พนักงานฝ่ายผลิต jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your resume - Let employers find you
Page 1 of 6,883 jobs
Sodick (Thailand) Co., Ltd.
Thailand
30,000 - 40,000 บาทต่อเดือน
- โบนัส - รถรับ-สง่ - ชุดพนักงาน - การรักษาพยาบาล - ประกันชีวิต - หอพักพนักงาน - เบิคเงินล่วงหน้า - เงินยืม - เงินช่วยเหลือการสมรส - เงินช่วยเหลืออุปสมบท - เง…
EPSON PRECISION (THAILAND) LTD.
Thailand
สวัสดิการ - ค่าที่พัก - เบี้ยขยัน - ค่าอาหาร - ค่าล่วงเวลา - โบนัสประจำปี - เงินปันผลรายไตรมาส - วันหยุดพักร้อนประจำปี - ค่าความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่น - ค…
EPSON PRECISION (THAILAND) LTD.
Thailand
สวัสดิการ - ค่าที่พัก - เบี้ยขยัน - ค่าอาหาร - ค่าล่วงเวลา - โบนัสประจำปี - เงินปันผลรายไตรมาส - วันหยุดพักร้อนประจำปี - ค่าความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่น - ค…
EPSON PRECISION (THAILAND) LTD.
Thailand
สวัสดิการ - ค่าที่พัก - เบี้ยขยัน - ค่าอาหาร - ค่าล่วงเวลา - โบนัสประจำปี - เงินปันผลรายไตรมาส - วันหยุดพักร้อนประจำปี - ค่าความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่น - ค…
EPSON PRECISION (THAILAND) LTD.
Thailand
สวัสดิการ - ค่าที่พัก - เบี้ยขยัน - ค่าอาหาร - ค่าล่วงเวลา - โบนัสประจำปี - เงินปันผลรายไตรมาส - วันหยุดพักร้อนประจำปี - ค่าความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่น - ค…
EPSON PRECISION (THAILAND) LTD.
Thailand
สวัสดิการ - ค่าที่พัก - เบี้ยขยัน - ค่าอาหาร - ค่าล่วงเวลา - โบนัสประจำปี - เงินปันผลรายไตรมาส - วันหยุดพักร้อนประจำปี - ค่าความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่น - ค…
NISSHIN-STC FLOUR MILLING CO., LTD.
Thailand
30,000 - 40,000 บาทต่อเดือน
- ปรับเงินขึ้นประจำปี - โบนัส - เงินช่วยเหลือพิเศษรายเดือน - เบี้ยขยัน - รางวัลพนักงานดีเด่น - ลาพักร้อนประจำปี / ลากิจพิเศษ / ลาอุปสมบท ฯลฯ - ค่าล่วงหน้าเวลา …
Outsourcing Factory
Thailand
  • บริษัท เอาท์ซอร์สซิ่ง แฟคทอรี่ จำกัด ผู้ให้บริการ คลังสินค้าออนไลน์-รายแรกของไทย ( Ship yours ) และ แมสเซ็นเจอร์-รับส่งเอกสาร ( OF Messenger ) ที่มีพนักงานทั…
Marugo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
ปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร
50,000 - 65,000 บาทต่อเดือน
สวัสดิการ - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันสังคม - ลาพักร้อน (6 วัน/ปี) - ส่วนลดร้านอาหารของพนักงาน - รถรับส่งฟร…
NIPRO (THAILAND) Corporation Limited
Thailand
• โบนัส • เบี้ยขยัน • ค่าอาหารกลางวัน • ค่าเดินทาง • ค่ารักษาพยาบาล • ค่าทัตกรรม • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ • มีจัดอบรม • ตรวจสุขภาพประจำปี • สิทธิพิเศษสำหรับซื…