พนักงานประจำ jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your resume - Let employers find you
Page 1 of 58,501 jobs
Varopakorn Public Co., Ltd.
Thailand
150,000 บาทต่อเดือน
สวัสดิการ - รถรับ-ส่งพนักงาน - ยูนิฟอร์ม - มีเงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ - ตรวจสุขภาพประจำปี - ประกันสังคม - ประกันกลุ่ม - มีกีฬาสี และท่องเที่ยวประจำปี - ม…
Varopakorn Public Co., Ltd.
Thailand
70,000 - 100,000 บาทต่อเดือน
สวัสดิการ - รถรับ-ส่งพนักงาน - ยูนิฟอร์ม - มีเงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ - ตรวจสุขภาพประจำปี - ประกันสังคม - ประกันกลุ่ม - มีกีฬาสี และท่องเที่ยวประจำปี - ม…
Delta Electronics (Thailand) Public Company Limite...
Thailand
18,000 - 30,000 บาทต่อเดือน
  • วันหยุดตามประเพณี13 วัน/ปี และ พักร้อน 6 ถึงสูงสุด 18 วัน วันหยุด / ปี.
Sodick (Thailand) Co., Ltd.
Thailand +1 location
80,000 - 100,000 บาทต่อเดือน
- โบนัส - รถรับ-สง่ - ชุดพนักงาน - การรักษาพยาบาล - ประกันชีวิต - หอพักพนักงาน - เบิคเงินล่วงหน้า - เงินยืม - เงินช่วยเหลือการสมรส - เงินช่วยเหลืออุปสมบท - เง…
AGC Chemicals (Thailand) Co., Ltd.
Thailand
- ชุดยูนิฟอร์ม - ประกันสังคม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ+เงินบำเหน็จ - ค่าเดินทาง - ค่าเช่าบ้าน และเบี้ยกันดาน(สำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานที่ระยองเท่านั้น) - ประกันส…
Sodick (Thailand) Co., Ltd.
Thailand
30,000 - 40,000 บาทต่อเดือน
- โบนัส - รถรับ-สง่ - ชุดพนักงาน - การรักษาพยาบาล - ประกันชีวิต - หอพักพนักงาน - เบิคเงินล่วงหน้า - เงินยืม - เงินช่วยเหลือการสมรส - เงินช่วยเหลืออุปสมบท - เง…
Sodick (Thailand) Co., Ltd.
Thailand
30,000 - 40,000 บาทต่อเดือน
- โบนัส - รถรับ-สง่ - ชุดพนักงาน - การรักษาพยาบาล - ประกันชีวิต - หอพักพนักงาน - เบิคเงินล่วงหน้า - เงินยืม - เงินช่วยเหลือการสมรส - เงินช่วยเหลืออุปสมบท - เง…
Central & Matsumoto Kiyoshi Limited
Thailand
20,000 - 38,000 บาทต่อเดือน
  • ลาพักร้อนประจำปีๆ แรก 6 วัน เพิ่มขึ้นปีละ 1 วัน สูงสุด 15 วัน.
  • สวัสดิการการลาอื่น ๆ ลาป่วย 30 วันตามกฎหมาย.
Teledirect
Thailand
  • ควบคุมการผ่านเข้า / ออกของบุคคลทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์กร ที่ได้รับการ ว่าจ้าง ทำการแลกบัตรผู้เข้ามาติดต่อ ลงบันทึกประจำวัน และอาจตรวจดูบุคคลเข้า / ออกได…
Varopakorn Public Co., Ltd.
Thailand
สวัสดิการ - รถรับ-ส่งพนักงาน - ยูนิฟอร์ม - มีเงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ - ตรวจสุขภาพประจำปี - ประกันสังคม - ประกันกลุ่ม - มีกีฬาสี และท่องเที่ยวประจำปี - ม…