พนักงานทั่วไป jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your resume - Let employers find you
Page 1 of 7,015 jobs
SIAM NGK SPARK PLUG CO., LTD.
วัฒนา, กรุงเทพมหานคร
30,000 - 40,000 บาทต่อเดือน
- โบนัส - รถรับ-สง่ - ชุดพนักงาน - การรักษาพยาบาล - ประกันชีวิต - หอพักพนักงาน - เบิคเงินล่วงหน้า - เงินยืม - เงินช่วยเหลือการสมรส - เงินช่วยเหลืออุปสมบท - เง…
Radish Solution (Thailand) Co., Ltd.
กรุงเทพมหานคร
30,000 - 70,000 บาทต่อเดือน
สวัสดิการ - ค่าเดินทาง - ประกันสังคม - ค่าล่วงเวลา - วันหยุดประจำปี - โบนัส 1 ครั้งต่อป…
Bando Densen (Thailand) Co., Ltd.
วัฒนา, กรุงเทพมหานคร
  • ・ โบนัสประจำปี 5.2 เดือน+13,000 (ข้อมูลปี 2016).
บริษัทในเครือสายการบิน ต้องการพนักงานคนพิการ ปฏิบั...
Thailand
  • บริษัทในเครือสายการบิน ต้องการพนักงานคนพิการ ปฏิบัติงานในส่วนสำนักงาน ประจำที่สนามบินสุวรรณภูมิ ในตำแหน่งดังต่อไปนี้.
MARUBUN ARROW (THAILAND) CO.,LTD.
สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินเพชรบุรี
25,000 - 30,000 บาทต่อเดือน
สวัสดิการ - โบนัสรับประกัน 1 เดือน - โบนัสตามผลงาน - ค่าเดินทาง - ค่ารักษาพยาบาล ค่ารักษาทันตกรรม - ประกันภัยอุบัติเหตุและชีวิต - ค่าอาหาร - ค่ารถแท็กซี่ - ลาพ…
Linktrix Consultants Pte Ltd
Thailand
31,000 บาทต่อเดือน
  • หัวหน้าฝ่ายขนส่งสินค้า (รายได้ประมาณ 24,100 – 31,000 บาท).
  • ต้องการประสบการณ์ด้านขนส่งอย่างน้อย 2 ปี และเคยบริหารคนหรือดูแลคนภายใต้บังคับบัญชามาก่อน วางแผนเรื…
บริษัท สมไทยเปเปอร์ จำกัด
Thailand
  • ระดับเงินเดือน - ลักษณะการทำงาน งานขายทั่วไป / ออกพื้นที่ต่างจังหวัดตามที่ได้รับผิดชอบ / เข้าบริษัท(วงเวียน22 กทม.).
  • ติดต่อ - สอบถาม บริษัท สมไทยเปเปอร์ จำกัด.
บริษัท เอส.ซี.เอส. ฟุตแวร์ จำกัด
บ้านบึง, ชลบุรี
16,000 - 25,000 บาทต่อเดือน
  • จัดทำแผนงานในส่วนอาคารสถานที่ประจำปี การติดตาม ตรวจสอบสภาพทั่วไป การบำรุงรักษา และรายงานผลปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อ นำเสนอผู้บริหารให้รับทราบหรือทบทวน…
Thailand
  • ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 4 กันยายน ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ มีการจัดงานนัดพบแรงงานคนพิการ สร้างอาชีพสร้างเศรษฐกิจชีวิตมีสุข ระหว่างวันที่ 4-5 ก…
กรุงเทพมหานคร
- เบิกค่ารักษาพยาบาลส่วนตัวพนักงาน (ไม่จำกัดวงเงิน) - เบิกค่ารักษาพยาบาลครอบครัว (มีวงเงิน) - ประกันสังคม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันอุบัติเหตุ - ชุดพน…