Create your resume - Let employers find you
Page 1 of 1,283 jobs
ล้านนาแล็บคลินิกเทคนิคการแพทย์
เชียงใหม่
8,001 - 10,000 บาทต่อสัปดาห์
 • หญิง อายุ 25 ถึง 35 ปี.
 • 192/255 ถ.มหิดล ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 จังหวัด เชียงใหม่.
 • คุณ ถนัด ร่มไทรย์ ตำแหน่ง ผู้ช่วย.
แฮร์คัทบิ้วตี้
เชียงใหม่
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป.
Super Cheap (ซุปเปอร์ชีป สาขาเชียงใหม่)
เชียงใหม่
 • ตรวจงานรายงานเอกสารการการเงิน บิลรับชำระต่างๆ ได้แก่ รายงานรับชำระขายสด-ขายเชื่อ รายงานใบงาน/เบิกอุปกรณ์ช่าง คิวจัดส่งและติดตั้ง.
โรงแรมลาวาน่า
เชียงใหม่
 • สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการโรงแรม สามารถตรวจสอบผลการปฏิบัติของฝ่ายต่าง ๆ ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำวิธีการปฏิบัติใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน…
บริษัท บ้านนี้มีรักษ์ เฮลท์แคร์
เชียงใหม่
10,001 - 13,000 บาทต่อสัปดาห์
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 18 ถึง 45 ปี.
บริษัทแทรเวลเลอร์อินน์ เชียงใหม่
เชียงใหม่
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 25 ถึง 45 ปี.
 • โรงแรม 6 ชั้น ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ บนถนนลอยเคราะห์.
 • 66 ถนนลอยเคราะห์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัด…
บริษัท โตโยต้า ล้านนา จำกัด
เชียงใหม่
 • หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป.
 • 62 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จังหวัด เชียงใหม่.
โรงแรมคำม่อน ล้านนา รีสอร์ท
เชียงใหม่
 • ดูแลระบบไฟฟ้า น้ำประปา ปั๊มน้ำ เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ต่างๆภายในโรงแรม.
 • ประกันสังคม โบนัส เบี้ยขยัน อาหาร+Service Charge+เงินเดือน.
 • ชาย อายุ 20 ถึง 35 ปี.
LANNA INTERNATIONAL SCHOOL THAILAND
เชียงใหม่
 • รับผิดชอบดูแลสต๊อค ชุดนักเรียน, อุปกรณ์การเรียน, อุปกรณ์ทั่วไป และอื่นๆ ตามที่หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงินอนุมัติ ทั้งแผนกประถม, มัธยม และอนุบาล.
รถมือสองคนเชียงใหม่
เชียงใหม่
10,001 - 13,000 บาทต่อสัปดาห์
 • หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป.