พนักงานขาย jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 37,612 jobs
Donuts Bangkok Co., Ltd.
Thailand +2 locations
30,000 บาทต่อเดือน
  • 2,000 บาท / เดือน (หากไม่ลา ไม่ขาด ไม่สาย).
NAGAWA (THAILAND) CO., LTD
Thailand
35,000 - 42,000 บาทต่อเดือน
- ยูนิฟอร์ม - ค่าเข้ากะ - ค่าตำแหน่ง - มีรับ-ส่ง (รถบัสบริษัท รับจากแยกบางนา) - ค่าเดินทาง - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - คูปองอาหารกลางวัน - โบนัสประจำป…
EPSON (THAILAND) CO., LTD.
Thailand
50,000 - 75,000 บาทต่อเดือน
  • โบนัส 4เดือน จ่าย 1 ครั้ง (ตามผลประกอบการและยอดขาย).
  • เบี้ยขยัน 500 , 1,000 , 1,500 บาท.
Mondo Peace Co., Ltd.
Thailand +1 location
25,000 - 40,000 บาทต่อเดือน
- โบนัสประจำปี - หยุด 2 วันต่อสัปดาห์ - ยูนิฟอร์ม - เงินชดเชยวันหยุด - วันหยุดประจำปี - ค่าเด…
THAI FC-TEC CO., LTD.
Thailand
30,000 - 70,000 บาทต่อเดือน
ประโยชน์ - โบนัส 2 ครั้ง / ปี (* ตัวแปรตามประสิทธิภาพในการทำงาน) - ค่าพาหนะ - เงินช่วยเหลือเต็มเวลา - ประกันสังคม - การประกันภัยทรัพย์สิน - กองทุนสำรองเลี้ยงช…
Thailand
  • อาคารเบทาโกร ทาวเวอร์ (นอร์ธปาร์ค) 323 ถนนวิภาวดีรังสิต, หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210.
Thai Kokoku Rubber Co., Ltd.
Thailand
45,000 บาทต่อเดือน
- กองทุนบำเหน็จบำนาญ - โบนัส - ตรวจสุขภาพ - ยูนิฟอร์ม - ท่องเที่ยวประจำปี - ประกันส…
YAMASHITA TECH (THAILAND) CO., LTD.
Thailand
100,000 - 170,000 บาทต่อเดือน
- ค่าเดินทาง - ค่าโทรศัพท์มือถือ - ค่าเครื่องโทรศัพท์มือถือ - Notebook - ค่าอาหารกลางวัน - ประกันชีวิต - ประกันสุขภาพ - กองทุนสำรองเลี้ยงช…
Thai Refrigeration Components Co., Ltd.
สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินเพชรบุรี
30,000 บาทต่อเดือน
  • โบนัส 2 ครั้ง (มากสุดรวม 4 เดือน ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทและความสามารถ ).
Donuts Bangkok Co., Ltd.
สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินเพชรบุรี
100,000 - 150,000 บาทต่อเดือน
  • 2,000 บาท / เดือน (หากไม่ลา ไม่ขาด ไม่สาย).