุณค่าของสินค้า ลงทาง website / facebook fanpage / อื่นๆ.
 • ดูแล และ พัฒนา website ขององค์กร (ในส่วนที่เกี่ยวข้อง) ให้มีความท…
บริษัท แอสเสท เวิรด์ เวกซ์ จำกัด
เชียงใหม่
 • ประกันสังคม โบนัส เบี้ยขยัน ค่าเดินทาง ชุดพนักงาน.
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 20 ถึง 40 ปี.
 • บริการ รับ ซัก อบ รีด ผ้าโรงแรม โรงพยาบาล ซักผ้า อุตสาหกรรม.
บริษัท อิมแพค มีเดีย แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
เชียงใหม่
10,001 - 13,000 บาทต่อสัปดาห์
 • ประกันสังคม โบนัส ค่าล่วงเวลา ชุดพนักงาน วันหยุดพักผ่อนประจำปี,ประกันอุบัติเหตุ,เงินสมทบ.
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 22 ถึง 25 ปี.
บริษัท ศิริเรืองอำไพ จำกัด
เชียงใหม่
8,001 - 10,000 บาทต่อสัปดาห์
 • ประกันสังคม โบนัส ชุดพนักงาน หยุด เสาร์-อาทิตย์.
 • หญิง อายุ 20 ถึง 30 ปี.
 • 8 หมู่ 6 ต.ตลาดขวัญ อ.ดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่.
แดงเบเกอร์รี่
เชียงใหม่
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 20 ถึง 35 ปี.
 • จำหน่ายเบเกอร์รี่ทั้งปลีกและส่ง ผลิตสดใหม่ทุกวัน และรับจัดเบรค(Snack box) ตามออเดอร์.