พนักงานทั่วไป jobs in ร้อยเอ็ด

Sort by: relevance - date
Page 1 of 14 jobs
Siam Mandarina Hotel
สุวรรณภูมิ, ร้อยเอ็ด
10,001 - 15,000 บาทต่อสัปดาห์
 • 99 หมู่ 6 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 สุวรรณภูมิ.
ร้อยเอ็ด
310 บาทต่อชั่วโมง
 • ด้วยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีจ้างเป็นลูกค้าชั่วคราว (รายวัน) สังกัดโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ดังนี้.
ร้อยเอ็ด
19,500 บาทต่อเดือน
 • ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครในตำแหน่งต่างๆ ดังรายละเอ…
ร้อยเอ็ด
9,000 บาทต่อสัปดาห์
 • ด้วยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 25 อัตรา ตามรายละเอียดดังนี้.
ร้อยเอ็ด
 • บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน).
 • ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2531 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจ ค้าส่ง…
ร้อยเอ็ด
 • บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน).
 • ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2531 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจ ค้าส่ง…
ร้อยเอ็ด
20,000 บาทต่อเดือน
 • โดย ห้างฯ มีจะขยายธุรกิจเพิ่มมากขึ้น จึงมีความต้องการรับสมัครผู้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ การบริหารจัดการ ตามตำแหน่งนี้.
ร้อยเอ็ด
18,000 บาทต่อเดือน
 • ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครในตำแหน่งต่างๆ ดังรายละเอ…
ร้อยเอ็ด
 • บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน).
 • ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2531 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจ ค้าส่ง…
ร้อยเอ็ด
13,800 บาทต่อสัปดาห์
 • ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครในตำแหน่งต่างๆ ดังรายละเอ…